Guvernul discută în ședința de joi un memorandum privind implementarea unui mecanism de sprijin de tipul Contracte pentru Diferență (CfD) pentru producerea de energie electrică cu emisii reduse de carbon. Guvernul spune că în multe state membre UE au fost implementate asemenea scheme de sprijin. Vezi cât propune Guvernul să fie alocat anual pentru fiecare tip de investiție.

Energie eolianaFoto: Flickr

Ce prevede memorandumul

Contractul pentru Diferență este un mecanism de piață care funcționează prin stabilizarea veniturilor pentru producători, la un nivel de preț fix cunoscut sub numele de "preț de exercitare", acesta reprezentând, la nivel general, prețul final pe MWh pe care investitorul îl va obține ca urmare a aplicării CfD.

Prețul de exercitare este un preț al energiei electrice care reflectă costul investiției într-o anumită tehnologie și este stabilit, în general, în urma licitațiilor derulate pentru acordarea sprijinului de tipul CfD sau prin negociere directă, în cazul unor proiecte unice (ex: proiectul Unităților 3 și 4 de la Cernavodă).

Producătorii vor obține venituri din vânzarea de electricitate pe piața competitivă, iar în cazul în care prețul obținut de ei pe piață este sub prețul de exercitare, vor primi o diferență până la atingerea prețului de exercitare. Plăţile vor fi efectuate de către o entitate intitulată Contraparte. În schimb, dacă prețul obținut de ei prin vânzarea de energie electrică pe piața concurențială este mai mare decât prețul de exercitare, producătorii beneficiari de CfD, vor trebui să ramburseze către Contraparte diferența respectivă, până la nivelul prețului de exercitare.

Mecanismul de tip CfD nu garantează vânzarea energiei electrice produse, ci numai prețul de exercitare, cu corecțiile aferente, obligaţiile vânzării electricității fiind preluate exclusiv de către dezvoltatorul proiectului.

Prin acest mecanism de piaţă, beneficiarii de CfD vor avea certitudinea obţinerii unui anumit nivel de venituri, care garantează recuperarea investiţiei iniţiale. Plăţile care vor fi efectuate de către Contraparte vor fi finanţate printr-o contribuție impusă tuturor consumatorilor de energie electrică. Eventualele fonduri suplimentare care ar rezulta din veniturile

returnate de către beneficiari vor fi incluse în fondul de plată al Contrapărţii.

Propunerea Ministerului Economiei este de stabilire a unui nivel maxim anual de sprijin, preconizat să fie acordat pentru întreg mecanismul CfD, defalcat pe tehnologii:

- se propune un buget estimat anual de subvenţii de circa 125 mil. Euro/anual, pentru proiecte în domeniul resurselor regenerabile;

- se propune un buget estimat anual de subvenţii de circa 215 mil. Euro/anual pentru proiecte nucleare;

- pentru instalațiile/echipamentele CSC/CUC, bugetul anual se va stabili atunci când instalațiile aferente CSC/CUC vor deveni comercial viabile.

Pentru mai multe amănunte, vezi Memorandumul