Actionarii Electrica au aprobat in cadrul unei sedinte AGA din 9 iulie planul anual de investitii consolidat la nivelul Grupului Electrica (CAPEX) aferent exercitiului financiar 2015. Planul anual de investitii este de 859,7 milioane de lei si a fost intocmit tinand cont de strategia de investitii asumata prin Prospectul de Oferta din Oferta Publica Initiala, precum si cu respectarea reglementarilor aplicabile, informeaza Electrica.

Potrivit companiei, in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor a fost prezentat planul strategic al Consiliului de Administratie al Electrica pentru perioada 2015-2018, obiectivele prioritare fiind cresterea valorii pe termen lung pentru actionari, precum si imbunatatirea calitatii serviciilor oferite consumatorului final.

Pentru atingerea acestor obiective prioritare, Electrica a stabilit pentru Grup cateva directii strategice: asigurarea unei cresteri economice sustenabile, mentinerea stabilitatii financiare, imbunatatirea eficientei operationale, asigurarea unei forte de munca implicata si calificata, adoptarea celor mai inalte standarde de guvernanta corporativa, gestionarea in mod activ a portofoliului de afaceri.

De asemenea, au fost aprobate limitele generale ale remuneratiei directorilor care au contract de mandat cu Electrica, precum si a altor categorii de personal. Limitele generale propuse sunt aliniate la media castigurilor din companiile similare din sectorul energetic din Romania.

Nu a fost aprobata propunerea facuta de consultanti, in concordanta cu bunele practici din piata, in ceea ce priveste remuneratia membrilor Consiliului de Administratie al Electrica.

Membrii Consiliului de Administratie, impreuna cu managementul Electrica SA, considera ca aprobarea Planului Anual de Investitii pentru anul 2015 si a remuneratiei directorilor executivi (numiti prin mandat de CA) sunt factori cheie care vor consolida evolutia pozitiva a Electrica, contribuind la atingerea obiectivelor sale strategice. Acordul actionarilor cu privire la strategia propusa de Consiliul de Administratie si de managementul Electrica constituie inca un pas important in procesul deja inceput de implementare a unui sistem de crestere a performantelor, inclusiv prin optimizarea structurii organizationale a companiei. Referitor la remuneratia membrilor Consiliului de Administratie al Electrica, actionarii au solicitat amanarea discutiilor pentru urmatoarea AGA.