Electrocentrale Grup a inaugurat vineri Centrala Electrica Fotovoltaica 1,7 MW din Chiscani, judetul Braila. Parcul fotovoltaic de la Chiscani reprezinta o investitie din surse proprii a Electrocentrale Grup SA, societate cu capital integral de stat, din portofoliul Ministerului Energiei. Valoarea totala a proiectului se ridica la 10.999.584 lei (cca. 2.445.000 euro), rezultand un cost specific de cca. 1,4 milioane euro/MW, informeaza Ministerul Energiei.

Potrivit ministerului energiei, "oportunitatile legislative si schemele de sustinere a producerii de energie electrica din surse regenerabile au determinat Electrocentrale Grup sa ia decizia de a valorifica activele - altfel neutilizabile, din patrimoniul societatii, prin realizarea parcului fotovoltaic din intravilanul localitatii Chiscani, pe un teren de 39.365 mp din proprietatea proprie".

Suma totala cheltuita pentru realizarea proiectului a fost cu cca. 12 % sub costurile estimate prin Devizul General din Studiul de Fezabilitate si cu cca. 15 % sub costurile estimate in Planul Anual al Investitiilor Publice, aferent anului 2014 si Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii Electrocentrale Grup aprobat pentru anul 2014, mai sustine Ministerul energiei.

Lucrarile de constructii si montaj ale Centralei Electrice Fotovoltaice de 1,7 MW de la Chiscani s-au finalizat in ultima parte a lunii februarie 2015, iar in cursul lunii iunie 2015 s-au finalizat si lucrarile de racordare a parcului fotovoltaic la Sistemul Energetic National, ulterior fiind derulate procedurile de teste si avizare conform Ordinului A.N.R.E. nr.74/ 2014.

"Ne dorim sa avem ocazia sa inauguram cat mai des proiecte in domeniul producerii de energie. Punerea in functiune, astazi, a centralei fotovoltaice de 1,7 MW de la Chiscani este o dovada ca se poate. Ma bucura faptul ca Electrocentrale Grup, companie a statului care acum doi ani se afla intr-o situatie financiara dificila, reuseste nu doar sa se redreseze, ci sa faca si investitii in zona tehnologiilor verzi. In ceea ce priveste investitiile pe zona de energie solara, mi-ar placea sa cred ca in viitor va exista posibilitatea ca realizarea parcurilor fotovoltaice sa se faca astfel incat sa permita si exploatarea agricola a terenurilor pe care sunt amplasate", a declarat Andrei Gerea, ministrul energiei, prezent la inaugurarea centralei.

La eveniment au mai fost prezenti reprezentantii Electrocentrale Grup S.A, in calitate de Beneficiar, Asocierea SPA - Tractebel Engineering Romania S.A., in calitate de Consultant si Manager de Proiect, Electrasol Proiect S.R.L., in calitate de Executant si Electrica Distributie Muntenia Nord - S.D.E.E. Braila, in calitate de Operator de Retea. De asemenea, in conformitate cu regelementarile legale in domeniu, au participat si reprezentantii Administratiei Publice Locale, ai Inspectoratului de Stat in Constructii si ai Ministerului Mediului Apelor si Padurilor.

Societatea Electrocentrale Grup S.A. este o societate cu capital integral de stat, din portofoliul Ministerului energiei, care a luat fiinta in anul 2013 prin divizarea partiala a societatii Termoelectrica S.A., inainte de intrarea acestei societati in procedura de dizolvare / lichidare conform angajamentelor asumate de Statul Roman fata de organismele financiare internationale (Fondul Monetar International-Banca Mondiala-Comisia Europeana).

Patrimoniul preluat a fost in mare parte grevat de masuri asiguratorii (sechestre, ipoteci, popriri) instituite de creditorii Termoelectrica S.A si reprezenta, in fapt, titluri de participatie la alte societati comerciale, imobile, si o serie de active total neutilizabile in procesul de producere a energiei termo-electrice. Totodata au fost preluate si datorii salariale si comerciale in cuantum de cca. 30,6 milioane lei.