Legea Offshore, în forma impusă de PSD și sprijinită de UDMR, pune în pericol investițiile din Marea Neagră/ Investitorii susțin că va fi imposibilă realizarea proiectelor

de Claudia Pirvoiu     HotNews.ro
Miercuri, 3 octombrie 2018, 10:45 Economie | Energie


Foraj Marea Neagra
Foto: AGERPRES
​"Stabilitatea fiscală este complet înlăturată, ceea ce face imposibilă luarea deciziilor finale de investiție", se arată într-o scrisoare transmisă de Asociația Română a Concesionarilor offshore din Marea Neagră (ARCOMN) președinților celor două camere ale Parlamentului și mai multor parlamentari. Scrisoarea a fost transmisă miercuri, în contextul în care plenul Camerei Deputaților urmează să fie adoptată forma finală a legii, formă impusă de PSD, cu susținerea UDMR. Reamintim că partidele de opoziție și ALDE, partenerul de coaliție al PSD, au acuzat lipsa de transparență în dezbateri și faptul că le-au fost impuse, peste noapte, noi amendamente, fără a li se acorda timpul necesar pentru a le analiza. Acum, concesionarii din Marea Neagră atrag atenția că noile modificări ar face "imposibilă realizarea acestor proiecte".

În ciuda solicitărilor repetate ale ARCOMN de a avea oportunitatea de a analiza propunerile de amendamente și de a face comentarii, nu a fost pus la dispoziție niciun document pentru consultare înainte de ședința din 2 octombrie, se arată în scrisoare. Reamintim că pe 2 octombrie a avut loc ședința comisiilor pentru buget, pentru industrii și pentru administrație în cadrul pentru raportul final pe lege. Ședința a fost extrem de tensionată, motivul principal fiind faptul că amendamentele discutate au ajuns la parlamentari doar cu puțin timp înainte de dezbatere. Amendamentele au fost realizate peste noapte de grupul PSD. Acestea au fost adoptate în comisii, având voturi favorabile din partea parlamentarilor PSD și UDMR.

În timpul ședinței s-a votat împotriva solicitării unor membri ai comisiei de a asculta și opinia industriei, iar ca urmare reprezentanții ARCOMN au considerat că nu au altă opțiune decât să părăsească sala, se mai arată în scrisoarea ARCOM.

Potrivit documentului, ARCOMN este disponibilă să discute pe marginea acestor noi propuneri de amendamente, având însă nevoie de câteva zile pentru a putea face o analiză detaliată, deoarece abia în cadrul ședinței sus-menționate asociația a luat la cunoștință de numărul ridicat și potențialul impact al amendamentelor propuse.

Documentul mai arată că din analiza preliminară, făcută în timpul ședinței, a tabelului cu propunerile de amendamante, s-a putut observa impactul semnificativ negativ asupra industriei offshore și a viabilității unor noi investitori, în cazul în care aceste amendamente sunt adoptate.
 • 1. Stabilitatea fiscală este complet înlăturată, ceea ce face imposibilă luarea deciziilor finale de investiție.
 • 2. Posibilitatea obținerii extinderii duratei totale a concesiunii, în timp util a fost înlăturată.
 • 3. Introducerea unui impozit pe veniturile suplimentare offshore are un impact semnificativ negativ asupra deciziilor de investiție din cauza creșterii substanțiale a nivelului de taxare pentru industria offshore
 • 4. În afara faptului că a fost introdus un nou impozit pe veniturile suplimentare offshore, față de versiunea aprobată de Senat
 • Procentele de calcul a impozitului pe veniturile suplimentre offshore au fost majorate
 • Deducerea pentru investiții a fost limitată la 30% din impozitul pe veniturile întregii investiții
 • Nu se permite deducerea la calcul impozitului pe profit a amortizării întregii investiții
 • 5. Se propun modificări fundamentale în procesul de autorizare care, corelate cu legislația existentă, fac imposibilă realizarea acestor proiecte.
"Industria offshore necesită investiții majore de capital făcute în avans cu mulți ani înainte de începerea producției de țiței sau de gaze naturale. Cadrul fiscal competitiv, stabil pe întreaga durată economică a investiției, este un element esențial pentru luarea deciziei finale de investiție în cazul proiectelor de dezvoltare. Pe acest cadru s-au bazat titularii atunci când au investit peste 2 miliarde USD în explorare.

