Situatia economico-financiara a Complexului Energetic Hunedoara (CEH) este dezastruoasa, starea de faliment fiind evidenta, un motiv fiind si nivelul urias al datoriilor-peste 1,5 miliarde de lei, cu mici sanse de a fi achitate, se arata in raportul privind cauzele insolventei, realizat de administratorul judiciar GMC SPRL. Printre cauze se afla si contractele paguboase incheiate cu Vitol SA Geneva, parte a grupului Vitol, considerat cel mai mare trader de resurse energetice din lume, cu LCC COMPANIA CARBUNELUI SRL RESITA, firma controlata de omul de afaceri Catalin Vranceanu, si cu mai multe firme din Ungaria, GR-Carbon Kft, Energo-Ru Kft, Psycholucia Kft, Train Hungary Kft. Contractele erau de achizitie de carbune din import, in conditiile in care CEH este si producator de huila, compania fiind pagubita cu zeci de milioane de lei la fiecare.

Complexul Energetic HunedoaraFoto: AGERPRES
  • Vezi si raportul administratorului atasat

Administratorul judiciar precizeaza ca DNA cerceteaza modul in care au fost incheiate contractele de import, in special in perioada 2011-2015. De-a lungul timpului au aparut in formatii ca aceste importuri erau facute din tari care nici nu erau producatoare: Ucraina si Ungaria. Culmea este ca in ciuda achizitiilor, CE Hunedoara ajungea in situatia epuizarii stocurilor de carbune. "Conform situatiilor analizate, in perioada octombrie 2012, 2013,2014, vanzarile de energie pe piata de echilibrare efectuate de SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA SA au fost la preturi mult mai mici decat valorile din lunile respective de pe PZU. Aceasta a dus la epuizarea rapida a stocurilor de carbune, in conditiile in care fusesera efectuate importuri de carbune (cantitati semnificative), contractele de import facand in prezent obiectul unor cercetari D.N.A. Ulterior,in lipsa unui stoc suficient de carbune,termocentralele au functionat la minimul permis de conditiile tehnice,asigurand serviciile de termoficare si fara a mai conta ca si jucator pe piata libera a energiei electrice", se arata in raport.

  • Relatia cu Vitol SA Geneva (partea I): paguba 13.078.015 lei

CE Hunedoara a fost prejudiciata prin valorificarea de catre Vitol SA Geneva a certificatelor EUA ce au facut obiectul garantiei aduse de Electrocentrale Deva SA in cadrul contractului de achizitie de carbune nr. C 2619 din 31.10.2011, incheiat in urma unei proceduri de negociere cu publicarea unui anunt de participare. Prin hotararea nr.11/27.09.2011, Consiliul de Administratie al Electrocentrale Deva a aprobat organizarea unei proceduri de achizitie pentru carbune energetic. Prin decizia nr. 395/28.09.2011, directorul general a numit comisia de evaluare si/sau negociere a ofertelor privind combustibilii tehnologici. Atat prin caietul de sarcini, cat si prin proiectul de contract anexat, se precizeaza ca "plata carbunelui se va face in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii", precum si faptul ca "se accepta modificarea prevederile proiectului de contract numai in cadrul unei analize comune, cu toti ofertantii calificati, inainte de deschiderea ofertelor financiare". Desi prin formularul de oferta se precizeaza ca "se accepta plata la termen conform modelului de contract al prezentei licitatii cu garantarea fiecarei livrari de catre Electrocentrale Deva intr-o modalitate care nu va implica costuri", comisia de evaluare nu precizeaza acest fapt in procesul verbal de deschidere a ofertelor si nu considera oferta neconforma. Se constata ca nici cu ocazia negocierii achizitiei de carbune cu Vitol SA Geneva, consemnata in procesul verbal nr.25867/28.10.2011, nu se face vorbire cu privire la modalitatea de garantare a fiecarei livrari de catre Electrocentrale Deva SA.

Prin Raportul procedurii nr.25981/31.10.2011, aprobat de catre directorul general, comisia de evaluare stabileste ca ofertantul castigator este Vitol SA Geneva si propune semnarea contractului de achizitie carbune energetic cu acest ofertant, fara sa faca vorbire cu privire la modalitatea de garantare a fiecarei livrari de catre Electrocentrale Deva.

