Consortiul format din societatile Information Business Consulting, Electrica Soluziona si Indra a fost desemnat, pe 31 martie 2015, castigatorul licitatiei organizate de Hidroelectrica privind achizitia unui sistem informatic integrat de tip Enterprise Resource Planning. Potrivit Hidroelectrica, este un sistem "cu instrumente de analiza manageriala de tip Business Intelligence cu un punctaj de 93,65 puncte si valoarea ofertei de 1.703.942,57 euro fara TVA". La licitatie au participat 11 ofertanti, dintre care 5 ofertanti au participat cu platforma SAP, 5 cu platforma Oracle si 1 producator local.

"Pretul de 1,7 milioane euro reprezinta cel mai mic pret cu care o institutie publica, o companie publica sau privata a achizitionat vreodata un astfel de serviciu", a declarat Remus Borza, reprezentantul administratorului judiciar al companiei.

Pretul total al acordului cadru de 1,7 milioane euro include valoarea ofertata a licentelor SAP pentru un maxim de 300 de utilizatori si 4.000 de licente salarizare de 502.235 euro, precum si 36 de luni mententa predictiva, corectiva, adaptiva si evolutiva, precum si asistenta tehnica si suport, dar si mentenanta licentelor SAP.

Ariile functionale stabilite in cadrul caietului de sarcini cuprind contabilitatea generala si de gestiune, bugete si trezorerie, aprovizionare si desfacere, management mijloace fixe, materiale si resurse umane, inclusiv salarizare, investitii - dezvoltare, retehnologizare, mentenanta si reparatii, exploatare - productie, trading- furnizare.

Prin caietul de sarcini s-a solicitat modelarea unui numar de 78 de procese generice integrate dinspre zonele tehnico-operative pana la nucleul financiar contabil si de gestiune, cuprinzand aproximativ 1000 de activitati/ tranzactii. Din cele 78 de procese, 69 sunt generice oricarei societati standard, iar 9 sunt specifice unui producator de energie.

Evaluarea tehnico-economica a licitatiei s-a efectuat dupa criteriul ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, din care criteriul financiar a reprezentat o pondere de 80%, iar cel tehnic, totalizand 20%, a cuprins 7 criterii tehnice: timpul de implementare "Societate standard", respectiv "Producator de energie", efortul solicitat beneficiarului in timpul implementarii, numarul de tranzactii preconfigurate respectiv dezvoltate in scopul implementarii, efortul alocat pentru curatarea si migrarea datelor, respectiv cel alocat instruirii utilizatorilor.

Anterior deschiderii ofertelor din 15 ianuarie 2015, s-a solicitat din partea potentialilor ofertanti un numar de 22 de clarificari, totalizand 158 de intrebari privind documentatia de atribuire a licitatiei. Raspunsurile la aceste intrebari au fost publicate in SEAP atasat anuntului de participare nr. 155643/19.11.2014.

Pe parcursul evaluarii ofertelor depuse, comisia de evaluare a solicitat ofertantilor un numar de 51 de clarificari. In urma unor cereri primite de la ofertanti de prelungire a termenului de depunere a clarificarilor solicitate, pe baza principiului "tratamentului egal" si intelegand sa arate flexibilitate, in dorinta de a avea raspunsuri corecte si complete privind ofertele tehnice si financiare, comisia de evaluare a acordat timp suplimentar tuturor ofertantilor pentru transmiterea acestor clarificari.

De asemenea, avand in vedere atat complexitatea evaluarii tehnico-financiare a ofertelor, cat si volumul documentelor ofertelor depuse - circa 25.000 de file, autoritatea contractanta a prelungit termenul initial de evaluare o ofertelor de la 20.02.2015 la data de 15.04.2015.

In cadrul evaluarii ofertelor, comisia de evaluare a invitat 4 ofertanti pentru a sustine sesiunea demo : 2 ofertanti care au ofertat pe platforma ORACLE, respectiv SC Asseco SEE SRL si Asocierea SC Romsoft International SRL - iQuest Tehnologies SRL si 2 ofertanti care au ofertat pe platforma SAP, respectiv Asocierea SC Information Business Consulting SRL-SC Electrica Soluziona SA si Asocierea SC S&T Romania SRL-SC Eastsoft IT -SC Computer Sharing Bucuresti SRL, demonstratii care s-au desfasurat pe parcursul a doua saptamani.

"Prin implementarea noului sistem informatic, va creste eficienta procesului managerial - decizional prin obtinerea informatiilor necesare, in timp real, la toate nivelurile: strategic, functional si operational. Proiectul este vital pentru Hidroelectrica din perspectiva listarii la Bursa. Achizitia acestui serviciu instituie noi standarde de preturi in industria de profil. In 2012, imediat dupa intrarea companiei in insolventa, am anulat o procedura care viza achizitia unui sistem informatic tip ERP, motivat de imprejurarea ca documentatia de atribuire favoriza o companie abonata la contractele Hidroelectrica pe zona de IT si pretul din punctul de vedere al administratorului judiciar era exagerat de mare, repsectiv, 8,9 milioane euro fata TVA. Dupa 2 ani de zile am reusit achizitionarea aceluiasi pachet de servicii la un pret de 5 ori mai mic decat cel avansat de Hidroelectrica in 2012. Pretul de 1,7 milioane euro reprezinta cel mai mic pret cu care o institutie publica, o companie publica sau privata a achizitionat vreodata un astfel de serviciu", a declarat Remus Borza, reprezentantul administratorului judiciar al companiei.