Pentru ca această consultare să fie relevantă, ar trebui să se acorde industriei o perioadă de timp corespunzătoare pentru a răspunde pe marginea propunerilor de amendamente, fiind necesar ca autoritățile să analizeze în detaliu observațiile primite. În acest sens, vă rugăm respectuos să luați în calcul un program corespunzitor de întâlniri pentru a discuta observațiile și propunerile ce urmează a fi elaborate.

Membrii ARCOMN își arată, în continuare, disponibilitatea de a se întalni cu autoritățile competente pentru a comunica punctul de vedere al industriei", mai precizează ARCOM.

UPDATE La rândul său, Federația Patronală Petrol şi Gaze (FPPG) consideră că noile amendamente, propuse în cadrul ședinței comune din data de 2 octombrie 2018, a comisiilor raportoare pentru Legea privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, vor avea consecințe negative pentru industria românească de petrol și gaze. 

"Noile modificările aduse legislației offshore, dezbătute în cadrul ședinței  celor trei comisii reunite din Camera Deputaților, afectează principii de bază pentru orice investiție, respectiv stabilitatea cadrului fiscal. Stabilitatea și predictibilitatea mediului legislativ românesc, în general și a regimului fiscal, în particular, pe întreaga perioada a contractelor de concesiune, reprezintă o condiție esențială pentru dezvoltarea cu succes a resurselor de hidrocarburi offshore. 
Investitorii din upstream își asumă riscuri mari prin investițiile în sectorul offshore din România: riscul de eșec al explorării, riscul de preț pentru petrol și gaze, riscurile tehnice și operaționale", arată FPPG printr-un comunicat de presă.

Potrivit acestuia, amendamentele adoptate vor avea un impact negativ semnificativ asupra industriei de petrol și gaze offshore din România și vor descuraja investițiile din Marea Neagră, cu consecința diminuării potențialul de producție suplimentară de hidrocarburi din zona offshore. 

Federația Patronală Petrol și Gaze rămâne în continuare în favoarea unei situații ce presupune ca toți cei trei actori implicați, și anume societatea civilă, statul, investitorii, să aibă de câștigat. Cu toate acestea, dorim să atragem atenția asupra necesității înțelegerii în ansamblu a potențialului Mării Negre.
Din considerentele amintite anterior, reiterăm faptul că dezvoltarea sectorului offshore de gaze naturale este o oportunitate istorică pentru țara noastră, putând aduce beneficii de securitate energetică, economice și sociale. Adoptarea unui cadru echitabil și stabil de reglementare offshore, care să permită demararea lucrărilor de dezvoltare și producție reprezintă un imperativ strategic. De deciziile politice luate în următoarele luni depinde viitorul acestui sector de importanță fundamentală pentru România
 • Amendamentele pe care vrea PSD să le adopte pe partea de fiscalitate, amendamente introduse în dezbatere pe ultima sută de metri
Art.18. - Titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei legi beneficiază, pe toată perioada derulării acestora, de nivelul de redevenţă, cotele procentuale de redevenţă petrolieră, pragurile de producţie brută aferente acestor cote existente la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 19, alin 2  Prin venit suplimentar se înțelege diferența dintre prețul mediu ponderat al gazelor naturale vândute din producția internă proprie din perimetrele offshore și prețul de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru clienții casnici și noncasnici în anul 2012, respectiv 47,71 lei/MWh, înmulțită cu volumele de gaze vândute din producția internă din perimetrele offshore. (Nota Red La articolul 19. alin 1. se prevede că titularii sunt obligați la calcularea, declararea și plata unui impozit asupra veniturilor suplimentare offshore).