Consiliul de administratie al Electrocentrale Deva SA a aprobat Raportul procedurii nr.25381/31.10.2011 si contractul de vanzarecumparare nr. C2619/31.10.2011, incheiat cu Vitol SA Geneva, intr-o alta forma si alt continut decat proiectul de contract care facea parte din caietul de sarcini; d) Garantia de buna executie pe care trebuia sa o prezinte Vitol SA Geneva nu a mai fost efectiv realizata intrucat in contractual incheiat ELectrocentrale Deva SA a fost de acord ca, dupa ce achita contravaloarea a 10% din cantitatea livrata furnizorul sa retina aceasta cantitate in contul garantiei de indeplinire a obligatiilor contractuale ale cumparatorului( fapt neprevazut in caietul de sarcini). De asemenea, numai prin contractual incheiat s-a prevazut plata unei garantii pentru carbunele furnizat, in cazul in care Electrocentrale Deva Sa nu efectueaza plata in avans, desi prin documentatia de achizitie era specificata plata la 30 de zile. Astfel, s-a revazut constituirea garantiei de plata prin transferul in contul Vitol SA Geneva a unui numar de certificate EUA a caror valoare sa fie egala cu contravaloarea carbunelui livrat si neplatit in avans, urmand ca furnizorul sa returneze certificatele EUA, catre Electrocentrale Deva SA, pe masura platilor efectuate. In cazul in care SC Vitol SA nu restituia certificatele pe masura achitarii obligatiilor de catre beneficiar, nu era prevazuta nici o sanctiune.

S-a constatat ca Electrocentrale Deva SA a transferat certificatele EUA in conturile de tranzactii ale SC Vitol S.A. si nu intr-un cont al sau care sa asigure blocarea acestora in favoarea furnizorului, in vederea garantarii obligatiilor de plata. Practic prin clauSza contractuala acceptata s-a creat premiza comercializarii certificatelor EUA de catre Vitol SA si implicit de realizare de venituri de pe urma folosirii acestora, fapt ce nu a fost luat in calcul la estimarea pretului contractului.

In acest fel societatea a fost prejudiciata cu suma de 13.078.015 lei, reprezentand valoarea estimata a veniturilor ce au fost obtinute de Vitol SA din valorificarea certificatelor EUA ce au facut obiectul garantiei si care nu au fost luate in considerare la evaluarea si semnarea contractului de achizitie carbune.

Persoanele cu atributii in domeniul in care s-au constatat deficiente: membrii consiliului de administratie care au aprobat contractul: Serban Nicolae si Magheru Liviu; conducerea executiva si membrii comisiei de evaluare: directorul general Borca Tiberiu, directorul economic Ciobanu Maria, directorul de productie Mircea Dan, directorul commercial Giurgiu Vasile Gabriel, Cristoi Eduard Claudiu-sef serviciu aprovizionare, Orbonas Calin - consilier juridic, Groza Eugen-sef serviciu receptie combustibili, Chitiba Dumitru Dorin-sef birou juridic, Pogocsan Gyongyi Elisabeta, Ciungan David, Luverdo Stefan Lucian, Florean Virginia Ionela-membrii in comisia de negociere.

  • Relatia cu Vitol SA Geneva (partea II-a): paguba de 38.394.641 lei

CE Hunedoara a fost prejudiciata prin valorificare de catre Vitol SA Geneva certificatelor EUA ce au facut obiectul garantiei aduse de Electrocentrale Deva SA in cadrul contractului de achizitie de carbune nr. C 3851 din 09.08.2012, incheiat in urma unei proceduri de negociere fara publicarea unui anunt de participare. In baza notei intocmita de directorul comercial, directorul economic si vizata de biroul juridic si directorul general, Consiliul de Administratie al Electrocentrale Deva SA a aprobat prin HCA 10/14.08.2012, raportul procedurii nr. 18323/10.08.2012 si contractul de vanzare- cumparare incheiat cu Vitol SA (aspectele contractului nefiind stabilite in cadrul procedurii de negociere). Prin contractul incheiat s-a prevazut constituirea de catre Electrocentrale Deva SA a doua tipuri de garantii: -o garantie de buna executie cu certificate EUA transferate in contul vanzatorului, in cuantum echivalent a 10% din valoarea contractului (in 4 zile de la semnarea contractului) -o garantie de plata in cuantum de 100% din valoarea cantitatii partiale a carbunelui ce urmeaza a fi livrat (la data formalitatilor vamale), prin transferul in contul SC Vitol SA Geneva a unui numar de certificate EUA a caror valoare sa fie egala cu contravaloarea carbunelui, urmand ca furnizorul sa returneze certificatele EUA pe masura platilor efectuate, in termen de doua zile.

