Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat, miercuri, Ordinul 102 /2015 privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public. Noile prevederi actualizeaza cadrul de reglementare privind solutiile de racordare la retelele electrice de interes public, urmarind reducerea costurilor de racordare, simplificarea procedurii de racordare si posibilitatea ca utilizatorii sa poata beneficia de cea mai avantajoasa solutie de racordare, informeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE).

Regulamentul privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public reglementeaza etapele si procedurile necesare pentru stabilirea solutiei sau a variantelor de solutie pentru racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public si stabileste normele de continut pentru fisele si studiile de solutie pentru racordarea la reteaua electrica a tuturor categoriilor de utilizatori.

Modificarile introduse de noul ordin

  • Simplificarea procesului de racordare a locurilor de producere si a locurilor de consum si de producere de mica putere prin modificarea modului de stabilire de catre operatorul de retea a solutiei de racordare a locurilor de producere, pentru  indeplinirea conditiilor impuse de Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica.
  • Operatorul de retea caruia i-a fost adresata cererea de racordare este responsabil pentru elaborarea, dupa caz, a fisei de solutie sau a studiului de solutie.
  • A fost prevazuta, in mod  explicit, posibilitatea ca operatorul de retea sa incheie contractul pentru elaborarea studiului de solutie cu un operator economic atestat, ales de catre utilizator.
  • Au fost introduse prevederi menite sa impiedice impunerea de catre operatorul de retea a unor solutii dezavantajoase pentru utilizator, prin neavizarea variantelor de solutie convenabile din punct de vedere economic pentru acesta. In acest sens, a fost prevazuta posibilitatea ca utilizatorul sa participe la sedinta de avizare a studiilor de solutie, iar avizul trebuie sa contina toate variantele de solutie stabilite in studiu, precum si motivatiile si justificarile pentru neavizarea unei variante.
  • A fost prevazuta modalitatea de colaborare intre operatorul de distributie concesionar si operatorul de retea care a elaborat studiul de solutie pentru racordarea prin linie directa, pentru stabilirea solutiei de racordare. Operatorul de distributie concesionar are obligatia sa prezinte in cadrul sedintei de avizare acordul privind racordarea sau refuzul, iar in caz de refuz, operatorul de distributie concesionar are obligatia sa prezinte o solutie de racordare la reteaua de interes public, in conditii tehnice si economice echivalente sau mai avantajoase pentru utilizator din punctul de vedere al costurilor racordarii.
  • A fost introdusa prevederea conform careia neintelegerile dintre operatorii de retea si utilizatori cu privire la avizul studiului de solutie se solutioneaza pe cale amiabila ori de catre un expert de terta parte care poate fi un verificator de proiecte de instalatii electrice autorizat si/sau un expert tehnic de calitate si extrajudiciar in domeniul instalatiilor electrice autorizat. In situatia in care partile nu ajung la o intelegere, utilizatorii pot solicita declansarea procedurii de solutionare a divergentei privind accesul la reteaua electrica, in conformitate cu reglementarile in vigoare.