Compania nationala Transelectrica trebuie sa faca demersuri pe langa Guvern pentru gasirea unui spatiu securizat, in care sa functioneze un centru operational de urgenta, util in situatii neprevazute, de risc, adica un dispecer care sa preia sarcina conducerii Sistemului Energetic National, in caz de dezastre. Aceasta este concluzia unui raport recent al Curtii de Conturi, obtinut de HotNews.ro. In urma unui control, Curtea de Conturi a descoperit ca acest Centru de Urgenta functioneaza, in acest moment, intr-un spatiu inchiriat de la un furnizor privat de servicii, desi era nevoie de loc securizat, conform unui contrat incadrat in categoria celor clasificate "Secret de stat", incheiat in octombrie 2009, intre Transelectrica si filiala sa Teletrans. Mai mult, Transelectrica a decontat in mod nejustificat filialei Teletrans lucrari facturate si platite de doua ori firmei private, care a pus la dispozitie spatiul pentru Centrul de Urgenta.

Foto:

Informatia pe scurt

  • In urma unei actiuni de control, desfasurata in perioada ianuarie 2017- mai 2017, Curtea de Conturi a descoperit ca pe 2 octombrie 2009, Transelectrica SA a incheiat cu filiala sa Teletrans SA, un contract contract clasificat nivel secret de stat pentru servicii de asigurare a unui Centru de Urgenta, conform unor obligatii europene. In situatii de urgenta, incidente si dezastre, Centrul ar urma sa preia imediat conducerea operationala a Sistemului Energetic National, atributie ce revine Dispecerului Energetic National (DEN), denumit si "creierul sistemului energetic national".
  • Acest centru trebuie sa fie un back-up a infrastructurii de dispecerizare EMS- SCADA, cat si la sistemul administrativ al Transelectrica. Imediat dupa ce a incheiat acest contract, Teletrans a ales pentru Centrul de Urgenta o spatiu inchiriat de la un furnizor privat de servicii, Star Storage SRL, in conditiile in care ar fi fost necesar un spatiu securizat. Potrivit Curtii de Conturi, exista riscul ca acest centru sa devina neoperational, daca acest furnizor si-ar schimba obiectul de activitate, ar intra in faliment, ar efectua transfer de proprietate sau si-ar pierde autorizatii.
  • Fostul director al Transelectrica, Toni Teau, a transmis Curtii de Conturi ca la inceputul lui 2016, Directoratul a dispus gasirea unei modalitati prin care acel spatiu sa fie relocat. Acest lucru nu a fost facut pana in acest moment. Insa, in conditiile relocarii, mare parte din investitiile facute pana acum pentru Centrul de Urgenta s-ar dovedi absolut inutile. Au fost facute investitii de peste 7 milioane de lei pentru amenajarea spatiului, iar alte 11 milioane de lei s-au cheltuit pentru o serie de solutii informatice de protectie. Parte din aceste sume au fost decontate in plus.
  • In plus, Transelectrica a decontat nejustificat societatii Teletrans SA lucrari facturate si decontatate de doua ori firmei SC Star Storage. Chiria lunara pentru spatiul inchiriat a fost mult peste preturile practicate in zona. Mai mult, Transelectrica a decontat societatii Teletrans sume nejustificate pentru implementarea unor solutii informatice privind protejarea impotriva scurgerilor de informatii.

Raspunsul Transelectrica, oferit la solicitarea HotNews.ro: "Din punct de vedere juridic, constatarile cuprinse in raportul de control nu sunt definitive, CNTEE Transelectrica SA avand posibilitatea de a depune obiectiuni si, ulterior, sa exercite caile de atac legale (contestatie administrativa si actiuni la instanta de contencios administrativ) pentru combaterea concluziilor auditorilor publici externi. De asemenea, precizam ca furnizarea unora din informatiile solicitate ar putea conduce la relevarea unor informatii clasificate. In conformitate cu art. 12(1) din legea 544/2001 informatiile clasificate sunt exceptate de la accesul liber al cetatenilor".