S-a constatat ca Electrocentrale Deva SA a transferat certificatele EUA in conturile de tranzactii ale SC Vitol S.A. si nu intr-un cont al sau care sa asigure blocarea acestora in favoarea furnizorului, in vederea garantarii obligatiilor de plata. Practic prin clauza contractuala acceptata s-a creat premiza comercializarii certificatelor EUA de catre Vitol SA si implicit de realizare de venituri de pe urma folosirii acestora, fapt ce nu a fost luat in calcul la estimarea pretului contractului.

Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA a fost prejudiciata cu suma de 38.394.641 lei, reprezentand valoarea estimata a veniturilor ce au fost obtinute de Vitol SA din valorificarea certificatelor EUA ce au facut obiectul garantiei si care nu au fost luate in considerare la evaluarea si semnarea contractului de achizitie carbune.

Persoanele cu atributii in domeniul in care s-au constatat deficiente: membrii consiliului de administratie care au aprobat procedura si contractul: Oprean Vasile Ionel Bujorel si Magheru Liviu; conducerea executiva si membrii comisiei de evaluare: directorul general Alic Costel, directorul economic Ciobanu Maria, directorul de productie Mircea Dan, directorul commercial Giurgiu Vasile Gabriel, Cristoi Eduard Claudiu-sef serviciu aprovizionare, Orbonas Calin - consilier juridic, Groza Eugen-sef serviciu receptie combustibili, Chitiba Dumitru Dorin-sef birou juridic, Pogocsan Gyongyi Elisabeta, Stanamirescu Siminic Timiu, Luverdo Stefan Lucian-membrii in comisia de negociere.

  • Relatia cu LCC Compania Carbunelui: multe acte aditionale

Potrivit administratorului judiciar, exista mari suspiciuni cu privire la contractele 21973/12.12.2008 si C2888 din 29.01.2014 semnat de CEH cu LCC COMPANIA CARBUNELUI SRL RESITA (pret si calitate carbune), suspiciuni confirmate de rapoartele corpului de control al directorului general. In luna februarie 2015, in cadrul SOCIETATII COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA/Sucursala Electrocentrale Deva se aflau in derulare doua contracte de vanzare-cumparare carbune energetic incheiate cu SC LCC COMPANIA CARBUNELUI SRL: - Contractul nr. 21973/12.12.2008; - Contractul nr. C2888/29.01.2014. La contractul nr. 21973/12.12.2008 s-au incheiat un numar de 12 acte aditionale, ultimul act aditional fiind inregistrat la data de 30.12.2014, cu nr. C 4701 si a fost semnat din partea SOCIETATII COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA de catre: - Aurel Niculescu-Director General SOCIETATII COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA; - Florin Visirin-Sef Serviciu Contabilitate Patrimoniu; - Adrian Suciu-Director Comercial SOCIETATII COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA; - Alexa Nicula-Director SE Deva; - Nicolae Codreanu-Ing. Sef Productie SE Deva; - Gabriela Paciu-Sef Serviciu Juridic SOCIETATII COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA. Conform ultimului act aditional, contractul de vanzare-cumparare carbune energetic nr. 21973/12.12.2008 s-a prelungit pana in data de 31.12.2017.

La contractul nr. C 2888/29.01.2014 s-au incheiat un numar de 5 acte aditionale. Prin actul aditional nr. 4, inregistrat la data de 30.12.2014, cu nr. C 4702, contractul de vanzare-cumparare carbune energetic nr. 2888/29.01.2014 s-a prelungit pana in data de 29.02.2016. Ultimul act aditional a fost inregistrat la data de 16.02.2015, cu nr. C 4802 si a fost semnat din partea SOCIETATII COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA de catre; - Aurel Niculescu-Director General SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA; - Maria Ciobanu-Director Economic SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA; - Adrian Suciu-Director Comercial SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA; - Alexa Nicula-Director SE Deva; - Nicolae Codreanu-Ing. Sef Productie SE Deva; - Gabriela Paciu-Sef Serviciu Juridic SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA. Conform actului aditional nr. 5 "Garantia de buna executie in valoare de 237.256 lei, constituita prin retinere din factura nr. 217/28.01.2014, va fi valabila pana in data de 29.02.2016:. Tot in aceeasi data, 16.02.2015, intre cele doua parti semnatare ale celor doua contracte de vanzare - cumparare carbune energetic, s-a convenit rescadentarea datoriei SOCIETATII COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA catre SC LCC CC SRL. "

"Ne punem intrebarea, de ce atatea acte aditionale? Oare aceste contracte nu s-au castigat datorita perioadei mici de executie a contractului, care ulterior a fost prelungita?"-raportul Administratorului judiciar.

