UPDATE Nuclearelectrica a semnat luni, 9 noiembrie, cu reprezentantii companiei China General Nuclear Power Corporation, Memorandumul de Intelegere privind construirea Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda. Potrivit memorandumului, cele doua parti vor infiinta o companie de proiect, de tip joint-venture, in care compania chineza va detine o participatie de cel putin 51% si care va prelua valoarea investitiei Nuclearelectrica in filiala sa EnergoNuclear SA (vechea companie de proiect).

Semnarea a avut loc in prezenta ministrului interimar al Energiei, Andrei Gerea, si ambasadorului Republicii Populare Chineze in Romania, Excelenta Sa Xu Feihong.

"Semnarea acestui Memorandum de Intelegere de catre companiile implicate in dezvoltarea celui mai important proiect energetic de investitii reprezinta pasul concret in stabilirea coordonatelor majore ale dezvoltarii proiectului: Acordul Investitorilor, Actul Constitutiv al noii companii de proiect, structurarea finantarii si contractarea serviciilor de inginerie, constructie si procurare", a declarat Daniela Lulache, directorul general al Nuclearelectrica.

"Investitiile in capacitati noi de generare, competitive, cu utilizare de tehnologii curate care sa acopere deficitul de capacitate estimat ca va aparea dupa anul 2015, cu tendinte clare de adancire dupa 2020-2025, reprezinta cea mai eficienta metoda de a ne valorifica resursele si de a-i permite Romaniei sa joace un rol activ in regiune in domeniul energetic", a declarat la randul sau ministrul interimar al energiei Andrei Gerea.

Proiectul Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda implica constructia a inca doua reactoare de tip CANDU 6 pe amplasamentul CNE Cernavoda, fiecare cu o putere instalata de 700 MWh si o durata de viata de 30 de ani cu posibilitatea de extindere cu inca 25 de ani.

Dupa semnarea Memorandumului de Intelegere, Nuclearelectrica si CGN vor intra in faza finala a procedurii de selectie si anume negocierea si finalizarea Acordului Investitorilor si ale Actului Constitutiv in vederea infiintarii noii companii de proiect pentru constructia si finalizarea Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda.

Documentul arata ca valoarea totala a investitiei este valoarea cea mai mare dintre capitalul subscris la EnergoNuclear la data de 31 decembrie 2014, respectiv 146.152.998 lei, si valoarea de fuziune prin absorbtie a companiei.

Operarea si mentenanta Proiectului vor fi efectuate de catre o companie specializata de operare si mentenanta, care va fi capabila sa isi asume si sa fie responsabila pentru riscurile nucleare, in conformitate cu Strategia. SNN recunoaste capacitatea tehnica si interesul CGN de a subcontracta portiuni din contractul de operare si mentenanta.

Un principiu esential este acela conform caruia in orice moment pe parcursul existentei proiectului, participarea China General Nuclear Power Corporation (CGN), directa sau indirecta, la capitalul social al companiei de proiect sa reprezinte cel putin 51%. In acelasi timp, participarea Nuclearelectrica (SNN) nu trebuie sa scada sub 30%, atata timp cat toate activele existente detinute de aceasta, de EnergoNuclear si statul roman (inclusiv apa grea, combustibil nuclear, etc) vor fi aportate si vor ramane drept aport in natura la capitalul social al companiei de proiect.

Nuclearelectrica este de acord ca CGN si/sau, dupa caz, o filiala a sa sa infiinteze o societate vehicul (SPV) in Romania controlata in orice moment de compania chineza, iar aceasta SPV sa infiinteze societatea joint-venture "alaturi de SNN in locul CGN, in aceleasi conditii stabilite pentru CGN". Intr-o asemenea situatie, CGN va emite o scrisoare de garantie corporativa pentru a asigura confortul cu privire la obligatiile si angajamentele din acordurile semnate si asumate de respectiva SPV pentru proiect in locul CGN, "ca si cand CGN ar fi fost ea insasi parte la respectivele angajamente asumate".

Societatea de tip joint-venture (JVCo) se va constitui initial din aportul exclusiv in numerar al Nuclearelectrica si al compania chineza, corespunzator unor cote de participare de 49% din partea partea romana si de 51% din partea chineza. In faza initiala, contributia SNN va fi limitata la o suma totala de 2.000.000 euro. Pentru evitarea oricarui dubiu, pe intreaga durata a Proiectului, CGN si SPV-ul vor fi indreptatite sa aduca fonduri in proiect, dupa cum CGN si/sau SPV-ul considera adecvat, in orice forma de finantare permisa de legea romana, inclusiv dar fara a se limita la imprumuturi de actionar acordate de CGN si/sau de SPV catre JVCo. Termenii esentiali ai unei asemenea finantari vor fi dezvoltati in Documentele Investitiei.

