Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat in sedinta miercuri Regulamentul privind racordarea la sistemele de transport al gazelor. naturale. Regulamentul stabileste etapele si conditiile privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale printr-un proces unitar, transparent si nediscriminatoriu si se aplica de catre operatorii sistemului de transport si operatorii economici autorizati de ANRE, informeaza institutia.

Potrivit ANRE, regulamentul permite cresterea gradului de protectie a solicitantilor si informarea cat mai corecta si completa a acestora prin impunerea unor obligatii operatorului sistemului de transport. De asemenea, creeaza premisele cresterii concurentei pe piata permitand solicitantilor sa aleaga operatorii economici autorizati de ANRE care sa desfasoare activitatile legate de intocmirea documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii aferente racordului, intocmirea proiectului tehnic pentru executarea lucrarilor de constructii aferente racordului precum si executia acestuia in cazurile mentionate in cadrul regulamentului.

De asemenea, vizeaza cresterea competitivitatii in ceea ce priveste modul de realizare a racordului de inalta presiune prin reducerea timpului de realizare efectiva al acestuia, precum si reducerea costurilor de racordare prin introducerea competitiei intre operatorii economici.

Regulamentul privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale va intra in vigoare la data abrogarii dispozitiilor privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1043/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.