Consiliul de Administrație al Transgaz propune repartizarea, sub formă formă de dividende, doar a jumătate din profitul pe 2018. Aceasta în condițiile în care guvernul PSD- ALDE forțează în fiecare an companiile de stat să distribuie aproape tot profitul, plus rezervele. Transgaz a mai făcut astfel de propuneri, invocând nevoia de bani pentru investiții majore, însă Guvernul nu le-a acceptat, solicitând aproape tot profitul și rezervele.

TransgazFoto: Transgaz

În rezumatul referatului privind propunerea făcută, Consiliul de Administrație mai arată că nu au fost repartizate dividende în conformitate cu prevederile art.43 din controversata OUG 114/2018. Acest articol obligă societățile de stat să distribuie, în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare aferente anului 2018, sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat, 35% din sumele aflate în rezervele care nu erau angajate la data de 31 decembrie 2018. Transgaz spune că nu au fost repartizate aceste dividende deoarece banii din rezerve sunt angajate prin contracte de achiziție pentru a fi utilizate ca surse de finanțare.

Transgaz propune ca din profitul net de 495,6 milioane de lei obținut în 2018, să fie distribuită sub formă de dividende doar 255 milioane lei. Valoarea dividendului brut ar urma să fie de 21,66 lei/acțiune.

Reamintim că în 2017 și 2018, Guvernul a obligat companiile de stat să repartizeze sub formă de dividende minim 90% din profit. În plus le-au cerut să distribuie sub formă de dividende suplimentare și rezervele. În acest fel, companiile de stat au rămas fără bani de investiții, mai ales în sectorul energetic unde este nevoie urgentă de proiecte noi, pentru ca sistemul să nu intre în colaps.

Guvernul nu s-a mulțumit doar cu atât. Prin OUG 114, vrea să oblige aceste societăți să distribuie, în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare aferente anului 2018, sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat, 35% din sumele aflate în rezervele care nu erau angajate la data de 31 decembrie 2018.

Acest articol din OUG 114 a atras atenția Consiliului Legislativ, avertizând asupra unei posibile încălcări a Constituției.

Ce spune Consiliul Legislativ:La art.43, semnalăm că soluția legislativă preconizată este susceptibilă a aduce atingere libertății constituționale de exerctitare a unei activități economice, în scopul obținerii de profit, fiind impusă acționarilor o voință străină de interesul societar, contrar art. 135 din Constituția României, coroborat cu art. 45 din Legea fundamentală, consacrat libertății economice, în sensul garantării accesului la activitățile economice. Se creează premisele unei economii centralizate, constituind o simplă formă de colectare de resurse bugetare, ce încalcă principiile economiei de piață, impunând societăților cu capital majoritar de stat să distribuie profitul către stat, cu ignorarea intereselor acționarilor minoritari. Menționăm că, de plano, Legea societăților nr 31/1990 stabilește ca atribut al voinței societare repartizarea profitului din exercițiul financiar.