Ulterior infiintarii companiei de proiect, cele doua parti se vor asigura ca SNN este in masura sa recupereze in intregime valoarea investitiei sale in EnergoNuclear.

Dupa infiintarea JVCo, EnergoNuclear va fuziona cu si va fi absorbita de compania de proiect. Prin urmare, participatia Nuclearelectrica la capitalul social va creste cu valoarea aportului net al EnergoNuclear. Drept efect al fuziunii, intregul personal al EnergoNuclear va fi transferat la noua companie de proiect. Nuclearelectrica va fi responsabila si va despagubi JVCo si/sau CGN pentru toate datoriile si obligatiile atribuibile EnergoNuclear care nu sunt divulgate catre compania chineza si care nu sunt reflectate in evaluarea emisa de o entitate terta independenta.

In acelasi timp cu aceasta fuziune, capitalul social al JVCo va fi majorat prin aport in numerar efectuat de CGN imediat dupa data efectiva a fuziunii, in scopul de a restabili structura actionariatului existenta anterior fuziunii (49% detinere SNN si 51% detinere CGN). Majorarea capitalului social se va realiza cu o prima de emisiune, cu scopul de a permite diferentelor pozitive care pot aparea intre valoarea totala a EnergoNuclear (fiind cea mai mare valoare dintre valoarea capitalul social subscris si varsat al EN) si valoarea de fuziune prin absorbtie (determinata in conformitate cu prevederile legale in vigoare) sa fie aportate in cele din urma la capitalul social al JVCo sub forma de contributie a Nuclearelectrica. Ca urmare a acestei majorari, CGN va detine in continuare 51% din capitalul social, iar SNN va ramane la 49%. In aceasta privinta, dupa implementarea etapelor de mai sus, SNN va detine in JVCo, suplimentar fata de actiunile corespunzatoare aportului in numerar initial, actiuni cu o valoare nominala egala cu valoarea capitalului social al EN la data de 31 decembrie 2014, fara vreun aport in numerar in schimbul acestor actiuni.

Proiectul va fi realizat in cinci etape majore:

