Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), a aprobat, in sedinta de miercuri, 22 iunie 2016, Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii de retea. O parte din prevederi au ca scop evitarea aparitiei cazurilor in care se construiesc locuinte individuale amplasate la distante mari fata de retelele electrice de distributie, pentru racordarea carora este necesara extinderea retelelor electrice, a caror realizare este ineficienta economic pentru operatorul de retea, se arata intr-un comunicat al ANRE.

In aceste cazuri, proprietarii imobilelor s-ar afla intr-o situatie extrem de dificila avand in vedere necesitatea asigurarii alimentarii cu energie electrica a locuintelor.

Astfel, pentru situatia in care obiectivul pentru care se solicita emiterea avizului de amplasament este o locuinta individuala pentru racordarea careia s-a cerut o putere mai mica de 30 kVA, daca nu exista retea electrica de joasa tensiune la o distanta mai mica de 100 m si nici nu sunt indeplinite conditiile preliminare pentru realizarea acesteia, ca raspuns la cererea de emitere a avizului de amplasament, operatorul de distributie concesionar transmite solicitantului, o scrisoare prin care il informeaza ca nu poate fi emis avizul de amplasament deoarece nici in anul in curs si nici in anul urmator nu sunt conditii pentru racordarea locuintei la reteaua electrica de distributie. Fac exceptie situatiile in care solicitantul avizului de amplasament pentru construirea locuintei prezinta o declaratie conform careia solutia de alimentare cu energie electrica a viitoarei locuinte nu implica racordarea la reteaua electrica de distributie publica de joasa tensiune; documentul in cauza constituie anexa la avizul de amplasament, informeaza ANRE.

Potrivit acesteia, scrisoarea mentionata anterior trebuie sa contina informatii detaliate privind conditiile de realizare si finantare a retelei electrice de distributie pentru electrificarea localitatilor ori pentru extinderea retelelor electrice de distributie, prevazute de actele normative in vigoare.

O alta modificare fata de prevederile Metodologiei in vigoare se refera la situatia in care are loc mutarea pe noile amplasamente a instalatiilor operatorului de retea. In acest sens, s-a modificat modalitatea de suportare a contravalorii indemnizatiilor si despagubirilor stabilite in conventia avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenurilor afectate de instalatiile electrice, conventie pe care operatorul de retea o incheie cu titularul dreptului de proprietate privata asupra terenurilor afectate de instalatiile electrice.

Contravaloarea indemnizatiilor si despagubirilor stabilite in aceasta conventie incheiata in conditiile si cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 135/2011 pentru aprobarea regulilor procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor private afectate de capacitatile energetice, a conventiei-cadru, precum si a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizatiilor si a despagubirilor si a modului de plata a acestora, se suporta de operatorul de retea.

Metodologia stabileste etapele si procedurile necesare pentru emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii de retea, inclusiv pentru incheierea contractului pentru eliberarea amplasamentului si/sau pentru realizarea conditiilor de coexistenta si pentru realizarea lucrarilor de eliberare a amplasamentului/realizarea conditiilor de coexistenta intre obiectivul propus si retelele electrice.

Potrivit ANRE, modificarile si completarile aduse prevederilor Metodologiei in vigoare vor avea un impact pozitiv asupra activitatii de emitere a avizelor de amplasament prin evitarea pozitiilor inflexibile din partea operatorilor de retea si a birocratiei prin explicitarea etapelor si actiunilor operatorului de retea.

ANRE arata ca proiectele de infrastructura transeuropeana de transport sunt investitii publice de importanta strategica pentru Romania, care asigura conectivitatea cu coridoarele de transport europene si cresterea mobilitatii populatiei si a marfurilor, influentand in mod direct relatiile economice si dezvoltarea mediului de afaceri la nivel national. Completarile din cadrul Metodologiei referitoare la emiterea avizelor de amplasament favorabile conditionate pentru proiecte de infrastructura de transport transeuropeana au ca efect evitarea intarzierilor in implementarea acestor proiecte, cu impact favorabil in asigurarea accelerarii realizarii interconectarii dintre reteaua de transport de interes national/regional cu cea europeana, a mai precizat ANRE.