Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, vineri, Ordinul nr. 75/2016 privind privind modificarea si completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul 16/2013.

"Scopul modificarilor aprobate prin acest ordin il constituie detalierea si clarificarea aspectelor procedurale prevazute in variantele anterioare ale Codului retelei, cat si pentru aplicarea unor principii uniforme privind alocarea in punctele de intrare in SNT astfel incat sa se evite, pe cat posibil, orice impact negativ asupra pietei de energie in ansamblu si in special asupra pietei gazelor naturale", se arata intr-un comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE).

Potrivit acestuia, modificarea Codului Retelei pentru Sistemul National de Transport (SNT) a fost determinata de necesitatea trecerii la calculul dezechilibrelor zilnice inregistrate pe piata gazelor naturale, marcand astfel sfarsitul perioadei de tranzitie parcursa de la ultimele modificari substantiale ale acestei reglementari (operate prin Ordinul ANRE nr. 160/2015 cu intrare in vigoare de la 1 decembrie 2015).

In aceasta perioada au fost clarificate unele aspecte legate de metodele de calcul a acestor dezechilibre in functie de specificitatea functionarii SNT in raport cu sistemele si partenerii adiacenti, precum si instrumentele pe care SNTGN Transgaz SA le-a dezvoltat pentru facilitarea calculelor.

Modificarile au avut in vedere:

  • clarificarea si detalierea definitiei partenerului utilizatorului retelei;
  • instituirea unei conventii obligatorii intre operatorul de transport si de sistem si participantii la tranzactiile cu gaze naturale in aval amonte de SNT, pe baza careia participantii vor introduce in platforma electronica date privind cantitatile pe care le comercializeaza si care vor sta la baza calculelor eventualelor dezechilibre zilnice;
  • stabilirea fara echivoc a etapelor si termenelor aferente derularii proceselor de rezervare de capacitate anuala, trimestriala, lunara si zilnica in punctele de intrare/iesire in/din SNT, inclusiv in punctele noi, puse in functiune in cursul anului gazier;
  • extinderea termenului limita pana la care poate fi efectuata nominalizarea intra-zilnica (de la ora 14.00 la ora 17.00);
  • decalarea termenului de afisare a alocarilor pentru ziua anterioara pentru a permite operatorului de transport si de sistem sa parcurga etapele procesului de alocare in punctele de intrare in SNT;
  • descrierea detaliata a noului mecanism de alocare a cantitatilor de gaze naturale in punctele de intrare in SNT.