  • Relatia cu GR-Carbon Kft, Energo-Ru Kft, Psycholucia Kft si Train Hungary Kft: contract cu un SRL care se ocupa de organizarea trainingurilor pentru sexologi!

Intr-un Raport privind efectele economice produse de derularea contractelor de achizitie de carbune, incheiate de catre Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA, se arata ca societatea "LCC Compania Carbunelui a incalcat de-a lungul timpului in mod repetat clauzele contractuale, atat din punctul de vedere al cantitatilor livrate, cat si al parametrilor de calitate (umiditate, granulatie, cenusa, impuritati, conform buletinelor de analiza emise de SC Electrocentrale Deva SA. Consecintele au fost urmatoarele: 1. Neasigurarea necesarului de carbune invocat ca oportunitate de incheiere a contractului. 2. Impact negativ asupra bugetului unitatii, necalcularea si neretinerea penalizarilor pentru nelivrarea in termen a cantitatilor contractate. 3. Afectarea instalatiilor din cauza nerespectarii calitatii contractate. 4. Plata mai mare a transportatorului, prin plata greutatii suplimentare transportate din cauza umiditatii peste nivelul contractat si a eventualelor impuritati suplimentare. 4. La mijlocul anului 2011, Hardington LLC trimite Electrocentrale Deva o oferta pentru vanzarea de carbune. Un an mai tarziu, Hardington dispare din ecuatie, dar apar alte firme Ungaria. GR-Carbon Kft, Energo-Ru Kft, Psycholucia Kft si Train Hungary Kft. Ele duceau mai departe contractele de dinainte iar valoarea insumata a lor a fost exact de 6,7 milioane de euro. Prima tranzactie a fost cea cu Psycholucia Kft. Firma din Ungaria, inregistrata ca SRL non-profit, urma sa livreze carbune, pentru 1,7 milioane euro plus TVA. Obiectul de activitate al acestui SRL era consilierea psihologica pentru angajatii companiilor si organizarea trainingurilor pentru sexologi!

Conform informatiilor detinute, la 29.11.2012 s-a incheiat contractul de vanzare-cumparare carbune energetic pentru livrari esalonate cu data semnarii contractului, pana la 31 martie 2013. La 4.12.2012, prin Hotararea CA a CEH nr. 27/04.12.2012 se ia la cunostinta si implicit se aproba incheierea contractului nr. C 210/29.11.2012 cu Psychologia KFT Budapesta Ungaria. La solicitarea experesa Psychologia KFT Budapesta Ungaria, inregistrata sub nr. 3569/18.12.2012 de extindere a termenului de livrare, se incheie actul aditional nr. 1, la Contractul de vanzarecumparare carbune energetic nr. C 210/29.11.2012, prin care se extinde durata de valabilitate a contractului pana la data de 31.07.2013, fara a se percepe penalizari, pentru neindeplinirea clauzelor contractuale de catre furnizor si fara o analiza prealabila a stocului de carbune aflat in curtea termocentralei Mintia si a graficelor de livrare carbune energetic a CNH. Mai exact, furnizorii puteau sa nu mai trimita niciun gram de carbune pentru ca n-ar fi fost penalizati. Aceste aspecte sunt anchetate in prezent de Procurorii Anticoruptie.

