​Ministerul Energiei a transmis Comisiei Europene o listă cu 14 proiecte propuse pentru finanțare prin schema EU-ETS, fiecare având o valoare de până în 12,5 milioane de euro. Potrivit unei directive europene din 2018, a fost instituit un mecanism financiar care presupune alocarea tranzitorie cu titlu gratuit pentru modernizarea sectorului energetic, așa-numitul Mecanismul de finanțare/Articolul 10C.

ElcenFoto: ELCEN

Aceeași directivă mai prevede finanțări și pentru proiecte de peste 12,5 milioane de euro, prin Fondul pentru Modernizare (Articolul 10d). Însă, nu a fost trimisă încă o listă. Pentru proiectele de până în 12,5 milioane de euro, statele erau obligate să trimită lista cu proiecte până pe 30 iunie 2019.

Ministerul Energiei susține că a transmis în termenul stabilit de Directiva UE 2018/410 propunerea de finanțare a 14 proiecte în România, în valoare totală de 112 milioane de euro. Acestea sunt eligibile Mecanismului de finanțare / Articolul 10C, fiecare având o valoare mai mică de 12,5 milioane de euro, conform regulilor europene. EU-ETS este schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Lista proiectelor propuse Comisiei Europene prevede următoarele investiții:

Colterm:

 • Cogenerare de înaltă eficiență cu motoare termice în CT Dragalina Timișoara (P=1 MW) – 4, 7 milioane de euro;
 • Cogenerare de înaltă eficiență cu motoare termice în CT UMT Timișoara (P=1 MW1) – 4,7 milioane de euro;
 • Folosirea biomasei drept combustibil adițional la cazanele de abur existente, la CET Sud Timişoara, pentru producerea de energie în cogenerare – 1, 2 milioane de euro.

ELCEN:

 • Retehnologizarea/Implementarea unei/unor capacități de producere a energiei termice în regim de vârf de cca. 100 Gcal/h, CTE Grozăvești – 4,5 milioane de euro;
 • Retehnologizarea/lmplementarea unei/unor capacități de producere a energiei termice în regim de vârf de cca. 100 Gcal/h, în CTE București Vest – 4,5 milioane de euro;
 • Retehnologizarea/lmplementarea unei/unor capacități de producere a energiei termice în regim de vârf de cca. 200 Gcal/h, în CTE Bucureşti Sud – 9 milioane de euro.
 • Municipiul Arad: Instalarea unei unități de producere combinată de căldură și energie cu acumulator de 3000 mc la CET Hidrocarburi SA – 6,97 milioane de euro.

Municipiul Ploiești:

 • Instalarea unei turbine de gaze, cu putere 25 Mwe – 12,46 milioane de euro.

Vest ENERGO:

 • Centrala cogen Bucuresti (zona Baneasa Romaero), 12MW – 12 milioane de euro;
 • Centrala cogen Bucuresti (zona Faur), 12MW – 12 milioane de euro;
 • Centrala cogen Bucuresti (zona Preciziei), 10MW – 10 milioane de euro.

Vimetco:

 • Centrală de cogenerare de înaltă eficienţă de 12 MWe la ALUM S.A. – 10 milioane de euro.

Electrocentrale Grup:

 • Realizarea unei Centrale Electrice Fotovoltaice cu puterea electrică instalată de până la 3 MW pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele – 2, 97 milioane de euro.

Municipiul Arad:

 • Execuție centrală termică pe biomasă, 50 MW – 10 milioane de euro.

România a optat alături de celelalte state membre și pentru Fondul de Modernizare / Articolul 10D. Acesta este un alt instrument de finanțare prevăzut de Directiva Europeană și permite finanțarea proiectelor cu o valoare mai mare de 12,5 milioane de euro.

Acest mecanism are avantajul susținerii integrale a proiectele (finanțare 100%) dar și al finanțării în timpul derulării investiției.

În acest context, Ministerul Energiei a decis ca proiectele depuse pentru Articolul 10c care depășeau valoarea de 12,5 milioane de euro, să fie integrate în lista pe care ME o va depune pentru accesarea Fondului de Modernizare / Articolul 10D.

 • De ce nu se află proiecte ale Complexului Energetic Oltenia pe listă

Pe lista de 14 proiecte nu se află niciunul al Complexului Energetic Oltenia, una dintre companiile care ar avea cea mai mare nevoie de investiții. Compania susține că a trimis Ministerului Energiei proiecte de capacitati noi de productie pe gaz natural inclusiv cogenerare, energie fotovoltaica si retele de transport energie termica. CE Oltenia mai afirmă, printr-un comunicat de presă, că aceste proiecte nu se află pe listă fiindcă a optat pentru Fondul pentru Modernizare (10d), nu pentru 10c, deoarece finanțarea este de 100% față de max 70%.

Proiectele de energie fotovoltaică, a căror valoare individuală este sub 12.5 milioane Euro, au fost încadrate de CE Oltenia pentru finanțare din Fondul de Modernizare 10d și nu din 10c, deoarece finanțarea este de 100% față de max 70%, iar flexibilitatea plăților este ridicată, incluzând prefinanțare și plăți succesive, comparativ cu varianta plății după finalizarea investițiilor, se arată în comunicat.

Acesta este și motivul pentru care, în Lista de proiecte publicată pe site-ul Ministerului Energiei, CE Oltenia nu figurează cu niciun proiect, susține CE Oltenia.

Proiectele în capacități noi de producție pe gaz natural, cu o valoare de peste 12.5 milioane Euro, au fost încadrate de către CE Oltenia pentru finanțare prin 10c în cadrul procedurii de selecție, finanțarea fiind de max 70%, în ambele variante – 10c și 10d).

Modernizarea rețelei de transport energie termică a fost încadrată din start în Fondul de Modernizare, deoarece poate primi finanțare de 100%, mai arată CE Oltenia.

Valoarea totală a portofoliului CE Oltenia este de peste 700 milioane Euro.

Săptămâna trecută, Guvernul a aprobat memorandumul „Prezentarea opțiunilor pentru utilizarea instrumentelor de finanțare specificate de Directiva (UE) 2018/410 și decizia României privind implementarea acestora”. Potrivit acestuia, toate finanțările din 10c pentru proiecte cu o valoare de peste 12.5 milioane Euro (în total 3.7 miliarde Euro) au fost trasferate în Fondul de Modernizare.

Vezi aici Memorandumul privind finanțarea proiectelor energetice