  • Concluziile Curtii de Conturi: Cum a fost inchiriat un spatiu cu o firma privata, desi actiunea era clasificata "secret de stat"

Transelectrica a incheiat, in 2 octombrie 2009, un contract avand ca obiect "servicii de asigurare a continuitatii afacerii si recuperarii in urma dezastrelor". Scopul achizitiei, conform caietului de sarcini, era achizitionarea de servicii pentru un Centru de Urgenta prin care sa asigure continuitatea afacerii pentru activitatea de Operator de Sistem. Serviciile achizitionate trebuie sa asigure atat continuitatea activitatii operationale in cazul unor sitatii neprevazute, cat si recuperarea datelor critice ale Transelectrica. Aceste servicii trebuie asigurate intr-o cladire adecvata din Bucuresti, dotata cu utilitati civile si tehnologie corespunzatoare, precum si mententanta si operarea sistemelor informative de proces si a infrastructurii de telecomunicatii aferente.

Contractul a fost incadrat in categora celor clasificate "Secret de stat", conform unei note de fundamentare din 23 noiembrie 2004, aprobata de Ministerul Economiei.

Transelectrica a angajat servicii de asigurare a unui Centru de Urgenta intr-o locatie inchiriata de la un furnizor privat de servicii, in conditiile in care, potrivit legii energiei, licentelor de transport si sistem, activitatea de transport a energiei electrice este de importanta majora in planul de securitate national, compania avand responsabilitatea functionarii sigure a Sistemului Energetic National.

Desi, inca din 2004, conducerea DEN si Transelectrica propunea solicitarea sprijinul Ministerului Economiei in a obtine de la Guvern alocarea unui spatiu securizat corespunzator pentru un Dispecer de Urgenta care sa preia sarcina conducerii Sistemului Energetic National intr-o situatie deosebita, abia in iulie 2016, a fost identificata o Nota de fundamentare, avand ca obiect relocarea Centrului de Urgenta intr-un spatiu care sa fie pus la dispozitia Transelectrica de catre Guvern.

Raportat la rolul acestui Centru de a asigura continuarea derularii functiilor de Dispecer in conditiile posibilei aparitii a unor factori de risc care pot conduce la indisponibilizarea sediilor DEN sau Transelectrica, exista riscul ca acest Centru sa devina neoperational, in situatia in care acest furnizor si-ar schimba obiectul de activitate, ar intra in faliment, ar efectua un transfer de proprietate sau si-ar pierde autorizatiile de functionare.

Curtea de Conturi a mai descoperit ca Transelectrica a decontat in mod nejustificat societatii Teletrans SA lucrari de 163,4 mii lei, constand in executia de pereti cu tabla zincata. Aceste lucrari au fost facturate si decontate de doua ori, in noiembrie 2009 si decembrie 2009, prestatorului SC Star Storage.

NOTA Star Storage are ca principal obiect de activitate "Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe". Potrivit datelor din Registrul Comertului, actionar majoritar este STAR ACCESION B.V, cu o participatie de 65%. Catalin Nicolae Paunescu detine 35%, acesta avand si calitatea de presedinte al Consiliului de Administratie. In 2014 si 2015 a inregistrate pierderi de 12 milioane lei, respectiv 4,6 milioane lei.

  • Teletrans a preferat o firma privata in locul unei unitati militare

Directorul de proiect Mihaita Boangiu a transmis Curtii de Conturi ca inca de la infiintarea companiei in 2000, s-au realizat doferite note si raportari catre ministerul de resort privind necesitatea realizarii unui centru operational de rezerva, dar toate incercarile au fost in zadar. In 2005, Transelectrica a intrat in Uniunea Europeana a transportatorilor energetici (UCTE), care apoi s-a transformat in ENTSO- E. Aceasta intrare in UCTE a insemnat interconectarea cu sistemul european energetic, dar si o serie de obligatii privind conducerea operationala a Sistemului Energetic National, atributie ce revine Dispecerului Energetic National.

