Romgaz a anunţat, miercuri, că a pierdut procesul cu Curtea de Conturi, decizia fiind luată de Curtea de Apel de la Alba Iulia. Hotărârea instanţei se referă la un control efectuat de către Camera de Conturi Sibiu (CCS) la Romgaz în anul 2016. În urma controlului, Curtea de Conturi a emis o decizie prin care arată că a constatat abateri în activitatea societăţii, potrivit Agerpres.

RomgazFoto: AGERPRES

Din decizia CCS Sibiu, postată pe site-ul Romgaz, reiese că prejudiciul total constatat în urma controlului se ridică la peste 200 de milioane de lei.

"Litigiul Romgaz cu Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Sibiu, a fost soluţionat definitiv la data de 19.02.2019 de către Curtea de Apel Alba Iulia. În cursul anului 2016, SNGN Romgaz SA a fost supusă unui control din partea Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Sibiu. Ca urmare a controlului, a fost emisă o Decizie de către Curtea de Conturi care instituie în sarcina Romgaz anumite măsuri legate de presupuse abateri constatate în activitatea societăţii. Romgaz a uzitat de toate căile legale de atac a deciziei Curţii de Conturi. În prima instanţă, a fost admisă în parte cererea societăţii şi pe cale de consecinţă s-a dispus anularea parţială a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi, inclusiv presupusa abatere privind activitatea de comercializare a gazelor. Ulterior însă, în calea de atac, deşi Romgaz şi-a menţinut poziţia de respectare a tuturor obligaţiilor legale, instanţa a decis anularea parţială a sentinţei primei instanţe, reiterând în sarcina societăţii obligativitatea respectării deciziei Curţii de Conturi în privinţa recuperării presupusului prejudiciu izvorât din presupusa activitate defectuoasă de comercializare a gazelor naturale", se arată în comunicatul Romgaz.

  • Neregulile constatate de Curtea de Conturi, conform deciziei din iunie 2016

Nerepartizarea unor dividende. Romgaz nu a repartizat pe seama rezultaului, in vederea distribuirii de dividende, contravaloarea unor iesiri din evidenta reprezentand cheltuieli cu abandondarea unor lucrari de investitii aferente unor sonde de explorare pentru care nu s-au confirmat rezerve exploatabile si care au fost realizate din cota de dezvoltare.

Valoarea cheltuielilor realizate din cota de dezvoltare netrecute la venituri, reprezentand iesiri din evidenta pentru unele lucrari de investitii aferente unor sonde de explorare pentru care nu s-au confirmat rezerve exploatabile, este de 29,9 milioane lei. Prin nerepartizarea unei cote de cel putin 50% din aceasta suma, dividendele cuvenite actionarilor au fost diminuate cu 14,9 milioane lei.

Gaze vandute la pret mai mic. In perioada 2013-2015, Romgaz a livrat pe piata reglementata o cantitate de gaz din productia interna necesar pentru acoperirea consumului clientilor casnici si producatorilor de energie termica mai mare cu 8 milioane MWh decat obligatia legala, pretul de livrare de pe piata reglementata fiind mai mic decat cel de pe piata libera. Valoarea estimativa a abaterii este de 177,9 milioane lei.

Bilete de avion decontate nejustificat. In 2015, Romgaz a decontat nejustificat contravaloarea biletelor de avion inclusa in costul total al biletelor de odihna si tratament in afara tarii. Valoarea prejudiciului stabilit pe esantionul verificat a fost de 353.596 lei.

Plati ilegale pentru servicii de consultanta catre "Bostina si Asociatii". In perioada mai 2013-mai 2015 s-au platit nelegal servicii de consultanta si asjustenta juridica catre societatea civila de avocati "Bostina si Asociatii" in baza unui contract de asistenta juridica din mai 2006, fara ca Romgaz sa obtina aprobarea de la ordonatorul principal de credite. Valoarea abaterii reprezentand prejudiciu cert pentru platile nelegale este de 622,4 milioane lei.

Plati incorecte pentru investitii. Romgaz a acceptat la plata situatii de lucrari de investitii contractate cu SC Foraj Sonde SA Craiova, in care au fost cuprinse in mod incorect cote de cheltuieli directe ale angajatorului, reprezentand contributii aferente salariilor, la articolele de deviz "utilaj" si "transport". Valoarea abaterii pe esantionul verificat este de 1,05 milioane lei.

Sporuri incorecte pentru persoane cu functii de conducere. Romgaz a acordat persoanelor cu functii de conducere un spor pentru lucru sistematic peste programul normal de lucru, fara ca acest timp sa fie demonstrat prin documentele legale de evidenta din care sa rezulte timpul efectiv lucrat peste programul normal de lucru. Valoarea abaterii pe esantionul verificat este de 9,1 milioane lei, fiind valoarea sporurilor pentru functii de conducere acordate in 2013 si 2014.