 • Etapa preliminara: imediat dupa data de semnare a Memorandumului de Intelegere, Partile vor initia negocierile asupra Acordului Investitorilor si a Actului Constitutiv, precum si asupra altor Documente ale Investitiei necesare. Graficul de timp preliminar pentru semnarea Acordului Investitorilor si a Actului Constitutiv este stabilit in Sectiunea ￯11 de mai jos. Inainte de infiintarea JVCo, Partile isi vor acorda asistenta reciproca, vor realiza toate demersurile legale corespunzatoare, vor depune notificarea Proiectului la Consiliul Suprem de Aparare a Tarii si vor obtine orice aviz necesar, in cazul este cerut de legea aplicabila. SNN, in calitate de partener local controlat de Statul roman, va conduce, cu intregul sprijin al CGN, intregul proces de pregatire si depunere a documentelor si obtinere a avizelor (dupa cum va fi cazul).
 • Etapa 1- De la semnarea Acordului Investitorilor si a Actului Constitutiv al JVCo pana la data luarii Deciziei Finale de Investitie de catre Parti. Aceasta faza va cuprinde in special dezvoltarea proiectului pana la Decizia Finala de Investitie, perioada in care aspectele necesare pentru punerea in aplicare a Proiectului (cum ar fi studiul de fezabilitate, Mecanism de Reducere a Riscului etc.) vor trebui convenite intre Parti (si / sau respectivii lor afiliati) si autoritati. Aceasta etapa va implica, printre altele, infiintarea JVCo, transferul investitiei SNN in EN catre JVCo asa cum este mentionat mai sus, transferul de permise / autorizatii / licente ale SNN, aferente Proiectului, catre JVCo si evaluarea activelor existente ale SNN si ale Statului roman avand legatura cu Proiectul (inclusiv apa grea, combustibil nuclear, etc.), reprezentand viitorul aport in natura al SNN si al Statului roman la capitalul JVCo, un aport care va fi evaluat in conformitate cu legislatia romana; implica, de asemenea, negocierea participarii Statului roman la JVCo printr-un aport in natura, astfel cum este prevazut in Strategie, precum si a altor aspecte agreate in Acordul Investitorilor.
 • Etapa 2 - De la Decizia Finala de Investitie pana la data intrarii in exploatare comerciala ("COD"). Aceasta etapa va presupune aportul in natura facut de SNN si de Statul roman la capitalul social al JVCo. Aceasta etapa va cuprinde in special faza de constructie si testarea, inclusiv prima incarcatura de combustibil, pregatirea operarii, pana la punerea in functiune a Proiectului in vederea exploatarii comerciale. Partile sunt de acord ca JVCo va implementa orice procedura de achizitie publica permisa de legislatiile romana si europeana, care nu va limita dreptul CGN si al unui consortiu condus sau sustinut de CGN (si/sau afiliatii sai) sa participe si sa fie selectati in urma unei astfel de proceduri. CGN recunoaste capacitatea tehnica si interesul subcontractorilor locali de a subcontracta portiuni din contractul de achizitie publica, in conformitate cu legea aplicabila. Sfera de cuprindere a localizarii va fi determinata si agreata de JVCo in conformitate cu Strategia.
 • Etapa 3 - Exploatarea comerciala dupa "COD". Cel mai tarziu din acest moment inainte, operarea si mentenanta Proiectului (O&M) vor fi efectuate de catre o companie specializata de operare si mentenanta, care va fi capabila sa isi asume si sa fie responsabila pentru riscurile nucleare, in conformitate cu Strategia. SNN recunoaste capacitatea tehnica si interesul CGN de a subcontracta portiuni din contractul O&M, in conformitate cu legea aplicabila. Obiectul acestui contract O&M va fi determinat si agreat ulterior.
 • Etapa 4 - Dezafectarea. Dezafectarea incepe la data inchiderii permanente a reactoarelor si se va derula in conformitate cu legea aplicabila. Acordul Investitorilor va prevedea un mecanism de ajustare a structurii organizatorice a JVCo si, in special, a personalului JVCo, in conformitate cu evolutia acestor etape. Partile vor avea dreptul de a detasa personal cheie la JVCo; detaliile privind detasarea vor fi dezvoltate si agreate in Documentele Investitiei. Partile convin ca obtinerea avizelor, autorizatiilor si a aprobarilor (de reglementare) necesare si intrarea in vigoare a unui Mecanism de Reducere a Riscului (RMM) adecvat reprezinta conditii prealabile pentru Decizia Finala de Investitie si pentru punerea in aplicare a Proiectului. In consecinta, Partile vor depune toate eforturile pentru a notifica Proiectul cat mai curand posibil Comisiei Europene si altor organisme guvernamentale, daca este necesar.

Evaluarea activelor Nuclearelectrica si ale statului roman care vor reprezenta aportul in natura la JVCo conform Strategiei va fi realizata in conformitate cu legislatia din Romania si cu standardele internationale de evaluare si/sau comparabil cu conditiile de piata, de catre un evaluator independent aprobat de ambele parti.

Compania de proiect va fi condusa de un consiliu de administratie format din sapte mebri si directorii executivi. De asemenea, adunarea generala a actionarilor va adopta decizii prin voturi reprezentand 50% din capitalul social al companiei plus un vot, cu exceptia situatii care vor fi detaliate de Parti in Acordul Investitorilor si pentru care sunt necesare 90% din voturi. Partile convin ca actiunile lor in JVCo si participarea lor in societatea mixta pot fi, in mod direct sau indirect, transferate unor terte parti.

Situatiile in care inceteaza societatea mixta

 • Proiectul nu a fost aprobat de catre autoritatile competente pentru ca acesta sa intre in vigoare (in cele din urma, in anumite conditii);
 • Finantarea Proiectului nu a fost asigurata;
 • JVCo pierde dreptul de a implementa Proiectul si/sau pierde dreptul de proprietate asupra Proiectului;
 • Mecanismul de Reducere a Riscului nu este aprobat si implementat sau oricare dintre elementele din lista de activitati pentru Etapa 1 prevazute in Anexa A nu este implementat;
 • Proiectul nu a primit de la autoritatile competente din Romania si/sau din Uniunea Europeana toate celelalte permise, autorizatii si aprobari necesare pentru realizarea Proiectului
 • Contractul de achizitie publica asociat Proiectului nu este atribuit pentru orice motiv;
 • Contractul de achizitie publica este incetat sau constructia Proiectului este in mod involuntar incetata sau suspendata pentru o anumita perioada de timp;
 • Schimbari legislative cu impact substantial negativ asupra Proiectului.

Citeste si Cum a ajuns statul roman sa colaboreze cu chinezii pentru construirea Reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda