Comitetului de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, saptamana trecuta, Ordinul ANRE 87/2015 privind aprobarea tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrica in retea (TG) si a tarifului mediu de introducere a energiei electrice in retea, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice. Potrivit Ordinului, tarifele TG vor fi reduse in functie de zona cu pana la 8,93 lei/MWh, ceea ce inseamna o scadere a pretului mediu de tranzactionare cu circa 4-5%.

"Reducerea tarifelor TG in functie de zona cu pana la 8,93 lei/MWh va conduce la o scadere a pretului mediu de tranzactionare pe piata angro de energie cu cca. 4-5 %, precum si la cresterea oportunitatilor de export pentru producatorii romani de energie electrica. Pe termen scurt, aceasta masura va avea un efect nesemnificativ asupra preturilor la consumatorii finali, intrucat tarifele de extractie din retea trebuie ajustate in asa fel incat sa poata fi asigurata acoperirea costurilor justificate ale CN Transelectrica SA", arata ANRE.

Avand in vedere recomandarile ACER privind orientarile referitoare la tarifele de transport platite de producatorii de energie electrica, ANRE a elaborat prezentul Ordin de modificare a Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobata prin Ordinul ANRE nr. 53/2013, astfel incat:

  • Tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice in retele TG sa acopere numai costul marginal pe termen scurt, si anume suma dintre costul marginal datorat consumului propriu tehnologic CMCPT din reteaua electrica de transport si costul marginal datorat congestiilor din reteaua electrica de transport CMCON.
  • Tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice in retele TG sa fie diferita pe zone tarifare diferite, in functie de impactul pe care il are introducerea energiei electrice in nodurile retelei electrice.

Costul mediu al transportului, determinat ca diferenta dintre venitul reglementat si costul marginal total al transportului, se recupereaza integral prin tariful de transport- componenta de extragere a energiei electrice TL.

In urma consultarii publice si, ulterior, a dezbaterii publice cu operatorii economici a rezultat ca fiind necesara introducerea prevederii exprese in cadrul ordinului de aprobare a tarifelor a obligatiei de actualizare a preturilor ferme precizate in contractele incheiate pe piata de energie electrica, potrivit prevederilor Regulamentului privind modalitatile de incheiere a contractelor bilaterale de energie electrica prin licitatie extinsa si negociere continua si prin contracte de procesare, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 78/2014 si ale Regulamentului privind cadrul organizat de tranzactionare pe piata centralizata cu negociere dubla continua a contractelor bilaterale de energie electrica, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 49/2013, astfel incat acestea sa reflecte reducerea tarifului de transport ¬ componenta de introducere a energiei electrice in retele.