Transgaz respinge categoric acuzatiile ca ar face un joc in favoarea Ungariei, sustinand ca BRUA este un proiect de interes national, sustinut ferm si fara echivoc de Comisia Europeana, se arata intr-un comunicat al companiei. Societatea precizeaza ca rezervarea capacitatii de transport este o conditie prealabila pentru a putea demara investitia in BRUA faza 2. Doar in baza acelor contracte, care arata interes pentru gazele care ar urma sa fie transportate, Transgaz poate trece la implementarea proiectului.

TransgazFoto: Transgaz

Precizare: Nu este clar la ce acuzatii se refera Transgaz

Reamintim ca in decembrie 2017, companiile de transport al gazelor din Romania si Ungaria (Transgaz si FGSZ) au organizat licitatii pentru rezervarea unei capacitati de transport al gazelor de aproximativ 4 miliarde mc gaze/an, prin conducta BRUA, acestea fiind castigate de firme din Ungaria. Licitatiile au fost organizate in perioada decembrie 2017-ianuarie 2018 de companiile de transport al gazelor din Romania si Ungaria (Transgaz si FGSZ) atat pe sensul de export, cat si pe cel de import. Potrivit unor informatii oferite de Transgaz, la solicitarea HotNews.ro, a avut loc o prima runda de licitatie, incheiata cu succes, pentru rezervarea unei capacitati de transport al gazelor de aproximativ 3,73 miliarde mc gaze/an, prin conducta BRUA, pentru perioada 2022-2037. Inca 10% din capacitate ar urma sa fie oferite ulterior.

Comunicatul Transgaz:

"In cazul rezervarii unor capacitati viitoare (incrementale), rezervarea se face printr-o procedura de sezon deschis angajant. Pregatirea Procedurii de Sezon Deschis Angajant a fost realizata in perioada 2015-2017 prin colaborarea autoritatilor de reglementare din Romania (ANRE), Ungaria (HEO) si Austria (ECONTROL), ai operatorilor de transport din cele 3 tari (TRANSGAZ, FGSZ si GAZ CONNECT), precum si ai Comisiei Europene. Procesul de sezon deschis s-a derulat in peroada 16 octombrie ¬ 29 decembrie 2017. Raportul comun privind prima runda de ofertare a fost publicat pe paginile de internet ale TRANSGAZ si FGSZ in data de 29.12.2017, cu respectarea calendarului Procedurii. Conform raportului, prima runda de ofertare a fost incheiata cu succes", transmite Transgaz.

Conform manualului procedurii de Sezon Deschis, orice date, informatii sau notificari intocmite si transmise de catre Solicitanti si Ofertanti in contextul Procedurii de Sezon Deschis Angajant sunt considerate confidentiale si vor fi utilizate exclusiv in procesul de evaluare din cadrul Procedurii de Sezon Deschis Angajant si nu vor fi divulgate nici unei terte parti, fara consimtamantul scris al Solicitantului/Ofertantului relevant.

De asemenea si contractul de transport care este parte integranta a Manualului de procedura si care poate fi consultat pe site-ul companiei, la adresa http://www.transgaz.ro/sites/default/files/users/admin/4.anexa_3_contract.pdf contine urmatoarea clauza de confidentialitate:

IX. Clauza de confidentialitate Art.14 (1) Partile sunt obligate sa pastreze confidentialitatea datelor, documentelor si a informatiilor obtinute din derularea prezentului Contract. (2) Sunt exceptate de la prevederile alin.(1) urmatoarele date, documente si informatii care: a) au fost cunoscute partii contractante inainte ca ele sa fi fost primite de la cealalta parte contractanta; sau b) au fost dezvaluite dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau c) fac obiectul unei obligatii legale privind dezvaluirea; sau d) sunt dezvaluite catre un operator economic afiliat; in aceasta situatie partea care dezvaluie operatorului economic afiliat ramane raspunzatoare pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi cealalta parte ca urmare a divulgarii informatiilor de catre operatorul economic afiliat;operatorul economic afiliat beneficiaza de toate exceptiile stabilite in acest articol. (3) Prevederile prezentului articol produc efecte pentru o perioada de 5 ani de la incetarea contractului. (4) Nerespectarea obligatiilor care decurg din alin.(1)-(3) atrage raspunderea partii culpabile, stabilita in conformitate cu prevederile legale.

In cadrul acestui proces, Transgaz a tinut in permanenta legatura cu Comisia Europeana si cu ANRE, care au validat deciziile, pe care toate partile implicate le-au considerat in interesul Romaniei si din punct de vedere strategic, si din punct de vedere economic.

Transgaz precizeaza ca nu are cum sa controleze ce se intampla cu gazele extrase din Marea Neagra, pentru ca zacamintele sunt concesionate unor alti agenti economici. In conformitate cu legislatia europeana si nationala in vigoare, Transgaz are doar rolul de operator al sistemului de transport si nu are dreptul sa comercializeze gaze naturale.

Fisa tehnica a proiectului BRUA Proiectul "Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Sistemului National de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria - Romania - Ungaria - Austria" - BRUA

Acest proiect vizeaza dezvoltari ale capacitatilor de transport in sistem intre interconectarile dintre sistemul romanesc de transport gaze naturale si sistemele similare ale Bulgariei si Ungariei, mai precis, consta in construirea unei conducte noi din zona de sud a Romaniei spre frontiera de vest, pe traseul Podisor - Bibesti - Jupa - Horia, cu o lungime aproximativa de 529 km si construirea a trei statii de comprimare.

