Nuclearelectrica a îndeplinit doar 27,6% din obiectivele majore de investiții raportate la programul pe 2017 al societății. De asemenea, gradul de realizare al planului valoric anual de investiții cumulat de la începutul anului este de 40%, se precizeaza în raportul administratorilor societății pe 2017. În condițiile în care planul de investiții nu a fost îndeplinit, Nuclearelectrica propune acționarilor distribuirea a peste 90% sub formă de dividende din profitul net din 2017, care a fost de 303 milioane de lei.

Centrala de la CernavodaFoto: Nuclearelectrica

"Gradul redus de realizare a planului valoric al programului de investiții pe anul 2017 se explică și prin ponderea unor sume prevăzute în cadrul programului de investiții aferent Sediului Central, amânate pentru anul 2018 (...) Mare parte din proiectele de investiții au acumulat întârzieri atât în derularea procedurilor de achiziții cât și în implementarea acestora, fapt ce explică gradul redus de realizare al programului de investiții al CNE Cernavodă", se arată în raportul administratorilor.

Reprezentanții societății precizează că este necesar ca pe "pe termen mediu și lung este necesar că SNN să își conserve sursele de finanțare în vederea implementării unor proiecte semnificative de investiții". Printre proiectele majore, Nuclearelectrica prezintă retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă, având o valoare estimată între 1,2-1,5 miliarde euro. În cazul Unității 1 a cărei durată de viață se apropie de final, retehnologizarea trebuie finalizată până în 2025-2026, însă procesul în sine trebuie început cu 10 ani înainte. De exemplu, studiile tehnice ar trebui finalizate în 2018. Doar pentru retehnologizarea Unității 1 sunt prevazute în 2018 și 2019 investiții de 99,4 milioane lei.

Mai este investiția în instalația de detritiere având o valoare estimată de 170 - 180 mil. euro, decizia finală de investiție urmând să fie supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor în viitorul apropiat. Aceasta este necesară pentru reducerea emisiilor de tritiu in mediu.

Click pentru a deschide

Chiar dacă Nuclearelectrica are nevoie de bani pentru investiții, reprezentanții acesteia propun acționarilor să aprobe în sedința AGA din 25 aprilie 2018 distribuirea a peste 90% din profit sub formă de dividende. Astfel, respectă întocmai Memorandumul Guvernului care obligă societățile de stat să distribuie o cotă de minim 90% din profiturile pe 2017.

Putea Nuclearelectrica să propună mai puțin? Da.Spre deosebire de Nuclearelectrica, transportatorul național de gaze ​Transgaz propune acționarilor repartizarea a doar 50% din profitul pe 2017, sub formă de dividende, contrar solicitărilor facute de Guvern prin memorandumul aprobat în februarie.

Transgaz aduce ca argument faptul că ar putea ajunge în imposibilitatea de a finanța proiecte de strategice de investiții, în cazul în care ar respecta Memorandumul. În acest caz, Transgaz invocă o prevedere din Memorandum care arată că în cazul în care nu poate fi respectată obligația repartizării a minim 90% din profit, "din cauza unor aspecte temeinic justificate, Guvernul poate aproba prin Memorandum mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor/Consiliul de Adminstrație, după caz, pentru a hotarî repartizarea altei cote din profitul net".

Însă, reprezentanții Nuclearelectrica nu se folosește de această prevedere din memorandum, așa cum face Transgaz. "Pentru anul 2017, potrivit prevederilor Memorandumului Guvernului cu tema <>, trebuie distribuit sub formă de dividende minim 90% din profitul net. Raportat strict la profitul net (fără reîntregirea bazei de calcul cu provizionul de participare a salariaților la profit), procentul de repartizare a profitului la dividend este de 90,67%. Procentul de 90,67% provine din rotunjirea dividendului brut pe acțiune propus și anume 0,90 lei brut/acțiune", se arată într-o notă avizată de Consiliul de Administrație al Nuclearelectrica.

Dividendul brut pe acțiune propus este de 0,90 lei/acțiune.

Pentru 2018, Nuclearelectrica a planificat investiții de 244,8 milioane lei, iar pentru 2019 de 338,2 milioane lei.

Principalele investiții planuite de Nuclearelectrica în perioada 2018-2019

  • Depozit intermediar de combustibil ars (inclusiv SICA U#2) - 29,3 milioane lei
  • Modernizare și extindere sistem de protecție fizică - 68,9 milioane lei
  • Îmbunătățirea răspunsului CNE Cernavodă, respectiv a funcțiilor de securitate nucleară în cazul evenimentelor din afară bazelor de proiectare că urmare a accidentului nuclear survenit la centrală nucleară Fukushima 1, Japonia - 80,1 milioane lei
  • Extinderea duratei de viață a U1 prin retubarea reactorului și retehnologizarea sistemelor principale - 99,4 milioane lei;
  • Creșterea fiabilității sistemului de stocare EVA 8000 ce asigura stocarea centralizată a datelor de producție ale sistemului informatic al CNE Cernavodaprin înlocuirea acestuia - 18,8 milioane lei;
  • Mărirea siguranței în funcționarea sistemului de evacuare a puterii din CNE Cernavodă, prin retehnologizarea transformatoarelor de evacuare putere și asigurarea unui trafo de rezervă pentru două unități - 11,2 milioane lei.

Vezi aici raportul administratorilor pe 2017 și aici nota de propunere a dividendelor.