Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea legii privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, respectiv de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, potrivit Mediafax.

Klasu Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea conţinutului minim de biocarburanţi în amestecul de benzină şi motorină, obligativitatea furnizorilor de a afişa la pompă conţinutul de biocarburanţi din benzina şi din motorina comercializată, pentru conformarea cu prevederile art.3 şi art.4 din Directiva 2009/30/CE, obligativitatea producătorilor şi importatorilor de autovehicule de a include în documentaţia tehnică pe care o pun la dispoziţia utilizatorilor, respectiv în cartea tehnică, informaţii privind conţinutul de biocarburanţi din benzină care poate fi utilizat, stabilirea valorilor ţintă privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru conformarea cu prevederile art.7a din Directiva 2009/3 0/CE şi în conformitate cu metodele de calcul impuse prin Directiva 2015/652/CE, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.220/2008.

„Cu informarea prealabilă a autorităţii competente, prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), de la data de 1 ianuarie 2019, pentru asigurarea protejării în condiţii de iarnă severă a motoarelor cu

aprindere prin compresie prezente pe anumite categorii de vehicule, utilaje, echipamente şi/sau nave care prezintă limitări tehnice de utilizare a combustibililor prevăzuţi la alin. (1), se poate utiliza un conţinut minim de biocarburant astfel încât punctul maxim de distilare de 65% la 250ºC pentru motorină diesel şi motorină să fie înlocuit cu un punct maxim de distilare de 10% (vol/vol) la 180ºC”, prevede un amendament din proiectul de lege.

Proiectul de lege a fost adoptat pe 21 octombrie de Camera Deputatilor, în calitate de for decizional.

De asemenea, șeful statului a semnat decretul pentru promulgarea legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2018 care prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010, în sensul includerii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală în sfera veniturilor care se iau în calcul la stabilirea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor.

Inițiativa a fost adoptată pe 21 noiembrie de Camera Deputatilor, în calitate de for decizional.

Un alt proiect promulgat de Klaus Iohannis vizează aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, în sensul eficientizării asistenței medicale primare și îmbunătățirii cadrului juridic pentru îndeplinirea obligației statului de garantare a dreptului constituțional al cetățenilor la ocrotirea sănătății.

Inițiativa legislativă a fost adoptată de Camera Deputatilor pe 21 octombrie, în calitate de for dezional.