​Guvernul obligă și în 2019 companiile cu capital de stat să distribuie, sub formă de dividende, minim 90% din profitul pe anul anterior, dar și din rezerve. Dacă reprezentanții Transgaz încearcă să convingă acționarii că au nevoie de bani pentru investiții, cei ai Romgaz se supun fără nicio obiecție ordinului venit de la Guvern. În total, potrivit unei decizii de luni a Consiliului de Administrație, vor fi repartizate dividende în valoare de circa 1,6 miliarde lei (4,17 lei/acțiune).

RomgazFoto: Romgaz

Din profitul net de 1,36 miliarde lei obținut în 2018, acționarii vor primi dividende de 1,21 miliarde lei. Alte 30,8 milioane lei se adaugă din rezultate reportate.

În plus, va fi distribuită sub formă de dividende suplimentare suma de 362,3 milioane lei, conform art.43 din controversata OUG 114/2018. Acest articol obligă societățile de stat să distribuie, în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare aferente anului 2018, sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat, 35% din sumele aflate în rezervele care nu erau angajate la data de 31 decembrie 2018. Acest articol din OUG 114 a atras atenția Consiliului Legislativ, avertizând asupra unei posibile încălcări a Constituției.

Ce spune Consiliul Legislativ: La art.43, semnalăm că soluția legislativă preconizată este susceptibilă a aduce atingere libertății constituționale de exercitare a unei activități economice, în scopul obținerii de profit, fiind impusă acționarilor o voință străină de interesul societar, contrar art. 135 din Constituția României, coroborat cu art. 45 din Legea fundamentală, consacrat libertății economice, în sensul garantării accesului la activitățile economice. Se creează premisele unei economii centralizate, constituind o simplă formă de colectare de resurse bugetare, ce încalcă principiile economiei de piață, impunând societăților cu capital majoritar de stat să distribuie profitul către stat, cu ignorarea intereselor acționarilor minoritari. Menționăm că, de plano, Legea societăților nr 31/1990 stabilește ca atribut al voinței societare repartizarea profitului din exercițiul financiar.

Acționarii Romgaz vor aproba repartizarea acestor sume în ședința AGA din 25 aprilie. Spre deosebire de producătorul de gaze Romgaz, care se supune fără prea multe obiecții ordinelor de la Guvern, transportatorul Transgaz propune, prin Consiliul de Administrație, repartizarea, sub formă formă de dividende, doar a jumătate din profitul pe 2018. În rezumatul referatului privind propunerea făcută, Consiliul de Administrație al Transgaz mai arată că nu au fost repartizate dividende în conformitate cu prevederile art.43 din controversata OUG 114/2018.

Reamintim că în 2017 și 2018, Guvernul a obligat companiile de stat să repartizeze sub formă de dividende minim 90% din profit. În plus le-au cerut să distribuie sub formă de dividende suplimentare și rezervele. În acest fel, companiile de stat au rămas fără bani de investiții, mai ales în sectorul energetic unde este nevoie urgentă de proiecte noi, pentru ca sistemul să nu intre în colaps.

Guvernul nu s-a mulțumit doar cu atât. Prin OUG 114, vrea să oblige aceste societăți să distribuie, în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare aferente anului 2018, sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat, 35% din sumele aflate în rezervele care nu erau angajate la data de 31 decembrie 2018.