Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei a aprobat, in sedinta din 10 mai 2015, Ordinul ANRE 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clientii casnici si noncasnici ai furnizorilor de ultima instanta. De asemenea, au fost aprobate si conditiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clientii finali ai furnizorilor de ultima instanta, a modelului facturii de energie electrica si a modelului conventiei de consum energie electrica, utilizate de furnizorii de ultima instanta, care abroga Decizia ANRE nr. 57/1999 de aprobare a contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice.

Ordinul cuprinde 5 anexe, aceasta structura avand ca scop simplificarea formei contractelor incheiate intre furnizorii de ultima instanta (FUI) si clienti, un impact cat mai redus al recontractarii asupra clientilor existenti, asupra costurilor activitatii de furnizare si asupra SEN/pietei de energie, precum si reducerea volumului de activitate / costurilor necesare contractarii/recontractarii.

Principalele elemente de noutate introduse de ordin:

  • atat contractul cadru pentru clientii casnici cat si cel pentru clientii noncasnici includ doar conditiile specifice fiecarei categorii de clienti, majoritatea fiind clauze negociabile completate conform intelegerii partilor si reglementarilor in vigoare; majoritatea clauzelor care nu permit/necesita interventia partilor (modificari/completari) sunt cuprinse in conditiile generale;
  • conditiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clientii finali ai furnizorilor de ultima instanta (FUI) sunt aprobate separat de contractele cadru, astfel incat ele sa poata fi publicate pe site-ul FUI si sa necesite tiparirea si anexarea fizica la contract doar in masura in care clientul solicita acest lucru;
  • modelul de factura de energie electrica a fost simplificat, este aprobat separat de contractele cadru si va fi obligatoriu de implementat de catre FUI in relatia cu clientii proprii (este permisa o usoara flexibilitate doar din punct de vedere al formei);
  • modelul conventiei de consum energie electrica este aprobat separat de contractele cadru, FUI fiind obligati sa emita conventiile de consum cu clientii conform acestui model, pe baza datelor inregistrate in ultimii 3 ani;
  • sunt prevazute termene limita pentru transmiterea noii forme de contract/conventie de consum si pentru incheierea acestora; de asemenea, este stabilita o modalitate tacita de incheiere a contractului/conventiei de consum cu un client existent, daca acesta nu isi exprima, intr-un anumit interval de timp de la transmiterea contractului, refuzul de semnare sau o solicitare de modificare.

Contractul cadru pentru clientii casnici prevede clauze de returnare a sumelor care, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare (Legea nr. 123/2012 cu modificarile si completarile ulterioare) trebuie returnate clientului de catre FUI. Este prevazuta posibilitatea de alegere de catre client a modalitatii de returnare a sumelor precum si dreptul FUI de a-si recupera costurile aferente transferului sumelor returnate, in cazul in care clientul alege o modalitate de returnare a banilor care implica costuri suplimentare (de ex. comisioane in cazul transferului bancar sau in cazul trimiterilor prin mandat postal). In cazul in care clientul nu se prezinta in termen pentru ridicarea sumelor de returnat, acestea se vor utiliza de catre FUI pentru compensarea facturilor ulterioare de energie electrica emise clientului.