Art. 19, alin 3 Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore prevăzut la alin 1 se calculează prin aplicarea unuia sau unor procente de calcul, după caz, asupra veniturilor suplimentare obținute din vânzarea gazelor naturale extrase din perimetrele offshore, așa cum acestea sunt determinate potrivit Anexei 2 (...), impozit din care se deduce valoarea investițiilor upstream. Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore ține seama de prețul de referință stabilit de ANRM pentru calculul redevențelor. Tranzacțiile desfășurate sub prețul de referință se impozitează la prețul de referință. Procentele de calcul a impozitului se calculează pe baza prețurilor de vânzare a gazelor naturale practicate de către titularii de acorduri petroliere offshore pe baza grilei de prețuri de mai jos, ajustate anual începând cu 1 ianuarie 2019 cu indicele anual al prețurilor de consum:
 • a) 30% din venitul suplimentar pentru prețurile de până la 85 lei/MWh inclusiv
 • b) 15% din veniturile suplimentare obținute în urma practicării unor prețuri mai mari de 85 lei/MWh și mai mici sau egale cu 100 lei/MWh
 • c) 30% din veniturile suplimentare obținute în urma practicării unor prețuri mai mari de 100 lei/MWh și mai mici sau egale cu 115 lei/MWh
 • d) 35% din veniturile suplimentare obținute în urma practicării unor prețuri mai mari de 115 lei/MWh și mai mici sau egale cu 130 lei/MWh
 • e) 40% din veniturile suplimentare obținute în urma practicării unor prețuri mai mari de 130 lei/MWh și mai mici sau egale cu 145 lei/MWh
 • f) 50% din veniturile suplimentare obținute în urma practicării unor prețuri mai mari de 145 lei/MWh și mai mici sau egale cu 160 lei/MWh
 • g) 55% din veniturile suplimentare obținute în urma practicării unor prețuri mai mari de 160 lei/MWh și mai mici sau egale cu 175 lei/MWh
 • h) 60% din veniturile suplimentare obținute în urma practicării unor prețuri mai mari de 175 lei și mai mici sau egale cu 190 lei/MWh
 • i) 70% din veniturile suplimentare obținute în urma practicării unor prețuri mai mari de 190 lei/MWh
NOTA RED. De precizat că față de forma adoptată în Senat cresc procentele pentru aplicarea impozitului. Începând de la punctul c) până la punctul e), se adaugă încă 10 procente din veniturile suplimentare, motivarea fiind "stoparea escaladării prețurilor și creșterea veniturilor la Bugetul de Stat". De exemplu, față de 20% cât era la punctul C) în varianta Senatului, în cea a Camerei Deputaților apare 30%. Și tot așa până la e. De la f) până la h) se adaugă chiar mai mult, un plus de 15 procente. La punctul i) procentul crește de la 50% forma din Senat la 70%.

Art. 19, alin. 4 Limita maximă a deducerii investițiilor în segmentul upstream nu poate depăși 30% din totalul impozitului pe veniturile suplimentare offshore.

NOTA RED. Acesta este un amendament care lovește puternic în interesele operatorilor. În forma Senatului, limita maximă a deducerii investiţiilor în segmentul upstream era de maxim 60% din totalul veniturilor suplimentare.

