​Transgaz a semnat, marți, cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), un memorandum de înțelegere privind cooperarea și susținerea Programului de investiții al Transgaz. În baza necesităților Transgaz, BERD va lua în considerare participarea la finanțarea proiectelor prin furnizarea de instrumente de împrumut sau de participații în funcție de situație.

TransgazFoto: Transgaz

Obiectivele și/sau scopul Programului de Investiții vor fi:

  • Extinderea, modernizarea și înlocuirea rețelei interne românești, pentru a crește accesibilitatea utilizatorilor finali la rețelele de gaze, îmbunătățirea siguranței în aprovizionare și diversificarea surselor de energie;
  • Colaborarea pentru dezvoltarea interconectării rețelelor de gaze naturale, cu scopul de a îmbunătăți siguranța în aprovizionare și diversificarea surselor de gaze în toată regiunea;
  • Cooperarea în proiecte de cercetare și dezvoltare pentru „ecologizarea gazelor” pentru a trece la sisteme de gaze mai curate.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare este o instituție financiară internațională înființată și care își desfășoară activitatea în baza Acordului de Instituire a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare din data de 29.05.1990. Banca a fost înfiinţată în 1991, după prăbuşirea comunismului în Europa, în scopul consolidării economiilor de piaţă şi democraţiilor în 38 de ţări din sud-estul Mediteranei, Europa Centrală și de Est, până în Asia Centrală. Banca este deţinută de 68 de ţări şi două instituţii interguvernamentale (Uniunea Europeană/UE şi Banca Europeană de Investiţii/BEI). Mandatul atribuit BERD la înfiinţare stipulează faptul că instituţia va colabora doar cu statele care adoptă principii de guvernare democratice.

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) gaze naturale. Transgaz are un Plan de Dezvoltare pe zece ani în care proiectele FID (Final Investment Decision) și A-FID (Advance Final Investment Decision) sunt în valoare totală de 1,25 miliarde Euro. Între Transgaz și BERD există o cooperare de succes în ceea ce privește finanțarea proiectului BRUA.

BERD a acordat Transgaz un împrumut de 278 milioane RON pentru acest proiect. De asemenea, Transgaz și BERD au fost parteneri în demersul achiziționării unui pachet de acțiuni al operatorului de transport grec, DESFA. BERD și subsidiara Transgaz, VMTG colaborează pentru proiectul Ungheni – Chișinău pe componenta de mediu și social, asigurându-se de respectarea celor mai înalte standarde în implementarea acestui proiect.

Din partea SNTGN Transgaz SA, Memorandumul de Înțelegere a fost semnat de Ion Sterian, director general, iar din partea BERD, de Alain Pilloux, Vice Președinte. La eveniment au fost prezenți de asemenea reprezentanți ai managementul executiv al Transgaz și al BERD.