Rata reglementată de rentabilitate a distribuitorilor de energie electrică va scădea de la 7,7% în prezent la 5,07% începând cu 1 ianuarie 2019, potrivit unui proiect de ordin iniţiat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE), potrivit Agerpres.

EnergieFoto: AGERPRES

"În activitatea de elaborare a sistemului de reglementări orientat către consumator, noul Comitet de reglementare al ANRE acordă o atenţie deosebită îmbunătăţirii cadrului de reglementare, transparentizării costurilor care compun tariful de energie electrică, în vederea stabilirii unor tarife corecte la consumatori", se arată într-un comunicat al ANRE.

Alte propuneri în acest sens se referă la modificarea metodologiei de stabilire a tarifului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.

"Prin modificările propuse, ANRE urmăreşte îndeplinirea mai multor obiective importante menite să asigure creşterea gradului de transparenţă în procesul de stabilire şi aprobare a tarifelor de distribuţie, precum şi evitarea includerii în aceste tarife a unor costuri nejustificate", argumentează reprezentanţii reglementatorului.

De asemenea, la stabilirea valorii ratei reglementate a rentabilităţii propuse şi pentru respectarea prevederilor din legislaţia primară, ANRE a avut în vedere atingerea unui echilibru optim între menţinerea interesului realizării investiţiilor necesare asigurării calităţii serviciului de distribuţie a energiei electrice, inclusiv prin scăderea numărului de întreruperi în alimentarea cu energie electrică şi asigurarea unui nivel rezonabil al profiturilor operatorilor de distribuţie concesionari.

Modificările propuse au în vedere stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuţie astfel încât să se asigure un profit rezonabil pentru operatorii de distribuţie, conform cerinţelor legii, o alocare echitabilă a câştigurilor rezultate prin creşterea eficienţei peste ţintele stabilite de autoritatea competentă, între operatorul de distribuţie şi beneficiarii serviciului de distribuţie, limitarea includerii în tarife a costurilor aferente prestărilor de servicii efectuate de firme afiliate distribuitorilor, precum şi returnarea cât mai promptă către consumatori a câştigului de eficienţă obţinut de operatorii de distribuţie.

Totodată, ANRE urmăreşte creşterea nivelului de investiţii în reţelele electrice de distribuţie realizate de operatorii de distribuţie concesionari, în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciului de distribuţie şi reducerii pierderilor în reţele prin aplicarea diferenţiată a ratei reglementate a rentabilităţii pentru categoriile de investiţii aprobate/realizate, realizarea investiţiilor de către operatorii de distribuţie concesionari la nivelul prognozat, intensificarea şi diversificarea măsurilor în vederea reducerii pierderilor în reţelele de distribuţie (reducerea costurilor aferente consumului propriu tehnologic).