Hidroelectrica anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție de candidaţi pentru Directoratului său, conform prevederilor din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă. Directoratul este format din 5 membri. Vezi ce criterii trebuie să îndeplinească cei care vor ajunge directori la Hidroelectrica.

HidroelectricaFoto: AGERPRES

Criterii de eligibilitate

  • Cunosc limba română si limba engleza – înțelegere (ascultare, citire) , scris și vorbit - la nivel C1, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine sau cunosc – înțelegere (ascultare, citire) , scris și vorbit - la nivel B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine, limba engleză.
  • sSunt absolvenţi(te) ai (ale) unui program de studii superioare în domeniile economic, tehnic sau juridic; constituie avantaj absolvirea altor programe de studii post-universitare (MBA sau doctorat, ACCA, CECCAR, PMI, etc.) în domenii relevante.
  • Au o experiență profesională totală de minim 10 ani;
  • Au o experiență de administrare sau de management de minim 5 ani; constituie avantaj experiența profesională anterioară în companii sau entitati de talie similară cu SPEEH Hidroelectrica SA, experiența profesională anterioară în domeniul energetic ; experiența prealabilă de coordonare a activitatii de producție de energie electrică, de management financiar al unei companii, de guvernanță corporativă, de management al resurselor umane, de listare la bursă a unei companii, experiență prealabilă în cadrul unei companii listate la bursa, experiența anterioară de atragere sau/și conducere de proiecte cu finanțare europeană;
  • Sunt apţi din punct de vedere medical, au capacitate deplină de exerciţiu;
  • Nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice în ultimii 7 ani sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat pentru motive imputabile lor în ultimii 2 ani sau nu au avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimele 12 luni;
  • Nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de Membru al Directoratului S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.;
  • Nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni de fals, infracţiuni contra patrimoniului, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili(e) cu exercitarea funcţiei, sau orice alte antecedente penale;
  • Nu au făcut poliţie politică, aşa cum este aceasta definită prin lege;
  • Îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia incidentă referitoare la calitatea de membru al Directoratului.

Dosarele de candidatură vor fi depuse până pe 10 mai 2019. Evaluarea dosarelor are loc în perioada 13-17 mai. Selecția inițială va fi făcută în perioada 20-24 mai, iar în perioada 27 mai- 4 iunie este făcută lista scurtă.

Vezi AICI mai multe detalii