Președintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea care modifică semnificativ OUG 33/2007 privind funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Mai multe prevederi ridică mari semne de întrebare. Potrivit legii aprobate de Parlament, șefii ANRE nu vor mai putea fi trași la răspundere pentru gravă neglijență care are ca urmare perturbarea semnificativă a piețelor.

Prevederi din Legea ANREFoto: Hotnews

O altă prevedere controversată din lege se referă la posibilitatea ca președintele ANRE să aprobe cheltuielile de capital, prin ordin, indiferent de valoarea lor. HotNews.ro a atras atenția aici asupra prevederilor controversate.

Potrivit Legii respinse de Iohannis, sunt abrogate punctele 3 și 4 de la art 4, alin. 14, litera c) din OUG 33/2007. Aceste puncte prevedeau că membrii Comitetului de reglementare vor rămâne fără funcții în următoarele situații:

  • pentru exercitarea funcției cu gravă neglijență care are ca urmare perturbarea semnificativă a sectoarelor și/sau piețelor de energie electrică, termică sau ale gazelor naturale
  • pentru încălcarea gravă sau îndeplinirea cu rea-credință a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

În opinia președintelui, abrogarea acestor două cazuri de încetare a mandatului de membru al Comitetului de reglementare al ANRE nu se justifică obiectiv și rațional, echivalând cu o diminuare a răspunderii persoanelor vizate cu privire la modul în care își exercită atribuțiile, cu atât mai mult cu cât atât neglijența cu efecte negative în piață, cât și încălcarea gravă sau îndeplinirea cu rea-credință a prevederilor O.U.G. nr. 33/2007 au fost considerate, din perspectiva dreptului european, „abateri în conformitate cu dreptul intern”.

O altă prevedere criticată de președinte este cea care oferă posibilitatea ca președintele ANRE să aprobe cheltuielile de capital, prin ordin, indiferent de valoarea lor. "Prin derogare de la prevederile Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile de capital ale ANRE sunt aprobate prin ordin al președintelui ANRE, indiferent de valoarea lor", prevede Legea.

Ce spune președintele despre această prevedere: "Coroborat cu relaxarea regimului sancționator, apreciem că derogarea de la aplicarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice în ceea ce privește cheltuielile de capital nu are o justificare obiectivă, iar prin faptul că prin înlăturarea aplicabilității cadrului legislativ general nu se instituie nicio altă regulă/normă alternativă care să guverneze în materie, soluția legislativă prevăzută la alin. (9) al art. 2 din O.U.G. nr. 33/2007 este susceptibilă să conducă la arbitrariu în cheltuirea banilor publici. Cu alte cuvinte, perspectiva înlăturării de la aplicare a dispozițiilor Legii finanțelor publice nr. 500/2002 în ceea ce privește aprobarea cheltuielilor de capital ale ANRE – fără niciun fel de rigoare sau standard de ordin legal – poate conduce la o înțelegere denaturată a noțiunii de independență a acestei autorități de reglementare, dar și la o viziune eronată asupra cheltuirii și controlului banului public. O asemenea justificare nu poate fi cu atât mai mult primită cu cât, potrivit legislației europene (Directiva 2009/72/CE și Directiva 2009/73/CE) autonomia, ca instrument ce asigură protejarea independenței autorității de reglementare este gândită ca aparținând autorității însăși și nu poate fi compatibilă cu acordarea unei puteri discreționare președintelui acesteia. Din această perspectivă, considerăm că actualul cadru normativ este compatibil cu noțiunea de alocare bugetară anuală separată și de autonomie în execuția bugetului alocat, așa cum impun normele europene antereferite, riscul de imixtiune al unor terțe instituții sau autorități fiind nefondat. Surmontarea unor pretinse potențiale blocaje nu se poate realiza în niciun caz prin instituirea unor norme ce permit subiectivismul și arbitrariul în cheltuirea resurselor publice, chiar dacă acestea au natura juridică a unor venituri proprii și nu aceea a unor alocări bugetare".

Vezi aici toate motivele respingerii legii de către Klaus Iohannis.

Citește și Cum ar putea șefii ANRE să scape nesancționați pentru gravă neglijență și perturbarea pieței energiei