Art. 19, alin. 8 Sumele datorate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore ca impozit asupra veniturilor suplimentare se colectează într-un cont special cu destinația venit la Fondul special de finanțare a contractelor de parteneriat public privat în conformitate cu prevederile art.13 alin. 3 din OUG 39/2018 privind parteneriatul public-privat și extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale și a sistemului naționak de transport gaze naturale. Repartizarea sumelor colectate se face prin hotărâre a Guvernului. Sumele colectate din impozitul asupra veniturilor suplimentare se administrează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 19, alin. 9 Valoarea cumulată a investiţiilor în segmentul upstream, înregistrate în evidenţa contabilă potrivit reglementărilor legale în vigoare, de la intrarea în vigoare a prezentei legi până în luna pentru care se calculează impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore, precum și valoarea investițiilor din programele de lucrări realizate și aprobate de către ANRM în baza acordurilor petroliere, care au fost înregistrate în evidența contabilă până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se diminuează lunar cu valoarea investițiilor în segmentul upstream deduse din impozitul pe veniturile suplimentare offshore. Deducerile se aplică până la atingerea valorii cumulate a investiţiilor în segmentul upstream, aprobate de către ANRM și înregistrate în evidenţa contabilă conform legilor în vigoare.

Alin 10. În cazul înstrăinării investițiilor pentru care s-a beneficiat de deducerea prevăzută la alin. (3) și alin. (4), deducerea acordată se scade din valoarea cumulată a investițiilor în segmentul upstream proporțional cu raportul dintre valoarea investițiilor cedate și valoarea investițiilor înregistrate în segmentul upstream în perioada de referință în care a fost acordată.

(11) Investițiile luate în calcul pentru deducerea din impozitul pe veniturile suplimentare nu pot face obiectul altor deduceri.
 
(12) Investitiile luate în calculul deducerii din impozitul pe veniturile suplimentare nu sunt luate în calculul rezultatului fiscal al perioadelor de plată a impozitului pe profit în sensul în care pentru acestea nu sunt acceptate reduceri/scutiri de impozite sau deduceri de costuri, acestea fiind considerate nedeductibile la calculul impozitului pe profit.

Art. 20 Prin derogare de la prevederile art. 177 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, inclusiv filialele acestora şi/sau aparţinând aceluiaşi grup de interes economic, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale pe piața angro, într-un an calendaristic, au obligaţia să încheie, în anul calendaristic în care livrează gazele naturale, contracte pe pieţele centralizate, transparent, public şi nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală de 50% din cantitatea de gaze naturale contractate cu livrare în anul calendaristic respectiv, în calitate de vânzător. Diferența cantității de gaze naturale extrase se vinde în baza unei proceduri avizate de ANRE astfel încât cumpărătorii de gaze naturale să nu poată să fie condiționați de cumpărarea unei cantități minime impuse de către vânzător.

NOTA RED. Există o diferență majoră a acestui articol față de varianta Senatului, fiind adăugată obligația potrivit căreia "Diferența cantității de gaze naturale extrase se vinde în baza unei proceduri avizate de ANRE astfel încât cumpărătorii de gaze naturale să nu poată să fie condiționați de cumpărarea unei cantități minime impuse de către vânzător. Practic, operatorii vor fi obligați să vândă minim 50% pe bursă, obligație prevăzută și în varianta Senatului, însă Camera Deputaților vrea să impună ca restul cantității să fie vândută tot printr-o formă reglementată, care ar putea afecta contractele mari.

Art 21 Se elimină prevederea potrivit căreia regimul de redevențe și regimul fiscal prevăzute la art. 18 și art. 19 nu se vor modifica, indiferent sub ce formă, în favoarea sau în defavoarea titularilor de acorduri, pe toată durata acordurilor și a prelungirilor subsecvente.

NOTA RED Practic, regimul fiscal devine impredictibil, putând fi schimbat oricând.

În schimb se introduce o altă prevedere: Cota procentuală prevăzută la art. 20 nu va crește pe toată perioada acordurilor, iar tranzacțiile se defășoară concurențial și nediscriminatoriu.

