Guvernul a prelungit joi acordurile de concesiune pentru opt perimetre de dezvoltare-exploatare si exploatare petroliera concesionate companiei Romgaz, ca urmare a identificarii unor rezerve suplimentare de gaze naturale in perimetrele Alamor, Bunesti, Buza, Nocrich-Vest, Lechinta, Sancel, Ulies si Romanesti in cursul lucrarilor petroliere si investitiilor realizate de titularul acordurilor si a caror exploatare este justificata din punct de vedere economic.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, acordurile, al caror termen initial era anul 2016, au fost prelungite pana la 16 decembrie 2027, cu posibilitatea de prelungire de pana la 15 ani, conform art. 27 alin.(2) din Legea petrolului nr. 238/2004. De asemenea, a fost stabilit un nou an limita a exploatarii economice pentru fiecare zacamant in parte, si anume: 2036 pentru perimetrul Alamor, 2020 pentru Bunesti, 2035 pentru Buza, 2022 pentru Nocrich-Vest, 2023 pentru Lechinta, 2026 pentru Sancel, 2041 pentru Ulies si 2017 pentru perimetrul Romanesti.

Prin actele aditionale aprobate joi de Guvern, au fost stabilite si obligatiile Romgaz in legatura cu gestionarea deseurilor rezultate din executarea operatiunilor petroliere, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, inclusiv cele privind raspunderea de mediu.

Exploatarea gazelor naturale din cele opt perimetre vizate ar atrage continuarea fara intrerupere a operatiunilor de exploatare, posibilitatea stabilirii si a altor lucrari care ar putea duce, ulterior, la identificarea unor noi resurse, un impact bugetar pozitiv asupra bugetului de stat.

Prin Hotararea de Guvern nr. 798/02.12.1997 privind aprobarea actelor de dare in administrare pentru dezvoltare-exploatare si exploatare petroliera a 140 de zacaminte, i s-a acordat Regiei Autonome a Gazelor Naturale Romgaz R.A., prin incredintare directa, in baza art. 43 din Legea petrolului nr. 134/1995, dreptul de a exploata aceste zacaminte "pana la sfarsitul exploatarii economice a zacamintelor petroliere". Ulterior, in 2004, pentru perimetrele Alamor, Bunesti, Buza, Nocrich-Vest, Lechinta, Sancel, Ulies si Romanesti au fost incheiate Acorduri de concesiune, care expira in 2016- an care la momentul incheierii acordurilor reprezentau data epuizarii rezervelor "dovedite" confirmate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.

Potrivit prevederilor art. 4.1.2. din respectivele acorduri petroliere, aceste acorduri pot fi prelungite, la cererea titularului, in cazul in care, ca urmare a imbunatatirii tehnologiilor de extractie, a comportarii zacamantului in cursul exploatarii sau a identificarii de noi resurse geologice de petrol valorificabile din punct de vedere economic, se stabileste ca exista rezerve suplimentare celor care erau confirmate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) la data incheierii acordului.