  • Carbune receptionat la o calitate mai slaba decat cea platita: Paguba 33.191.626 lei

Neutilizarea in calcul a consumurilor specifice obtinute dupa retehnologizarea grupului nr.3 a condus la angajarea si plata nejusitificata a combustibililor de catre CEH sucursala Electrocentrale Deva, prin receptia carbunelui la o putere calorica mai mare decat cea confirmata prin functionarea grupului nr.3. La solicitarea Electrocentrale Deva, dupa retehnologizarea grupului energetic nr.3, ICEMENERG SA a efectuat in luna februarie 2009, masuratori in vederea stabilirii performantelor cazanelor 3A si 3B, la functionarea in regim bloc, cu turbogeneratorul nr.3. In aceste conditii, in aprilie 2009, ICEMENERG SA a emis raportul de incercare nr. 4/2009, stabilind printre altele si consumurile specifice de combustibil conventional, in functie de puterea medie, la timp de functionare. S-a constatat ca, desi dupa retehnologizare, s-a realizat o reducere a consumul specific de combustibil conventional ( gcc/kwh) in regim de condensatie intre 3.79%-11.56%, nu s-a tinut cont de acest fapt in calculul consumului zilnic de combustibil conventional pentru producerea energiei electrice in condensatie. Aceasta reducere influenteaza direct proportional consumul de combustibil conventional, care exprima atat cantitatea de carbune consumata(tone), cat si calitatea carbunelui (puterea calorica medie kcal/kg). Neutilizarea noilor consumuri specifice obtinute dupa retehnologizarea grupului nr.3 a condus la folosirea in calcul a unor puteri calorice de intrare in depozit mai mari. Astfel, se poate concluziona ca s-a receptionat carbune de o calitate mai slaba decat cea platita.

Acest fapt este confirmat si de aspectele consemnate in procesul verbal incheiat la 22.11.2013 de catre activitatea de inspectie fiscala din cadrul ANAF- DGAMC, care a verificat achizitiile intracomunitare efectuate de Electrocentrale Deva SA, in baza contractului C2585/31.10.2011 de la GR Carbon KFT Ungaria. Pentru a lamuri unele neconcordante s-au solicitat de la administratia fiscala din Ungaria informatii referitoare la GR Carbon KFT Ungaria, precum si la tranzactiile cu carbune efectuate de aceasta societate in relatia cu Electrocentrale Deva. Raspunsul administratiei fiscale din Ungaria a dat unele lamuriri cu privire la data infiintarii societatii din Ungaria, care corespunde aproximativ cu data la care s-a depus oferta pentru carbune, activitatea GR Carbon s-a desfasurat doar pe perioada derularii contractului de furnizare carbune cu Electrocentrale Deva. Organele de inspectie fiscala din Ungaria au avut dubii in ceea ce priveste datele tehnice curpinse in facturi, GR Karbon KFT declarand ca doar carbunele de slaba calitate a fost vandut in Romania. Valoarea estimata a abaterii constatate a fost in suma de 33.191.626 lei, care reprezinta achitarea si inregistrarea pe cheltuieli a carbunelui cu o putere calorica mai mare decat cea confirmata pentru Grupul Energetic nr.3. Persoanele cu atributii in domeniu pentru care s-a constatat abatere sunt Alic Costel- director general care a aprobat avizul tehnic al CTA si nu a dispus masurile ce se impuneau pentru stabilirea noilor consumuri specifice, Borca Tiberiu- director general, Egyed Francisc- director tehnic, Cont Ioan- director sucursala Electrocentrale Deva, Nicula Alexa- director sucursala Electrocentrale Deva, Manea Laurean Marinel- sef serviciu tehnic mechanic, Giurgiu Horea- sef serviciu management energetic.

  • Contract dubios cu Termogaz Company SA, controlata de omul de afaceri Adrian Gardean: Paguba la stat de 13.875.740 lei

A fost creata aparenta de legalitate prin incheierea unui contract de cesiune de creanta de catre CEH si a unui act aditional la acesta semnat in aceeasi zi, disimuland astfel adevarata natura a circulatiei sumelor de bani provenite de la bugetul de stat, fapt ce a condus la prejudicierea statului. La data de 29.11.2011 a fost incheiat contractul de lucrari nr. APL 2751 intre Electrocentrale Deva SA si Termogaz Company SA, avand ca obiect executarea, proiectarea, finalizarea si punerea in functiune a lucrarii de investitii "colectarea si transportul in depozit a zgurii, cenusii si produselor de desuflurare". Termogaz Company SA este controlata de omul de afaceri Adrian Gardean si a fost vizata si in dosarul "Gala Bute".

Dupa doua luni Termogaz Company SA a solicitat semnarea unui act aditional in sensul garantarii avansului pentru procurare si livrare de echipamente tehnologice aferente lucrarii de investitii, cu un alt instrument de garantare emis de o societate de asigurari. Pentru aceasta lucrare se acorda un avans de 10% din valoarea contractului, in baza facturii emise de executant si dupa prezentarea de catre acesta a unui instrument de garantare, emis in conditiile legii, de societatea de asigurari". Executantul era obligat sa prezinte achizitorului, in 12 luni de la primirea avansului, acreditivele bancare deschise pentru diversi producatori, care insumate, sa acopere valoarea avansului.

