Parlamentul European a votat marți noi reguli pentru crearea unei piețe europene a energiei electrice, în cadrul pachetului „Energie curată pentru toți europenii”. Sunt patru texte legate de piața europeană de electricitate, în urma înțelegerii informale cu statele membre de la sfârșitul anului 2018. Pe scurt, consumatorii vor beneficia de contoare inteligente, prețuri dinamice și posibilitatea de a schimba furnizorul mai repede. De asemenea, ajutorul de stat pentru centralele electrice pe combustibili fosili va fi eliminat treptat.

Parlamentul EuropeanFoto: Hotnews

Potrivit unui comunicat al Parlamentului European, consumatorii vor beneficia semnificativ în urma noilor reglementări - ei vor avea astfel acces la contoare inteligente, prețuri dinamice și opțiunea schimbării gratuite a furnizorului în termen de cel mult trei săptămâni (și 24 de ore cel târziu în 2026).

Statele membre vor putea reglementa în continuare, în condiții stricte, prețurile pe o perioadă determinată pentru a sprijini gospodăriile sărace sau vulnerabile din punct de vedere energetic. Totuși, sistemele de securitate socială trebuie să asigure mijloacele principale de combatere a sărăciei energetice.

Unul dintre principalele obiective ale noilor reglementări este ca cel puțin 70% din capacitatea comercială să poată trece granițele în mod liber, facilitând astfel schimburile transfrontaliere de electricitate din surse regenerabile, în vederea atingerii obiectivului de 32% regenerabile până în anul 2030.

Eliminarea treptată a ajutorul de stat pentru combustibili fosili

Normele UE permit în prezent autorităților naționale să plătească centralele electrice pe cărbune pentru a fi în regim de așteptare pentru o perioadă limitată de timp dacă există un consum de vârf, cunoscut sub numele de „mecanisme de capacitate”. Noile norme vor introduce limite mai stricte pentru statele membre care subvenționează centralele electrice, astfel încât cele mai poluante centrale electrice pe combustibili fosili din Europa să nu mai primească ajutoare de stat. Măsurile se vor aplica tuturor centralelor electrice noi de la data intrării în vigoare a regulamentului, iar celor existente începând cu 2025. Contractele de capacitate încheiate înainte de 31 decembrie 2019 nu vor fi afectate de noile norme.

„Această reformă va face piața de energie electrică europeană mai competitivă la frontierele UE și va sprijini tranziția către electricitate mai curată. Ea oferă mai multă putere consumatorilor și îi protejează pe cei vulnerabili. Este bună și pentru mediul înconjurător și pentru portofel", a declarat raportorul pentru piața internă a energiei electrice, Jerzy Buzek (EPP, Polonia).

Noi măsuri UE pentru a preveni întreruperile de curent electric

Prin noile măsuri cetățenii UE vor fi mai bine protejați împotriva deficitului și a întreruperilor bruște de aprovizionare cu energie electrică. Statele membre vor fi obligate să elaboreze planuri naționale pentru evaluarea riscului de deficit și să coopereze la nivel regional. Statele membre care primesc asistență din alte țări ale UE vor suporta, în cele din urmă, toate costurile implicite.

"Acest acord face din solidaritate adevărata coloană vertebrală a gestionării riscurilor legate de energia electrică, astfel încât în viitor nimeni să nu fie lăsat singur în fața unui val de frig în timpul iernii cu întreruperi bruște la electricitate", a declarat raportorul pe acest dosar, Flavio Zanonato (S&D, Italia).

Pentru a putea reglementa mai bine piața de energie electrică din UE, normele de instituire a Agenției Europene de Cooperare a Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) au fost modificate, iar agenția va primi sarcini și puteri sporite.

Acordurile vor trebui acum aprobate în mod oficial de către miniștrii UE și publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene înainte să poată intra în vigoare.