Art. 25. Se introduce un aliniat care prevede amendă de 10% din cifra de afaceri pentru nerespectarea prevederilor de la art. 20

Art. 30 Durata inițială a concesiunii poate fi până la 30 ani, cu posibilitate de prelungire de până la 15 ani prin hotărâre a Guvernului, la solicitarea titularului acordului petrolier referitor la perimetre petroliere offshore cu condiția îndeplinirii în totalitate a programelor de lucrări stabilite de ANRM prin acordul petrolier.
Dezbaterile pe această lege au stârnit semne de întrebare încă de la început. Uneori, PSD a încercat accelerarea dezbaterilor și trecerea amendamentelor pe repede înainte, iar alteori le-a amânat pe neașteptate. Săptămâna trecută, legea a trecut rapid prin Senat, fără dezbateri reale pe amendamente. În schimb, în Camera Deputaților, în comisii, s-a decis amânarea lor cu o săptămână. Preşedintele Comisiei pentru industrii din Camera Deputaţilor, Iulian Iancu, a spus că decizia amânării a fost luată în urma unei discuții cu Liviu Dragnea, șeful Camerei Deputaților. Acesta în condițiile în care tot Dragnea spunea cu câteva zile înainte că legea va trece repede prin comisiile din Camera Deputaților, urmând votul final.
 
Legea se află pentru a doua oară în Parlament după ce o primă formă adoptată în iulie a fost retrimisă pentru reexaminare de președintele Klaus Iohannis. Acea formă a fost prezentată și asumată chiar de Liviu Dragnea, liderul PSD și președintele Camerei Deputaților. Forma adoptată a luat pe surprindere atât deputații, cât și companiile. Mulți dintre deputați au aflat ce votează abia în ziua adoptării, după ce principalele amendamente au fost prezentate de Liviu Dragnea. Companiile s-au declarat nemulțumite.

La scurt timp după aprobarea de către Parlament a acelei forme, Liviu Dragnea și-a modificat radical poziția susținând că este nevoie de îmbunătățirea legii în favoarea companiilor. Dacă președintele Klaus Iohannis ar fi promulgat legea în forma adoptată de Parlament, Guvernul ar fi urmat să emită o Ordonanță de Urgență care să o modifice în așa fel încât să poată fi deduse investițiile cu explorarea, iar sistemul de taxare să fie înghețat. Nu a mai fost nevoie de OUG, deoarece legea a fost retrimisă în Parlament pentru reexaminare. Unul dintre motivele invocate este necesitatea analizării "din perspectiva unei potențiale încălcări a principiului neafectării veniturilor bugetare". În acest sens, Klaus Iohannis semnalează un articol din lege care prevede că sumele rezultate din redevențe și impozitele asupra veniturilor suplimentare ajung într-un fond special de finanțare a contractelor de parteneriat public-privat, fără să fi fost făcute analize. Un alt motiv invocat de Iohannis este că unele prevederi din lege nu au fost dezbătute în Senat, prima cameră sesizată, iar având în vedere importanța domeniului, este necesar "să se asigure deplina respectare a principiului constituțional al bicameralismului".

Important de menționat este că Darius Vâlcov, considerat mâna dreaptă a lui Liviu Dragnea, a atacat în luna august companiile din domeniul gazelor. Într-un prim atac a spus că  bugetul statului a pierdut 2 miliarde de dolari din cauza neactualizării prețului de referință la gaze în perioada 2006-2018, în baza căruia au fost plătite redevențele. A doua zi a revenit și a afirmat că cine 'ar îndrăzni' să modifice actuala formă a Legii offshore ar trebui condamnat pentru trădare de ţară. Practic, părea a fi în totală contradicție cu Liviu Dragnea, însă nu era decât o modalitate de a forța negocieri cu respectivele companii. Vezi aici de ce a atacat Darius Vâlcov companiile petroliere.
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.3619 vizualizari

 • +1 (23 voturi)    
  Asta si vor rusii (Miercuri, 3 octombrie 2018, 10:50)

  Frank777 [utilizator]

