Acționarii Nuclearelectrica vor discuta pe 30 ianuarie, într-o adunare generală extraordinară, o propunere de completare a obiectului de activitate, acest pas fiind necesar în eventualitatea preluării liniei de procesare de la Compania Naţională a Uraniului (CNU) – Sucursala Feldioara, dar și a altor active de prelucrare și extracție a minereului.

Flux uzina FeldioaraFoto: Compania Nationala a Uraniului

Potrivit unei note, este necesara modificarea/completarea obiectului de activitate al companiei cu unele activitati secundare, care sunt în stransă legatură cu activitatea de minerit/extractie de uraniu și toriu și care ar urma să fie prestate de Nuclearelectrica (SNN) dacă va începe sa efectueze activități de minerit de uraniu.

Nuclearelectrica și-a manifestat interesul atât pentru inițierea analizei de tip due dilligence prin solicitarea documentelor și informatiilor necesare de la CNU, dar si pentru potențiala preluare a activelor CNU - Sucursala Feldioara, scopul fiind menținerea ciclului integrat de combustibil ca avantaj competitiv pentru ambele companii. În condițiile în care CNU se află într-o situație economico-financiară dificilă, SNN consideră că poate deveni oportună evaluarea și a altor active precum activele de prelucrare, extractie si concentrare a minereului si/sau preluarea concesiunilor perimetrelor ce ar putea face obiectul deschiderii unor noi mine de uraniu.

Nuclearelectrica menționează că, la acest moment, potrivit prevederilor Legii nr. 193/2018, Compania Națională a Uraniului are un drept exclusiv de a procesa si furniza uraniu pe piata din Romania). Astfel, în pregătirea unei eventuale preluari de active de la CNU și având în vedere că dificultățile financiare ale acesteia ar putea să nu îi permită reînnoirea licenței, SNN consideră necesară introducerea în actul constitutiv al companiei a unor noi activități secundare.

Precizăm că pe 30 septembrie 2019 s-a înființat Echipa de derulare a Proiectului – Realizarea unei analize de tip “due diligence” in vederea unei potențiale preluări a liniei de procesare de la Compania Naţională a Uraniului S.A. (CNU) – Sucursala Feldioara.

În ședința Consiliului de Administratie SNN din data de 18 septembrie 2019, prin Decizia 141, a fost aprobată transmiterea, de catre SNN, in calitate de potential cumpărător, către Ministerul Energiei, în calitate de potențial vanzator, a unei oferte neangajante privind cumpararea activelor de la CNU – Sucursala Feldioara, necesare derularii activității de procesare a octoxidului de uraniu pentru obținerea pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu.

Ambele companii sunt de stat, acționar majoritar fiind acum Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

CNU este o societate cu mari probleme, care a primit și un ajutor de stat care a făcut obiectul unei investigații a Comisiei Europene. CNU va trebui să returneze ajutorul de stat.

În mai 2018, Comisia Europeană a inițiat o investigație aprofundată pentru a evalua dacă diferitele măsuri de sprijin public acordate de autoritățile române Companiei Naționale a Uraniului sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor aflate în dificultate. Pe 12 iunie 2017, România a notificat Comisiei un plan de restructurare a Companiei Naționale a Uraniului SA (CNU). Planul de restructurare prevedea acordarea unui sprijin în valoare de aproximativ 95 de milioane euro pentru CNU, sub formă de granturi, de subvenții, de anulare a unor datorii și de conversie a datoriei în acțiuni. Acest plan succede unui împrumut urgent sub formă de ajutor pentru salvare în valoare de aproximativ 13,3 milioane euro acordat pentru menținerea întreprinderii pe linia de plutire, pe care Comisia l-a aprobat la 30 septembrie 2016 cu titlu temporar.

Normele UE privind ajutoarele de stat îi permit unui stat să intervină în sprijinul unei întreprinderi aflate în dificultate financiară numai în condiții specifice și prevăd, în special, condiția ca respectiva întreprindere să facă obiectul unui plan de restructurare solid, care să asigure restabilirea viabilității sale pe termen lung, ca respectiva întreprindere să contribuie la costurile aferente restructurării sale și ca orice eventuale denaturări ale concurenței să fie limitate.

Comisia și-a exprimat îndoiala că ajutorul pentru restructurare propus îndeplinește aceste condiții.