Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat miercuri Ordinul 105/2014 privind unele masuri referitoare schimbarea furnizorului de energie electrica de catre clientul final. Una dintre masuri este posibilitatea schimbarii furnizorului in orice zi calendaristica. De asemenea, clientul final va avea dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare, cu respectarea conditiilor contractuale. Vezi in text care sunt masurile luate de ANRE.

Principalele modificari

  • posibilitatea schimbarii furnizorului in orice zi calendaristica
  • scurtarea procesului de schimbare a furnizorului, creandu-se conditiile de incadrare in termenul de 21 de zile impus de Directiva 72/2009/CE pentru schimbarea furnizorului unui loc de consum
  • dreptul clientului final de a denunta unilateral contractul de furnizare, cu respectarea conditiilor contractuale
  • eliminarea posibilitatii suspendarii procesului de schimbare a furnizorului de energie electrica, ca urmare a neachitarii facturilor de energie electrica.
  • prevederea explicita a faptului ca procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisa perceperea oricaror taxe sau tarife legate de parcurgerea etapelor specifice

Comitetul de Reglementare al ANRE a mai luat si alte decizii, aproband Ordinul ANRE 106/2014 privind modalitatile de informare a clientilor finali de catre furnizorii de gaze naturale cu privire la conditiile comerciale de furnizare a gazelor naturale si Ordinul ANRE 107/2014 pentru stabilirea unor masuri privind furnizarea gazelor naturale la clientii noncasnici in perspectiva eliminarii preturilor finale reglementate. Sunt documente prin care se instituie o serie de masuri de ordin legislativ care sa asigure accesul clientilor finali la informatiile privind conditiile comerciale de furnizare a gazelor naturale, avand in vedere procesul de liberalizare a pietei interne de gaze naturale si dezvoltarea concurentei pe aceasta piata, respectiv stabilirea masurilor de informare ce se impun in vederea liberalizarii pietei interne a gazelor naturale la data de 1 ianuarie 2015 pentru clientii noncasnici, in scopul asigurarii continuitatii in furnizarea gazelor naturale a clientilor noncasnici aflati in prezent in segmentul reglementat.

Prin masurile introduse de Ordinul ANRE nr. 106/2014 s-a urmarit stabilirea modalitatilor de informare a clientilor finali de catre furnizorii de gaze naturale, cu privire la conditiile comerciale de furnizare a gazelor naturale, in etapa precontractuala si in etapa contractuala, astfel incat clientii finali sa poata avea acces la cat mai multe informatii in vederea adoptarii unei decizie informate la momentul incheierii unui contract privind furnizarea negociata a gazelor naturale, precum si de a cunoaste drepturile pe care le au in calitate de clienti finali de gaze naturale. Astfel, reglementarea modalitatilor de informare a clientilor finali de catre furnizorii de gaze naturale cu privire la conditiile comerciale de furnizare a gazelor naturale va oferi posibilitatea clientilor finali de a dispune de o imagine de ansamblu, obtinand prin intermediul acelor categorii de suporturi la care pot avea acces, informatii clare, detaliate si actualizate cu privire la serviciile si preturile oferite de catre furnizorii de gaze naturale. Aceste modalitati de informare permit clientilor finali sa beneficieze de un volum de informatii corespunzator nevoilor lor, astfel incat sa le fie asigurata posibilitatea de a alege in cunostinta de cauza furnizorul de gaze naturale, in contextul unei competitii sporite intre furnizori.

De asemenea, avand in vedere liberalizarea pietei interne a gazelor naturale la data de 1 ianuarie 2015 pentru clientii noncasnici, Ordinul ANRE nr. 107/2014 introduce o serie masuri de informare necesare, avand ca scop asigurarea continuitatii in furnizarea gazelor naturale a clientilor noncasnici aflati in prezent in segmentul reglementat, prin stabilirea regulilor privitoare la derularea raporturilor contractuale in care sunt implicati clientii noncasnici, pe fondul trecerii acestora de pe piata reglementata pe piata concurentiala.