  Sub masca patriotismului PSD/PCR si Dragnea,cozile de topor ale sovieticilor, au sabotat.Sta gazul pe fundul marii inca 100 de ani pentru ca nimeni altii nu au tehnologia si finantele necesare exploatrii la mare adancime.PSD/PCR le da romanilor pauza la dezvoltare.
  • +3 (7 voturi)    
   poftim? (Miercuri, 3 octombrie 2018, 11:12)

   srpc [utilizator] i-a raspuns lui Frank777

   daca le dam alora gazul pe bani marunti inseamna ca ne dezvoltam? auzi, tu cunosti notiunea de tradare de tara?
   • +1 (5 voturi)    
    Nu rusii vor stoparea exploatarilor (Miercuri, 3 octombrie 2018, 13:22)

    wizard_mefisto [utilizator] i-a raspuns lui srpc

    Valcov deja a anuntat public marimea comisionului si tot circul asta e daca dau sau nu , si acum e a doua oara cand le arata pisica . Ar mai fi o varianta , inlocuirea comisionului cu libertatea lui Dragnea .
  • +6 (6 voturi)    
   Comment sters de user (Miercuri, 3 octombrie 2018, 11:13)

   andipetre [anonim] i-a raspuns lui Frank777

  • +1 (3 voturi)    
   Rusii, prin LukOil, au interes sa exploateze (Miercuri, 3 octombrie 2018, 11:34)

   Tovarasu' Spirala [utilizator] i-a raspuns lui Frank777

   Rusii vor o lege blanda, ca Lukoil are perimetre concesionate.
   Asa ca ce spui tu e gresit.
   Daca legea e prea dura, cere prea mult de la investitori si acestia se retrag, viitorul parlament o poate imblanzi in 2021.
   Daca legea se da prea blanda acum, viitorul parlament nu ar putea sa o faca mai dura. Asa ca e mai bine sa oferim putin si daca nu vin investitori sa le mai dam cate ceva pana vin!
   • +1 (3 voturi)    
    Lukoil nu are (Miercuri, 3 octombrie 2018, 13:15)

    Frank777 [utilizator] i-a raspuns lui Tovarasu' Spirala

    capacitatea tehnica sa exploateze in mare la mare adancime.tehnologia este detinuta doar de americani.
  • 0 (0 voturi)    
   Daca (Miercuri, 3 octombrie 2018, 11:52)

   A310 [utilizator] i-a raspuns lui Frank777

   sunt singurii care au tehnologie si putere financiara , atunci ca guvernul sa nu fie cozile de topor ale sovieticilor , guvernantii nu au decat sa nu perceapa nimic de la minumatii investitori , ba din contra sa le ofere niste fonduri financiare , ca ne fac onoarea de a exploata respectivele rezerve de gaz .
   Nemtii or face jocul sovieticilor , cand construiesc gazoductul , la care a facut referire domnul presedinte Trump. S-a uitat cumva ca Romania importa cel mai scump gaz rusesc , dar o facea prin intermediul unor firme germane .
  • 0 (4 voturi)    
   Aflu acum (Miercuri, 3 octombrie 2018, 12:13)

   Frank777 [utilizator] i-a raspuns lui Frank777

   ca firme din industria offshore care negociau contracte cu firme romanesti pentru asistenta tehnica au intrerupt negocierile si au retras reprezentantii pe fundul aparitiei legii in aceasta forma. Din prima au zburat banii care intrau pentru servicii anexe la investitia offshore.Sa faca PSD exploatarea gazelor offshore daca tot se pricep. sa vina dragnea cu teldrum si sa faca el forajele la mare adncime si sa aduca gazele pe piata.Poate?
 • +4 (16 voturi)    
  Comment sters de user (Miercuri, 3 octombrie 2018, 10:53)

  andipetre [anonim]

  • -1 (3 voturi)    
   Urmasii tai, (Miercuri, 3 octombrie 2018, 12:04)

   Rahan5 [utilizator] i-a raspuns lui andipetre

   adica rusii.
 • +2 (2 voturi)    
  foarte bine (Miercuri, 3 octombrie 2018, 11:11)

  srpc [utilizator]

  ori platesc mult, ori sa nu "investeasca"; vrem taxe ca ale norvegienilor pe hidrocarburile extrase
  • +1 (1 vot)    
   corect (Miercuri, 3 octombrie 2018, 12:39)

