Guvernul a aprobat miercuri modificarea si completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica, pentru incurajarea institutiilor publice si a IMM-urilor sa utilizeze eficient energia. IMM-urile vor face acest lucru inclusiv prin intermediul unor scheme de sprijin, cu respectarea reglementarilor in domeniul ajutorului de stat, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Actul normativ clarifica modul in care organismele publice sunt incurajate sa achizitioneze doar produse, servicii, lucrari sau cladiri cu performante inalte de eficienta energetica. Organismele publice, inclusiv cele de la nivel local si regional, vor fi incurajate ca la efectuarea acestor achizitii sa evalueze posibilitatea incheierii unor contracte de performanta energetica pe termen lung, care ofera posibilitatea de economii de energie pe termen lung.

In cazul IMM-urilor, modificarile si completarile aprobate prevad dezvoltarea de programe care sa incurajeze realizarea de audituri energetice de catre IMM-uri si punerea in aplicare a recomandarilor acestora. In plus, actul normativ instituie cadrul legal pentru crearea unui Fond specializat pentru investitii in domeniul eficientei energetice, care va fi accesibil furnizorilor de masuri pentru imbunatatirea eficientei energetice. Ministerul Energiei poate sa instituie scheme de sprijin pentru IMM-uri, inclusiv in cazul in care au incheiat acorduri voluntare, pentru a acoperi costurile unui audit energetic si ale punerii in aplicare a recomandarilor rentabile formulate in urma auditurilor energetice. Schemele de ajutor de stat pot fi accesate si in cazul in care masurile propuse sunt puse in aplicare, cu conditia respectarii legislatiei in domeniul ajutorului de stat. Modul de organizare si functionare a Fondului specializat pentru investitii in domeniul eficientei energetice va fi stabilit ulterior, printr-un act normativ initiat de Ministerul Energiei si cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat.

Actul normativ completeaza, de asemenea, unele criterii pe baza carora se evalueaza implementarea masurilor de politica alternativa adoptate de Romania pentru atingerea obiectivului asumat pentru 2020 de economie de energie. Pentru a asigura implementarea utilizarii criteriilor enuntate in Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienta energetica, au fost individualizate criteriile pentru fiecare masura de politica energetica.

Au fost aprobate, totodata, o serie de modificari si completari impuse de problemele care au fost semnalate pana acum in implementarea masurilor de eficienta energetica, referitoare la elaborarea auditului energetic, fiind stabilite o serie de masuri prin care sa se evite dubla contabilizare a economiilor de energie.

Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica prevede pentru perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2020 o serie de masuri de politica de eficienta energetica in vederea obtinerii unor economii, in fiecare an, de 1,5% din volumul vanzarilor anuale de energie catre consumatorii tuturor distribuitorilor sau tuturor furnizorilor de energie ca volum, calculate ca medie pe perioada de 3 ani imediat anterioara datei de 1 ianuarie 2013. Pentru atingerea acestui obiectiv, Guvernul a aprobat in sedinta de astazi efectuarea unor evaluari intermediare in cadrul programelor nationale de eficienta energetica, la 31 decembrie 2016, respectiv, 31 decembrie 2018, precum si publicarea unui raport anual privind economiile de energie realizate.

Departamentul pentru Eficienta Energetica din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, caruia ii revine responsabilitatea punerii in aplicare a legislatiei privind eficienta energetica, primeste ca atributie noua organizarea de campanii nationale de informare si motivare a consumatorilor mici de energie, inclusiv cei casnici, pentru a utiliza eficient energia. Aceste campanii pot fi organizate de departament inclusiv din surse proprii. De asemenea, ANRE, prin Departamentul pentru Eficienta Energetica va informa Guvernul asupra conformarii institutiilor implicate in implementarea legii.

Vezi proiectul atasat