Actionarii Electrica au aprobat in cadrul sedintei AGA din 27 aprilie plata in data de 15 iulie 2015 a dividendelor la o valoare de 0.7217 lei pe actiune. Au aprobat, de asemenea, bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2015. In schimb, nu au aprobat planul anual de investitii consolidat la nivelul grupului Electrica aferent exercitiului financiar 2015.

  • Ce au aprobat actionarii Electrica SA

In cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Electrica SA, desfasurata in data de 27 aprilie, au fost aprobate situatiile financiare anuale individuale si consolidate ale Electrica, precum si ale filialelor din cadrul Grupului, pentru exercitiul financiar 2014.

Conform situatiilor financiare consolidate s-a raportat un profit net din operatiunile curente, aferent Grupului, de 288 milioane lei, mai mare cu 18% fata de cel raportat in 2013.

Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2014, precum si distribuirea de dividende in valoare de 0.7217 lei pe actiune, ceea ce inseamna o crestere cu 568% comparativ cu 2013. Dividendele vor fi platite in data de 15 Iulie 2015.

A fost aprobat Raportul anual al Consiliului de Administratie al Electrica privind activitatea pentru exercitiul financiar 2014;

Au fost aprobate bugetele de venituri si cheltuieli aferente exercitiului financiar 2015, atat pentru Electrica SA, cat si pentru filialele sale;

  • Ce nu au aprobat

Nu a fost aprobat planul anual de investitii consolidat la nivelul grupului Electrica aferent exercitiului financiar 2015;

Nu au fost aprobate propunerile facute de consultantii societatii, in concordanta cu bunele practici din piata, in ceea ce priveste remuneratia membrilor Consiliului de Administratie al Electrica, precum si a limitelor generale ale remuneratiei directorilor care au contract de mandat cu Electrica.

Dupa listarea de anul trecut a societatii pe bursa, statul roman, prin Ministerul Energiei a ajuns sa detina 48,8% din actiuni, persoane juridice 29,7%, BERD-8,6%, BNY Mellon DRS 7,2%, iar persoane fizice 5,5%.