   Nevermind [utilizator] i-a raspuns lui srpc

   Am putea prelua in totalitate reglementarile norvegienilor. Asta le-ar da stabilitatea mult dorita investitorilor, nu? :D
 • +3 (3 voturi)    
  TOTUL e NEGOCIERE... (Miercuri, 3 octombrie 2018, 11:13)

  Olyx [utilizator]

  si americanii se pricep de minune la asa ceva...Daca romanii vor negocia in INTERES NATIONAL fara sa cada in extrema de a lua mai mult decat e posibil, lucrurile vor evolua favorabil pentru ambele parti. Altfel, vor jubila rusii...
 • +1 (3 voturi)    
  Pai asta e si ideea (Miercuri, 3 octombrie 2018, 11:29)

  banel [utilizator]

  Sa luam gaz rusesc. Probabil dragnea e bine platit de sustine cu atata ardoare legea in forma asta. Daca nu ma insel, se cam incadreaza la infractiunea de tradare.
 • +2 (2 voturi)    
  comparatie (Miercuri, 3 octombrie 2018, 11:49)

  jescu [utilizator]

  Din ce stiu eu in tari ca Norvegia sau Arabia Saudita au devenit foarte bogate din cauza exploatarii de hidrocarburi, iar companiilele convine sa exploateze. Din ce am inteles Romania nu se va alege cu mare lucru din exploatarea hidrocarburilor. Ar trebui un articol comparativ cu legislatia altor tari producatoare.

  Stabilitatea fiscala n-ar trebui garantata international, din moment ce nu este garantata intern. Am vazut deja ca a fost cea mai mare greseala ca s-a stabilit o inghetare a taxelor pentru OMV cand a cumparat Petrom. In vremuri grele de criza populatia, firmele, bancile au suferit enorm, numai OMV s-a vazut cu profitul garantat international, cand defapt si exploatarea de resurse naturale trebuie sa vina cu o contributie suplimentara ca sa iesim din situatia grea. Astia suntem noi, nu ne permitem sa garantam ce garanteaza Germania de exemplu. De asta agentiile de rating dau lor AAA si noua 10 ratinguri mai jos. Le convine sa exploateze atunci ok, altfel sa tina banii la banca cu dobanda negativa ca e mai rentabil.
 • +2 (4 voturi)    
  Roșia Montana, Ponta, gazele de șist și MRU (Miercuri, 3 octombrie 2018, 12:05)

  Un cititor [utilizator]

  Oridecâteori, ”investitorii” multinaționali preconizează un profit mai mic de 1000%, încep să-ți manifeste nemulțumirea.
  Astea-s condițiile, acesta e prețul, dacă vrei cumperi, dacă nu, nu. Nu fac investitorii legea în România.
  Nu se întâmplă nimic dacă gazele rămân neexploatate. Chiar nimic.
  Poate că va găsi statul român vreodată 2-3 miliarde de dolari ca să le exploateze singur.
  De când și până când românii trebuie să-și vândă resursele pe nimic , doar pentru a primi resturile de la masa multinaționalelor?

  P.S. Ce caută ”investitorii” în parlament atunci când se discută o lege care îi privește direct?
  În parlamentul britanic locurile sunt numărate și nominale. Nu au ce căuta acolo grupurile de presiune și ziariștii seraliști.
 • +2 (2 voturi)    
  Povestea e simplă! (Miercuri, 3 octombrie 2018, 12:20)

  Observator roman [utilizator]

  Pur și simplu PSD nu are specialiști în negocieri, nu are un grup de lucru format din diplomați români care să avizeze asupra unor sensibilități ș.a.m.d.

  Și atunci, dacă „creierul” economiei românești e format din binomul Dragnea-Vâlcov... ăsta e rezultatul.

