Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a publicat pe pagina sa de internet Raportul de monitorizare a schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii bazate pe cererea de energie termica utila pe trimestrul I 2015, din care rezulta ca valoarea totala a contributiei facturata consumatorilor scade cu 28%. Schema de sprijin tip bonus este destinata promovarii sistemelor de producere de energie electrica si termica in cogenerare, pentru a incuraja noi investitii in tehnologia de cogenerare, precum si pentru realizarea de lucrari de inlocuire/reabilitare a instalatiilor existente.

Bonusul este calculat ca diferenta dintre costurile totale de productie ale unei centrale de cogenerare echivalente, care produce energie electrica de inalta eficienta (cu capacitatea instalata de 13,5 MW electrici si 30 MW termici ¬ in cazul celei pe baza de carbune, respectiv de 30 MW electrici si 31,5 MW termici ¬ in cazul celei pe baza de gaze naturale), si veniturile ce pot fi obtinute de aceasta utilizand pretul pe piata al energiei electrice, respectiv costul unitar al energiei termice rezultat pentru o centrala termica echivalenta de 30 MW termici ¬ cea pe baza de carbune, respectiv de 31,5 MW termici ¬ cea pe baza de gaze naturale, diferenta raportata la energia electrica livrata de centrala de cogenerare considerata.

Bonusul nu se acorda instalatiilor complet amortizate.

Capacitatea electrica maxim instalata in centralele de cogenerare care beneficiaza de schema de sprijin, pe durata de aplicare a schemei, este de 4000 MW. Dupa atingerea acestei limite, suplimentar celor aflate in schema, se acorda sprijin numai pentru centralele de cogenerare de inalta eficienta care inlocuiesc centrale de cogenerare existente.

In trimestrul I al anului 2015, ANRE a analizat daca, prin aplicarea schemei de sprijin pe perioada de evaluare 01.01.2014-31.12.2014, producatorii de energie electrica si termica in cogenerare au inregistrat o supracompensare. Supracompensarea determinata in cadrul acestei analize a totalizat 48.800,27 mii lei.

Cantitatea de energie electrica facturata consumatorilor finali a inregistrat o crestere nesemnificativa in trimestrul I 2015 fata de trimestrul I 2014. Valoarea totala a contributiei facturata a inregistrat o scadere semnificativa in trimestrul I 2015 fata de trimestrul I 2014, ca urmare a scaderii valorii bonusului datorat producatorilor, precum si a scaderii contributiei pentru cogenerare in trimestrul I 2015 (0,01812 lei/kWh) fata de trimestrul I 2014 (0,01838 lei/kWh). Din comparatia anului 2014 cu anul 2013 s-a observat ca valoarea totala a contributiei facturata consumatorilor si furnizorilor exportatori scade cu 28%, in special datorita scaderii valorii contributiei pentru cogenerare in semestrul II 2014, fata de anul 2013.