Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat miercuri un ordin privind reguli de publicare a informatiilor aferente tranzactiilor incheiate pe piata de energie electrica. Ordinul instituie ca obligatie pentru partile implicate in contractele incheiate pe piata reglementata sau de export sa transmita operatorului pietei de energie electrica (OPCOM) o copie a acestor contracte, in termen de maxim 7 zile de la data incheierii lor, respectiv maxim 7 zile pentru contractele incheiate inainte de intrarea in vigoare a Ordinului.

La randul sau, operatorul pietei de energie publica informatiile referitoare la preturile si cantitatile stabilite in urma tranzactiilor efectuate pe toate pietele centralizate de energie electrica, inclusiv contractele de pe piata reglementata sau de export, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 43 (2) din Legea 123/2012 potrivit carora operatorului pietei de energie electrica nu ii este permisa divulgarea informatiilor legate de tranzactiile de energie electrica pe care le detine, obtinute pe parcursul activitatii sale, altfel decat in conditiile legii, informeaza ANRE.

Potrivit ANRE, regulile aprobate vor conduce la cresterea gradului de transparenta pe piata de energie electrica, la stabilirea unor conditii echitabile de acces la informatii pentru participantii la piata, precum si la imbunatatirea mediului concurential, care se va reflecta pozitiv asupra clientilor finali si va contribui la cresterea gradului de educatie a acestora in domeniul pietei de energie electrica.

Tot miercuri, comitetul de reglementare al ANRE a aprobat un nou Standard de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, reglementare elaborata in cadrul procesului de actualizare si completare a cadrului de reglementare existent si in concordanta cu obiectivele de reglementare privind dezvoltarea unui sistem energetic eficient, fiabil si orientat catre clientul final.

Prevederile Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. 6/2017, se aplica in relatiile dintre furnizor si clientii finali- cu ocazia derularii contractului de furnizare a energiei electrice.

Dintre principalele elementele de noutate introduse prin Standardul aprobat miercuri de ANRE

  • determinarea trimestriala de catre furnizori a valorilor indicatorilor de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, pe categorii de clienti finali respectiv casnici, noncasnici mici, noncasnici mari;
  • obligatia operatorilor economici care detin licenta de furnizare a energiei electrice, dar nu desfasoara activitate de furnizare la clientii finali, de a publica pe paginile proprii de internet, la termenele prevazute in standard, pentru transmiterea la ANRE a raportarilor privind indicatorii de performanta, o informare prin care motiveaza faptul ca nu au calculat si publicat indicatorii de performanta;
  • obligatia furnizorilor de ultima instanta de a plati compensatii clientilor casnici si in situatia in care nu respecta termenele prevazute in Procedura privind acordarea despagubirilor clientilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de retea, aprobata prin Ordinul ANRE nr. 177/2015;
  • s-a introdus prevederea ca, in cazul contractelor de furnizare a energiei electrice negociate, in situatia in care nu sunt indeplinite nivelurile de calitate a serviciilor prestate, furnizorii sa achite eventuale compensatii clientilor finali, conform prevederilor contractuale;
  • pentru indeplinirea atributiilor sale, conform reglementarilor specifice in vigoare, furnizorul are obligatia sa organizeze si sa mentina un punct unic de contact, care cuprinde:
  • un punct central, care asigura o structura specializata in comunicarea cu clientul final. Aceasta structura ofera clientului final posibilitatea prezentarii, intr-un loc prestabilit, prevazut cu registratura proprie, care dispune de personal si dotare corespunzatoare pentru indeplinirea serviciilor prevazute in licenta de furnizare a energiei electrice (contractare, facturare, incasare, informare, preluarea si solutionarea plangerilor de natura serviciilor prestate etc.) si care, dupa caz, coordoneaza punctele de informare regionala/locala ale furnizorului, ce sunt usor accesibile si situate la distanta de maximum 50 km de locurile de consum ale clientilor finali proprii care beneficiaza de serviciu universal;
  • un serviciu permanent de voce si date;
  • o adresa de posta electronica;un numar de fax;
  • introducerea unei anexe care cuprinde informatiile strict necesare pe care solicitantul trebuie sa le puna la dispozitia furnizorului, pentru intocmirea unei oferte de furnizare.

Potrivit ANRE, impactul socio-economic al Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice va fi unul pozitiv atat asupra pietei de energie in ansamblul ei- prin cresterea protectiei consumatorilor, asigurarea continuitatii alimentarii cu energie electrica si promovarea concurentei pe piata de energie electrica prin asigurarea unui criteriu suplimentar la selectarea furnizorului, asupra operatorilor economici- prin obligatia acestora de a asigura clientilor finali un standard ridicat de furnizare a energiei electrice, in conditii clar definite, transparente, nediscriminatorii si usor de verificat, precum si asupra consumatorilor/clientilor finali - prin asigurarea informarii clientilor finali cu privire la: calitatea serviciilor oferite, compensatiile platite de furnizorii de energie electrica in situatia in care nu sunt respectate nivelurile garantate ale indicatorilor de performanta, precum si la mijloacele de comunicare si informare puse la dispozitia clientilor finali de catre furnizorii de energie electrica.