Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat, miercuri, Ordinul 90/2015 privind revizuirea Contractului-cadru pentru serviciul de distributie a energiei electrice si actualizarea cadrului de reglementare privind furnizarea si distributia energiei electrice. Vezi in text ce modificari sunt aduse.

  • Modificarile pe care le introduce noul ordin

Pentru simplificarea contractului-cadru si facilitarii utilizarii acestuia de partile interesate au fost intocmite doua variante de contract-cadru:

  • Contractul-cadru pentru serviciul de distributie a energiei electrice incheiat intre operatorul de distributie si furnizor, situatie in care partener contractual pentru operatorul de distributie este furnizorul, in numele clientilor finali cu care are incheiate contracte de furnizare;
  • Contractul-cadru pentru serviciul de distributie a energiei electrice incheiat intre operatorul de distributie si utilizator, varianta in care partener contractual pentru operatorul de distributie este utilizatorul retelei electrice.

Contractul-cadru pentru serviciul de distributie a energiei electrice incheiat intre operatorul de distributie si furnizor tine seama de faptul ca furnizorul asigura intermedierea intre operatorul de distributie si utilizatori. De exemplu: transmiterea preavizelor de deconectare se va face in toate situatiile de catre furnizor, inclusiv atunci cand masura de deconectare a instalatiilor utilizatorului este initiata de operatorul de distributie.

Ca anexa la contractul de distributie au fost introduse Conditiile generale pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice care prevad obligatia operatorului de distributie de a achita utilizatorilor compensatii conform Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice sau despagubiri pentru daune materiale datorate nerespectarii de catre operatorul de distributie a indicatorilor de performanta stabiliti in standard, precum si in cazul intreruperilor datorate unor erori in operarea retelelor electrice ale operatorului de distributie. In situatia in care, pentru aceeasi intrerupere, utilizatorul este indreptatit sa primeasca si o compensatie conform Standardului de performanta si o despagubire, acesta primeste fie despagubirea, fie compensatia, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare.

Introducerea precizarii conform careia costul verificarii grupului de masurare in cazul in care reclamatia utilizatorului se dovedeste a fi neintemeiata se suporta o data pe an de operatorul de distributie, urmand ca, in situatia unei noi reclamatii neintemeiate a utilizatorului, efectuata in urmatoarele 12 luni, costul sa fie platit de catre acesta din urma.

In cadrul Conditiilor generale pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice a fost introdusa precizarea conform careia, in situatia inlocuirii grupului de masurare existent ca urmare a solicitarii utilizatorului de schimbare a tipului de tarif, costul lucrarilor de inlocuire a echipamentului de masurare si contravaloarea noului grup de masurare sunt suportate de operatorul de distributie.

A fost introdusa precizarea conform careia, in situatia in care grupurile de masurare sunt amplasate in spatii comune, de exemplu la parterul sau pe palierul blocului, sau pe domeniul public, operatorul de distributie are obligatia sa ia masuri pentru protejarea grupurilor de masurare.

In cadrul Conditiilor generale pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice au fost introduse termene in care operatorul de distributie are obligatia sa monteze sau sa inlocuiasca grupul de masurare/elemente ale grupului de masurare identificat de el sau sesizat ca fiind disparut, defect ori suspect de inregistrari eronate.

Modificarile introduse prin noul ordin, care au tinut cont si de sesizarile si solicitarile primite din partea utilizatorilor/clientilor finali, operatorilor de distributie si furnizorilor cu privire la derularea contractelor pentru serviciul de distributie, vor avea un impact pozitiv, deoarece au in vedere modificarile substantiale produse in piata energiei electrice dupa anul 2004 in ceea ce priveste rolul operatorilor de distributie, in special liberalizarea pietei de energie si separarea activitatilor de distributie si furnizare a energiei electrice, sustine ANRE.