Proiectul s-a impus ca necesitate in a doua parte a anului 2013 avand la baza urmatoarele argumente: - deselectarea proiectului Nabucco drept ruta preferata pentru transportul gazelor naturale din regiunea Caspica inspre pietele central europene; - asigurarea unor capacitati de transport adecvate intre punctele de interconectare transfrontaliera RO-BG si RO-HU, in scopul cresterii gradului de interconectare la nivel european; - asigurarea unor capacitati de transport pentru valorificarea unor volume de gaze naturale din Marea Neagra pe pietele central-europene. In contextul initiativei CESEC (Central East South Europe Gas Connectivity) au avut loc discutii cu reprezentantii DG ENER, la recomandarea carora s-a decis etapizarea proiectului si realizarea sa in doua faze.

In consecinta, pe cea de-a 2-a Lista a Proiectelor de Interes Comun publicata in anul 2015, proiectul BRUA apare etapizat astfel:

Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Sistemului National de Transport Gaze pe coridorul conductei de transport Bulgaria - Romania - Ungaria -Austria, SMG Podisor - Horia si 3 statii noi de comprimare (Jupa, Bibesti si Podisor) (BRUA FAZA I) - ( cu codificarea 6.24.2 );

Extinderea capacitatii de transport din Romania catre Ungaria pana la 4,4 mld. mc/an (BRUA FAZA II) - (cu codificarea 6.24.7).

Proiectul BRUA FAZA I este considerat un proiect prioritar la nivel regional, inclus in lista proiectelor CESEC, datorita faptului ca aduce o contributie semnificativa la cresterea sigurantei in aprovizionarea cu gaze naturale si a gradului de interconectivitate regionala. Pe aceste considerente implementarea sa este sprijinita de Comisia Europeana prin programe specifice de finantare.

Proiectul BRUA FAZA II este considerat un proiect comercial, decizia finala de investitie pentru realizarea acestuia urmand a fi luata in baza unor teste economice care sa releve eficienta sa economica.

I.1. Proiectul BRUA Faza 1 - Descriere si parametrii tehnici Proiectul consta in construirea unei conducte noi de transport gaze naturale care sa realizeze legatura intre Nodul Tehnologic Podisor si SMG Horia si in amplasarea a trei statii de comprimare gaze naturale de-a lungul traseului (SC Jupa, SC Bibesti si SC Podisor), precum si realizarea tuturor facilitatiilor aferente. Realizarea proiectului presupune construirea urmatoarelor obiective: - conducta de transport gaze naturale Podisor-Recas 32- x 63 bar in lungime de aprox.479 km; - trei statii de comprimare gaze naturale (SC Podisor, SC Bibesti si SC Jupa) fiecare statie fiind echipata cu doua agregate de comprimare, cu posibilitatea de asigurare a fluxului bidirectional de gaze La finalizarea Etapei I: - Se va asigura fluxul de gaze spre Ungaria prin interconectorul Horia - Csanadpalota a 1,75 mld. Smc/an (200 mii Smc/h), la 40 bar la granita; - Se va asigura fluxul de gaze spre Bulgaria prin interconectorul Giurgiu - Ruse a 1,5 mld Smc/an (171 mii Smc/h), la 30 bar la granita;

Valoare totala estimata pentru Faza I = 478,6 mil. euro. Termenul estimat de finalizare: 31.12.2019.

Pentru proiectul BRUA SNTGN Transgaz S.A. a reusit obtinerea a doua granturi din partea Uniunii Europene prin Agentia Nationala pentru Inovare si Retele (INEA). Primul grant, in valoare de 1.519.342 Euro, reprezentand 50% din cheltuielile eligibile estimate, a fost acordat pentru finantarea proiectarii pentru cele trei statii de comprimare din cadrul proiectului (Podisor, Bibesti si Jupa) iar cel de-al doilea grant, in valoare de 179.320.400 Euro, reprezentand 40% din cheltuielile eligibile estimate, a fost acordat pentru finantarea lucrarilor de implementare a proiectului BRUA Faza I.

I.2. Proiectul BRUA Faza 2 - Descriere si parametrii tehnici Realizarea proiectului presupune construirea urmatoarelor obiective: - conducta de transport gaze naturale Recas-Horia 32- x 63 bar in lungime de aprox. 50 km; - amplificarea celor trei statii de comprimare gaze naturale (SC Podisor, SC Bibesti si SC Jupa) prin montarea unui agregat de comprimare suplimentar in fiecare statie; - amplificarea statiei de masurare gaze naturale SMG Horia. La finalizarea Fazei II: - Se va asigura cresterea fluxului de gaze spre Ungaria prin interconectorul Horia - Csanadpalota la 4,4 mld Smc/an (502 mii Smc/h) la 40 bar la granita;

Valoare totala estimata - Faza II = 68,8 mil euro.

Termenul estimat de finalizare: 1 octombrie 2022, in corelare cu calendarul Procedurii de Sezon Deschis Angajant pentru rezervarea de capacitate".