Dupa ce s-a prezentat in original, certificatul emis de BCR Asigurari Vienna Inssurance Group, privind garantia de returnare a avansului, in cuantum de 8.618.000 lei, SC Termogaz Company SA a facturat contravaloarea avansului in suma de 8.618.000 lei, prin documentul 1282431/22.05.2012, iar Electrocentrale Deva SA a platit, prin virament, aceasta suma la data de 30.05.2012. Din cauza faptului ca prevederile contractuale nu au fost respectate de Termogaz Company SA, reprezentantii CEH au informat acest aspect membrilor consiliului de administratie. La 10.06.2013, CEH a fost notificat de Heral Consult IPURL, ca impotriva Termogaz Company SA a fost deshisa procedura generala de insolventa, conform sentintei 745/F/24.05.2013, pronuntata de Tribunalul Hunedoara.

Reprezentantii CEH au demarat procedura de recuperare a avansului de la societatea de asigurari Omniasig Vienna Inssurance Group, fosta BCR Asigurari Vienna Inssurance Group, insa asiguratorul nu a onorat plata garantiei, avansul nefiind recuperat potrivit intelegerilor partilor. La data de 05.09.2013, CEH si Termogaz Company SA au convenit ca avansul acordat in cuantum de 8.618.000 lei plus suma de 5.257.740 lei (total 13.875.740 lei) sa fie recuperate din bugetul de stat, de CEH, uzand nelegal de prevederile OG 17/2013, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 2013. In acest scop s-a incheiat contractul de cesiune de creanta nr.931/2/05.09.2013 si actul aditional nr.932/2/05.09.2013, ambele documente semnate in aceeasi zi. Cesiunea de creanta, in cuantum de 13.875.740 lei, a intervenit intre Termogaz Company SA, in calitate de cedent, Municipiul Lupeni, prin primar, in calitate de debitor cedat si CEH in calitate de cesionar. In acest fel CEH s-a erijat in recuperator de creanta in numele Termogaz Company SA ( furnizorul de drept al UATM Lupeni). Reprezentantii de la acea data ai CEH au sustinut ca operatiunea a fost una de stingere a obligatiilor de plata restante ale UATM Lupeni, fata de furnizorii sai, cu obligatii fiscale restante fata de bugetul statului ale CEH; h) fata de cele de mai sus, prin nerecuperarea avansului acordat catre Termogaz Company SA, in suma de 8.618.000 lei, de la societatea de asigurari Omniasig Vienna Inssurance Group, coroborat cu incheierea contractului de cesiune de creanta nr.931/2/05.09.2013 si actului aditional nr.932/2/05.09.2013, a fost prejudiciat bugetul de stat cu suma de 13.875.740 lei. Persoanele cu atributii in domeniu pentru care s-a constatat abatere sunt Dan Carlan- administrator special, Andronache Daniel- director general, Ciobanu Maria- director economic, Laura Onisor- consilier juridic principal, Florin Visirin- control financiar preventive si consiliul de administratie.

  • Cheltuieli nejustificate cu motorina

Consumul pentru cantitatea de 23.211 l motorina de catre sectia Cai Ferate Uzinale din cadrul CEH- sucursala Electrocentrale Deva, in perioada 01.01.201116.10.2014 nu a putut fi justificat. In urma verificarilor efectuate asupra modului de inregistrare, urmarire si justificare a consumului de motorina utilizata in desfasurarea activitatii de cele 4 locomotive aflate in patrimoniul CEH-sucursala Electrocentrale Deva s-a constatat o cantitate de 23.211 l motorina lipsa din rezervor. Prejudiciul constatat la aceasta data a fost in suma de 140.768 lei. Persoanele cu atributii in domeniu pentru care s-a constatat abatere sunt Danut Liviu Bal- sef statie Gr.2 Locomotive, Crisan Mihai-maistru reparatii locomotive, vagoane si intretinere cai ferate, Ocos Adrian, Colibas Ioan, Feier Florin, Vasile Bratu- incadrati ca si mecanici locomotive, Dan Mircea-director productie, Nicolae Codreanu- ing. sef productie Electrocentrale Deva, dna Avram Ana, Rob Daniela, Toth Ervin- impegati de miscare CFU, Alexa Nicula-director, Ioan Cont- ing. sef.

