Electrica anunta ca un actionar a cerut in instanta suspendarea efectelor hotararii AGOA din 26 octombrie 2017, prin care a fost numit un nou Consiliu de Administratie. Actionarul a cerut si suspendarea efectelor hotararii pana la solutionarea dosarului, termenul de judecata fiind 29 noiembrie 2017.

"In data de 20 noiembrie 2017, Electrica SA a primit Adresa de Comunicare emisa de Tribunalul Bucuresti privind Dosarul 42479/3/2017, prin care dl. Stanciu Razvan, in calitate de actionar al Societatii, a formulat o cerere de chemare in judecata", informeaza compania.

Razvan Stanciu solicita constatarea "nulitatii absolute a hotararii nr. 2 a adunarii generale ordinare a actionarilor Electrica S.A. referitoare la alegerea membrilor consiliului de administratie prin aplicarea votului cumulativ (pct. 4 de pe ordinea de zi) si stabilirea duratei mandatului administratorilor alesi pentru o perioada de 4 ani (pct. 5 de pe ordinea de zi), in temeiul art. 132 din Legea 31/1990, avand ca directa consecinta anularea tuturor actelor juridice incheiate de noul Consiliu de Administratie al Electrica S.A.".

Stadiul procesual al dosarului este Fond.

In termen de 25 de zile de la primirea comunicarii, Electrica S.A. are obligatia sa depuna intampinarea.

"Totodata, in data de 21 noiembrie 2017, Electrica S.A. a luat cunostinta de la arhiva instantei despre faptul ca dl. Stanciu Razvan a formulat si o cerere de suspendare a efectelor hotararii AGOA din data 26 octombrie pe calea ordonantei presedintiale (Dosar Nr. 42484/3/2017) referitoare la punctele 4 si 5 de pe ordinea de zi, pana la solutionarea dosarului mentionat mai sus, termenul de judecata fiind stabilit pentru data de 29 noiembrie 2017", mai precizeaza Electrica.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Electrica a ales pe 26 octombrie, prin metoda votului cumulativ, un nou Consiliu de Administratie, format din sapte membri: Arielle Malard De Rothschild, Cristian Busu, Doina Elena Dascalu, Gicu Iorga, Pedro Mielgo Alvarez, Willem Jan Antoon Henri Schoeber si Bogdan Iliescu.