Forumul Atomic Român (ROMATOM), în calitate de asociație a industriei nucleare din România, a transmis Ministerului Energiei o serie de propuneri și comentarii privind proiectul strategiei energetice, în cadrul procesului de consultare publică. O propunere este corelarea strategiei în domeniul energetic cu alte strategii deja adoptate în domenii conexe și suport, precum strategiile privind cercetarea-dezvoltarea sau strategia pe termen mediu și lung pentru managementul deșeurilor radioactive.

Centrala de la CernavodaFoto: Nuclearelectrica

Propunerile ROMATOM

 • Având în vedere faptul că proiectele mari de infrastructură nucleară presupun angrenarea mai multor instituții abilitate și factori, ROMATOM recomandă că, într-o etapă ulterioară, să se realizeze un plan de măsuri instituționale care să traseze cadrul concret de susținere a investițiilor, atragere de capital, dezvoltarea unor mecanisme echilibrate pe piață de energie pentru sursele de energie cu emisii reduse de carbon.
 • Corelarea strategiei în domeniul energetic cu alte strategiile deja adoptate în domenii conexe și suport, menționându-se, ca de exemplu strategiile privind cercetarea-dezvoltarea, strategia pe termen mediu și lung pentru managementul deșeurilor radioactive, specializarea inteligentă, competitivitate, dezvoltare regională etc., pentru a maximiza eficientă acesteia și asigurarea resurselor necesare, inclusiv resurse umane, implementării strategiei energetice naționale.
 • În contextul creșterii economice durabile, ROMATOM consideră necesară includerea în strategie a unor măsuri concrete pentru susținerea și dezvoltarea industriei nucleare orizontale din România, oferind industriei o perspectivă pe termen lung. Se menține astfel interesul companiilor de a se certifica în acest domeniu și de a dezvoltă produse și servicii specifice proiectelor nucleare, dar și interesul tinerilor pentru a urmă o carieră în industria nucleară. Multe dintre industriile orizontale se încadrează în grupa tehnologiilor de vârf, generează valoare adaugată peste media economiei și au potențialul de a antrena alte industrii pe lanțul de valoare adăugată.
 • În ceea ce privește domeniul cercetării, ROMATOM subliniază importanța orientării spre partea aplicativă a domeniul (dezvoltare tehnologică și inovare), precum și creșterea rolului cercetării din centrele universitare, în conformitate cu strategiile și politicile europene. Cercetarea aplicativă este zona care contribuie pe termen scurt la creșterea competitivității. În vederea facilitării dezvoltării tehnologice și inovării pe termen lung, accesării fondurilor europene, considerăm necesară într-o faza ulterioară elaborarea unei abordări strategice privind tehnologiile energetice avute în vedere în perioada de după 2030, dar care trebuie abordate și prefigurate, împreună cu măsurile de susținere a acestora, încă din perioada 2018-2030. Proiectul demonstratorului de generație IV Alfred dezvoltat în cooperare internațională de RATEN-ICN Pitești reprezintă un potențial de dezvoltare tehnologică a României.

„Industria nucleară orizontală din România poate asigura un număr semnificativ de locuri de muncă, estimat la 19.000 la momentul implementării proiectului Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă, în mare parte cu calificare înaltă, ceea ce trebuie să constituie un obiectiv în sine al strategiei energetice naționale, inclusiv identificarea instrumentelor posibil a fi promovate pentru retenția acestei forțe de muncă”, a declarat Gheorge Lucaciu, director executiv al ROMATOM.

ROMATOM consideră că propunerile și comentariile de mai sus sunt în mare majoritate aplicabile întregii industrii și cercetări din energetică româneasca, ROMATOM fiind la dispoziția Ministerului Energiei pentru clarificări ulterioare și dezvoltări ale subiectelor prezentate, considerând că este necesară atragerea tuturor asociațiilor industriale și profesionale din energie în finalizarea “Strategiei energetice a României 2018-2030, cu perspectiva anului 2050”.

ROMATOM s-a constituit la dată de 10 ianuarie 2001, când 14 companii, cu capital privat sau de stat, precum și două asociaţii non-guvernamentale, au decis constituirea Forumului Atomic Român. În prezent, ROMATOM numără 34 de membri.

Reamintim că pe 20 septembrie, Ministerul Energiei a publicat, în vederea dezbaterii publice, proiectul mult așteptat al strategiei energetice.

Principalele obiective strategice cuprinse în Strategia Energetică a României:

 • Finalizarea Grupurilor 3 și 4 de la CNE Cernavodă;
 • Realizarea Hidrocentralei cu Acumulare  prin Pompaj de la Tarnița-Lăpuștești;
 • Realizarea Grupului de 600 MW de la Rovinari;
 • Realizarea Complexului Hidrotehnic Turnu-Măgurele-Nicopole.

Obiectivele Strategiei Energetice:

 • Energie curată și eficiență energetică;
 • Asigurarea accesului la energie electrică și termică pentru toți consumatorii;
 • Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice;
 • Piețe de energie competitive, baza unei economii competitive;
 • Modernizarea sistemului de guvernanță energetică;
 • Creșterea calității învățământului în domeniul  energiei și formarea continuă a resursei umane;
 • România, furnizor regional de securitate energetică;
 • Creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale și europene prin valorificarea resurselor energetice primare naționale.