In perioada ianuarie 2011- octombrie 2014, au fost majorate nejustificate cheltuielile cu motorina, de catre CEH sucursala Electrocentrale Paroseni. S-a constatat ca sucursala Electrocentrale Paroseni din cadrul CEH detine in proprietate 3 locomotive. Pentru masurarea cantitatii de motorina aflata in rezervorul principal al locomotivei si a consumului de motorina, personalul de specialitate de la Sucursala Electrocentrale Paroseni a solicitat conducerii CEH, la 01.09.2011, achizitionarea a 3 instalatii de inregistrare consum combustibil pentru locomotive. Conducerea CEH Sucursala Electrocentrale Paroseni a aprobat achizitionarea unei singure instalatii de masurare tip ICL, care s-a montat pe una din locomotive, la 11.10.2012. Luand in considerare cele prezentate s-au constatat ca cheltuielile privind combustibilul inregistrate in conatbilitate au fost majorate nejustificat cu suma de 769.041 lei, echivalent a 124.642 l motorina, cat si cu suma de 203.167 lei, echivalent a 32.929 l motorina (un total de 972.208 lei). Cauzele care au determinat producerea abaterii sunt incalcarea regulamentului de organizare si functionare a sucursalei Electrocentrale Paroseni aferente statiei CFU si utilizarea unei cantitati de combustibil estimative de 157.571 l in alte scopuri decat obiectul de activitate. Prejudiciul constatat la aceasta data a fost in suma de 140.768 lei. Persoanele cu atributii in domeniu pentru care s-a constatat abatere sunt Doru Visan- director sucursala Electrocentrale Paroseni, Dragos Iulian Diaconu- inginer sef productie, Slavei Marian -sef sectie exploatare combustibil, Gal Laurentiu Robert- inginer sectia exploatare combustibil, Leczfalvi Arpad Petru, Nemes Barbu, Hotea Ioan, Manescu Tudor, Scotaru Mircea- mecanici locomotive.

  • Alte contracte controversate

Contractul APL 54/INV din data de 06.11.2009 incheiat de Electrocentrale Deva SA cu SC Gavella Com SRL are ca obiect : Extinderea pe orizontala a depozitului de zgura si cenusa mal drept rau Mures. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului a fost de 43.040.066,96 lei la care se adauga TVA. Valoarea lucrarilor receptionate 21.894.390,68 lei.

Contractul APS 5939 din data de 30.12.2015 incheiat de S CEH SA cu SC Compact Security SRL are ca obiect : prestarea serviciilor de paza a obiectivelor beneficiarului, a bunurilor ce fac obiectul activitatii acestora, a tuturor valorilor, mijloacelor si instalatiilor, precum si asigurarea accesului in si din incinta la Electrocentrale Deva si Paroseni. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului pentru anul 2016 a fost de 1.966.542 lei + TVA.

Contractul APS 5647 din data de 29.10.2015 incheiat de S CEH SA cu SC Serviciul Paza si Protectie Vispo SRL are ca obiect : prestarea serviciilor de paza a obiectivelor beneficiarului, a bunurilor ce fac obiectul activitatii acestora, a tuturor valorilor pentru EM Lonea, EM Livezeni, EM Vulcan, EM Lupeni si sucursala Prestserv. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului pentru 29.10.201527.02.2016 a fost de 1.607.855,52 lei + TVA. Acest contract nu a urmat procedura unei achizitii publice fiind semnat de directorul Emil Florut.

Contractul APL 5816 din data de 04.12.2015 incheiat de S CEH SA cu SC Energoconstructia SA Paroseni are ca obiect : Executie dig de suprainaltare in compartimentul I al depozitului de zgura si cenusa Valea Caprisoara. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului a fost de 2.168.343,04 lei la care se adauga TVA.

Contractul APS 4991 din data de 30.04.2015 incheiat de S CEH SA cu SC Fortex Food Distribution SRL are ca obiect : prestarea serviciilor de preparare si servire masa calda pentru EM Lonea, EM Livezeni, EM Vulcan, EM Lupeni si sucursala Prestserv. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului pentru 01.05.201530.04.2016 a fost de 7.754.518,8 lei.