Astfel a aparut obligativitatea Operatorului de Transport Roman (OTS) de a realiza un centru operational de urgenta pentru raspunsul la incidente si dezastre in primele 24 de ore si realizarea unui centru de rezerva pentru conducerea operationala, pentru o perioada de peste 24 de ore.

Odata cu intrarea in 2007 a Romaniei in Uniunea Europeana, cerintele ENTSO- E s-au manifestat din nou si astfel s-au initializat notele privind realizarea unui Centru de Urgenta si clasificarea contractului privind realizarea acestuia.

Astfel, in anul 2009 s-a semnat contractul clasificat nivel secret de stat cu Teletrans. Pentru alegerea spatiului necesar functionarii Centrului de Urgenta, Teletrans a organizat procedura de selectie a acestora, unde au participat trei entitati, dintre care o unitate militara si actuala locatie apartinand Star Storage. Contractul a avut mai multe acte aditionale prin care s-au completat functionalitati necesare DEN, a mai transmis Mihaita Boangiu

Acesta mai spune ca decontarea de doua ori a lucrarilor de realizare a peretilor cu tabla zincata poate fi o eroare de identificare a lucarilor, fiind realizate trei spatii tempestizate. Receptia etapelor de investitii s-a realizat in mai multe etape si s-au realizat mai multe note si procese verbale de receptie care erau atasate la facturi. Toate sistemele sunt functionale ceea ce presupune atat functionarea hard si softer, inclusiv licente.

  • Toni Teau, fost director al Transelectrica: In 2016, Directoratul a dispus gasirea unei  modalitati prin care acel spatiu sa fie relocat

Inca din anul 2016, Directoratul Companiei, in urma unei analize ce s-a facut asupra Contractului incheiat intre Transelectrica si filiala Teletrans a luat decizia de relocare a spatiului unde sa functioneze Dispecerul de urgenta. In acest sens, Directoratul Transelectrica a dispus directiilor implicate in derularea si exploatarea acestui contract gasirea unei modalitati prin care acel spatiu sa fie relocat, a transmis Toni Teau Curtii de Conturi.

"Avand in vedere caracterul clasificat si termenele legale desfasurarii procedurilor de avizare pe linia securitatii industriale, dar mai ales importanta Centrului de Dispecer de Urgenta pentru securitatea sistemului energetic national, demersurile pentru relocarea acestui spatiu au fost initiate din luna aprilie 2016 prin transmiterea unei adrese Ministerului Economiei in veerea promovarii si aprobarii la nivel guvernamental a acestui demers", a mai precizat Toni Teau. Aceasta a precizat ca in anul 2016 conducerea Transelectrica nu avea cunostinta de nota intocmita in anul 2004.

  • Solutii informatice privind protejarea impotriva scurgerii de informatii decontate in plus

Conform unui act aditional la contractul din 2 octombrie 2009, Transelectrica a achizitionat o serie de solutii informatice, decontand suma de 11,4 milioane de lei, din care 5 milioane de lei impotriva scurgerii informatiilor, 4,5 milioane de lei pentru solutie informatica privind protejarea impotriva scurgerii de informatii prin interceptarea comunicatiilor verbale si 1,8 milioane de lei pentru control acces la retea intranet.

In ceea ce priveste solutia pentru protectie impotriva scurgerii informatiilor, Teletrans a subcontractat realizarea si implementarea acesteia, incheind cu o firma privata, in decembrie 2012, un contract de furnizare si prestari de servicii, de 4,67 milioane de lei. Pe 26 februeie 2013, Teletrans a decontat suma respectiva, insa Transelectrica a decontat, in aceeasi zi, cu 380,7 mii lei in plus.

Pentru solutia informatica privind protejarea impotriva scurgerii de informatii prin interceptarea comunicatiilor verbale, Teletrans a subcontractat cu o alta firma privata, decontandu-i suma de 3,85 milioane de lei, pe 2 aprilie 2013. Insa, Transelectrica a decontat, mai departe, cu 638,3 mii lei in plus.

Pentru solutia de control acces retea intranet, Teletrans a decontat unui alt subcontractor suma de 1,8 milioane de lei. Mai departe, Transelectrica a decontat cu 57,3 mii lei in plus.

