Guvernul a modificat in sedinta de miercuri o anexa din HG 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera (GES) producatorilor de energie electrica, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul National de Investitii (PNI). Prin aceasta decizie, Guvernul deblocheaza o schema de ajutor de stat pentru unii producatori de energie, reprezentand 25% din valoarea cheltuielilor eligibile a proiectelor de investitii cuprinse in Planul National de Investitii. OMV Petrom a facut cereri de finantare de 90,8 milioane de euro pentru centrala de la Brazi, iar Complexul Energetic Oltenia de 28 de milioane de euro pentru modernizarea a doua grupuri energetice.

Cei doi producatori considera ca sunt indreptatiti sa primeasca finantari nerambursabile prin PNI, deoarece investitiile lor determina reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si modernizarea productiei de energie electrica din Romania.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, aceasta schema de ajutor de stat nu a fost niciodata operationalizata, desi PNI a fost aprobat in 2013, iar de la acel moment, pana in prezent, in cont s-au acumulat constant fonduri. Guvernul a notificat deja Comisia Europeana pentru a se asigura ca nu isi pierde dreptul de a utiliza fondurile existente.

Potrivit deciziei Guvernului, contractul-cadru de finantare nerambursabila dintre Ministerul Energiei si producatorii de energie electrica ce realizeaza o investitie cuprinsa in PNI, a fost inlocuit cu 3 contracte-cadru de finantare pentru fiecare tip de investitie, respectiv:

  • investitii puse in functiune la momentul incheierii contractelor de finantare;
  • investitii aflate in derulare la momentul incheierii contractelor de finantare;
  • investitii noi.

Elementele care diferentiaza cele 3 tipuri de contracte - pentru investitii realizate, pentru investitii in derulare si pentru investitii noi - sunt, in principal, urmatoarele:

  • Durata contractului,
  • Perioada de realizare a investitiei,
  • Perioada de timp pentru realizarea, facturarea si plata catre beneficiar a cheltuielilor eligibile,
  • Prefinantarea, care vizeaza numai investitiile noi,
  • Obligatiile beneficiarului - din perspectiva clauzelor privind implementarea, raportarea, monitorizarea si verificarea utilizarii fondurilor rambursate din contul PNI

Pentru investitiile in derulare si investitiile noi sunt clauze suplimentare de incetare a contractului, care vizeaza nerealizare/necontinuarea investitiei din culpa beneficiarului, sau neinceperea investitiei in termen de 6 luni de la data incheierii contractului din motive imputabile beneficiarului in cazul unei investitii noi.

Comisia Europeana a autorizat Aplicatia Romaniei pentru alocare tranzitorie cu titlu gratuit de certificate de emisii de gaze cu efect de sera catre producatorii de energie electrica, pentru perioada 2013-2020, si a decis ca nu exista obiectii legate de ajutorul de stat acordat in cadrul acestui sistem.

Producatorii de energie beneficiari ai acestor certificate achita contravaloarea lor intr-un cont al Ministerului Energiei de la Trezoreria Municipiului Bucuresti, deschis pentru venituri din vanzarea certificatelor GES. La sfarsitul anului 2015, in contul mentionat disponibilul era de aproximativ 853.000.000 lei, reprezentand contravaloarea certificatelor vandute in perioada 2013-2015. Din acesti bani, pot fi finantate nerambursabil, in procent de 25% din valoarea cheltuielilor eligibile, proiectele de investitii ale producatorilor de energie din sistemul energetic romanesc cuprinse in PNI, care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si modernizarea productiei de energie electrica din Romania.

Pentru cele 29 de investitii aprobate in cadrul PNI, pana in prezent au fost depuse si aprobate 3 cereri de finantare, respectiv doua din partea Complexului Energetic Oltenia si una din partea OMV Petrom, dar nu a fost incheiat nici un contract.

Prin masura de astazi a Guvernului se urmareste facilitarea incheierii de contracte de finantare dintre Ministerul Energiei si producatorii de energie din Romania cu investitii cuprinse in PNI, tinandu-se cont de cazurile particulare ale tipurilor de investitii, respectiv incepute, in derulare si noi.