Transgaz va repartiza actionarilor, sub forma de dividende, 545,5 milioane de lei, adica 90% din profitul de 594,5 milioane de lei obtinut in 2016, potrivit unui referat privind propunerea de dividend brut pe actiune si a modalitatii de plata a dividendelor. In conditiile in care statul roman, prin Ministerul Economiei, detine 58,5% din actiuni, cea mai mare parte a sumei va ajunge la bugetul de stat. Aceasta este o consecinta a memorandumului aprobat in ianuarie de catre Guvern, care obliga societatile la care statul detine participatii sa repartizeze, sub forma de dividende, 90% din profit, pentru obtinerea unor venituri suplimentare la buget.

Profitul destinat constituirii surselor proprii de finantare a fost stabilit la doar 49 milioane lei.

Legislatia in vigoare, adica OUG 64/2001, reglementeaza repartizarea unei cote de "minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat". Guvernul a decis in ianuarie ca aceasta cota minima sa creasca la 90%, fiind necesare sume suplimentare la buget pentru acoperirea majorarilor salariale.

Aceasta politica ar putea afecta companiile cu capital de stat, avand in vedere ca vor beneficia de fonduri mult mai reduse pentru investitii. Transgaz este o companie care are mare nevoie de investitii, mai ales ca este implicat in proiectul BRUA (conducta de gaze Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria). Transgaz va primi o finantare europeana de 180 de milioane de euro, insa costurile sunt estimate la 547,4 milioane de euro.

Initial, in bugetul de venituri si cheltuieli pe 2016, aprobat prin Hotararea AGOA 1/21.03.2016, a fost prevazuta o cota de repartizare a profitului de 50%. Insa, prin Memorandumul de Guvern din ianuarie 2017, reprezentantii statului in Adunarea Generala a Actionarilor au fost mandatati sa hotarasca repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2016 sub forma de dividende.

Valoarea dividendului brut pe actiune este de 46,33 lei, iar plata va fi facuta incepand cu 18 iulie 2017.