  Pe partea lor, cei de la ALDE se simt înlăturați de la cașcaval și, sigur, se opun. Cine apare atunci „salvatori”? Putorile de la UDMR, traseiștii de profesie. Oare ce le-o mai fi promis Dragnea? Zi de sărbătoare pe 15 martie și zi de doliu pe 1 Decembrie?
  • +1 (1 vot)    
   Ba tocmai ca PSD-ul lui Dragnea si Valcov (Miercuri, 3 octombrie 2018, 13:48)

   Rahan5 [utilizator] i-a raspuns lui Observator roman

   stie sa negocieze, scopul final al celor doi rusi fiind desigur stoparea exploatarilor din Marea Neagra, care nu convine Rusiei.
   Valcov si Dragnea au complicat in mod expres negocierile cu tot felul de teremeni procentuali, tocmai ca sa pacaleasca populatia nestiutoare si sa poata da o lovitura brusca de blocare a exploatarilor de gaz . Cica, ei sunt ,,patrioti romani" si nu dau gazul degeaba.
   Cand totul se putea face foarte simplu, cum am descris mai jos.
 • 0 (2 voturi)    
  Redeventele corecte pe metrul cub de gaz se afla (Miercuri, 3 octombrie 2018, 12:24)

  Rahan5 [utilizator]

  prin concesionarea pe rand a Perimetrelor de Exploatare, de genul: intra o Companie de Extractie si face un contract de extractie cu Statul, in care plateste o suma asemanatoare cu alte Contracte pe plan Mondial pentru o cantitate de gaz care sa acopere prin profit costul de instalare a Platformei de Extractie. Dupa extragerea aceiste cantitati se poate stabilii un tarif superior.
  Daca lucrurile merg bine pentru Romania, Platformele se instaleaza si incep sa extraga gazul, fara oprelisti, imediat. Daca nu, foarte probabil Noua Lege Offshore este facuta de Darius Valcov (cu radacini rusesti din partea tatalui) special ca sa fie dependenta Romania in continuare de gazul din Rusia.
 • 0 (0 voturi)    
  fara investitii (Joi, 4 octombrie 2018, 15:51)

  Boa [utilizator]

  Da, ne pleaca concesionarii din marea Neagra daca nu le da concesiunea pe redevente de 6% si scutire totala de impozit pe profit.
  Cu alte cuvinte investitotrii astia vin doar daca dau un tun in cativa ani, altfel nu-i intereseaza sa se deplaseze pana la Marea Neagra pentru "doar" un profit decent.
  Si dupa ca ce faci toate concesiile astea, gazul trebuie vandut pe piata libera iar ungurii deja s-au abonat la el.
  Cu alte cuvinte si vorba aia, si cu banii si gazul luate.

  Sictir. Decat sa le dai rezervele de gaz degeaba si sa le mai suporti si tzafnele atunci mai bine sa plece.
  Deocamdata ne descurcam, importurile de gaz au atins minime istorice in ultimii ani, nu avem nevoie de exploatarea lor.
  Iar valoarea zacamintelor nu va face decat sa creasca pe masura ce resursele altora se epuizeaza. Asa ca nu avem decat de castigat daca deocamdata le mai lasam sub Marea Neagra.
 • 0 (0 voturi)    
  gazele din marea neagra (Vineri, 5 octombrie 2018, 16:18)

  kiorudulap [utilizator]

  vad atatea pareri dar nu vad cifre
  cifrele spun ca aia care vor sa faca pe plac multinationalelor sint babuini care dadeau spaniolilor aur pe margele de sticla , iar ai lui dragnea cer ceva sa nu faca ca ponta care dadea petrolul pe gratis la omv cei cinstiti cu morala europeana , nu ???
  dragnea vorbea de 40 miliarde (maruntis) pe cind norvegienii au suplimentar la buget datorita hidrocarburilor 800 miliarde de euro..... cum e posibil???? ei nu au babuini care vor o tara ca afara si fac in asa fel ca acea tara de afara pe care o vor ei sa fie banglades


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by