Transelectrica a decontat in mod nejustificat societatii Teletrans suma de 165,3 mii lei pentru instruirea a doua persoane din cadrul Transelectrica, fara ca acestia sa aiba prevazut in fisa postului si sa fi desfasurat pana in prezent astfel de activitati. Conform unui proces verbal din 20 noiembrie 2013, instruirea a avut loc la sediul Teletrans, timp de doua zile, in perioada 18-19 noiembrie 2013. Una dintre aceste persoane nu mai este angajatul Transelectrica incepand cu 15 aprilie 2016. Echipa de control nu a identificat proceduri de lucru in baza carora cele doua persoane sa efectueze astfel de activitati. Desi au fost instruite persoane din cadrul companiei pentru activitati legate de protejarea impotriva scurgerii de informatii prin interceptarea comunicatiilor verbale, timp de 33 de luni, in perioada aprilie 2013- decembrie 2015, Transelectrica a decontat Teletrans, servicii de scanare lunara, de 890 mii lei. Incepand cu ianuarie 2016, Transelectrica a renuntat la decontarea acestor servicii.

Transelectrica a mai decontat in mod nejustificat Teletrans 548 mii lei pentru servicii constand in training pentru 10 persoane, timp de 5 zile, fara a avea la baza documente care sa certifice prestarea lor.

Transelectrica, pentru spatiul inchiriat in baza contractului, a decontatat societatii Teletrans, suma de 591,5 mii euro, fara TVA, reprezentand cheltuieli cu chiria angajate peste preturile practicate de piata. In conditiile in care Transelectrica a efectuat investitii de 7,3 milioane lei pentru amenajarea spatiilor inchiriate, inclusiv cu echipamente de securitate si echipamente de climatizare profesionale, raportat la preturile practicate de piata, s-a constatat decontarea nejustificata a sumei de 591,5 mii euro. In perioada iunie 2010- decembrie 2015, Transelectrica a decontat lunar 7.789 euro, fara TVA, echivalentul a circa 52 euro/mp, preturi cu mult peste cele de piata (15-20 euro/mp) in zona respectiva, pentru spatii de birouri. Suplimentar, in perioada ianuarie 2013- decembrie 2015, pentru inchirierea unor spatii tehnologice si personalul de administrare, Transelectrica a decontat lunar suma de 8.820 euro, circa 135 euro/mp.

Transelectrica a decontat in mod nejustificar Teletrans contravaloarea utilitatilor (energie, gaze, apa, canalizare), fara a avea la baza documente care sa certifice prestarea acestor servicii la nivelul sumelor platite. Astfel, a decontat suma lunara de 11.350 euro fara TVA, incepand cu iunie 2010, la care s-au adaugat 11.760 euro pentru asigurarea utilitatilor in spatiile inchirate ulterior, incepand cu ianuarie 2013. In analiza efectuata s-a tinut cont si de numarul si puterea consumatorilor electrici aferenti celor doua cladiri inchiriate.

Valoarea estimativa a acestor abateri este de 1,95 milioane lei, fara TVA. In timpul controlului, nu au fost luate masuri de remediere a abaterilor.

Auditorii publici externi recomanda conducerii societatii analiza cauzei care au condus la aceste abateri, extinderea verificarii asupra contractelor avand acelasi obiect, derulate in perioada 2014-2016, in vederea identificarii si a altor cazuri, stabilirea intinderii eventualului prejudiciu produs ca urmare a platilor efectuate fara a avea la baza documente justificative, care sa certifice prestarea serviciilor/lucrarilor, precum si recuperarea acestuia in conditiile legii, inclusiv a penalitatilor/dobanzilor penalizatoare in conformitate cu prevederile legale, inregistrarea in contabilitate a sumelor stabilite, precum si corectarea rezultatelor contabile inregistrate.

Citeste si Cum a ajuns infrastructura de dispecerizare a sistemului energetic national intr-o stare critica si de ce a taraganat Transelectrica inlocuirea acesteia