​Ministerul Economiei a pus în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență care prevede că marii producători de gaze să vândă obligatoriu pe bursă 40% din cantitățile de gaze, în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2020. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) ar urma să stabilească modul de vânzare. Practic, pentru 40% din producție, companii ca Petrom și Romgaz se vor afla la mâna ANRE.

GazeFoto: AGERPRES

Producătorii ar putea în acest fel să fie forțați să vândă la prețuri reduse, iar cei care ar putea profita sunt furnizorii. Aceștia cumpăra gaz ieftin și îl vând la cât doresc consumatorilor casnici.

Ministerul Economiei spune că se impune aceste prevederi "având în vedere faptul că furnizarea gazelor naturale la preţ reglementat şi în baza contractelor-cadru pentru clienţii casnici este cuprinsă în activităţile aferente pieţei reglementate până la data de 30 iunie 2020, ulterior acestei date piața urmând a fi liberalizată complet și ţinând cont de necesitatea introducerii unui program de ofertare obligatorie a gazelor naturale, care să cuprindă repartizarea cantităților ofertate pe produse standardizate lunare, trimestriale, semestriale și anuale, astfel încât să fie asigurate condițiile de competiție, transparență și nediscriminare pentru toți potențialii cumpărători".

Ce prevede proiectul

Începând cu data de 1 iulie 2020, toţi participanţii la piaţa de gaze naturale, cu excepția producătorilor a căror producție anuală realizată în anul anterior depășește 3.000.000 MWh, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale pe piaţa angro, într-un an calendaristic, au obligaţia să oferteze anual, în calitate de vânzător, în anul calendaristic în care livrează gazele naturale, contracte pe pieţele centralizate, transparent, public şi nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE.

În perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022 producătorii de gaze naturale a căror producție anuală realizată în anul anterior depășește 3.000.000 MWh au obligația să oferteze anual vânzarea unor cantități de gaze naturale, cu livrare în perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022, în mod transparent, public și nediscriminatoriu, pe piețele centralizate în conformitate cu reglementările emise de ANRE.

Pentru perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2020 cantitățile de gaze naturale prevăzute la lit. a) reprezintă o cotă procentuală de 40% din volumul de gaze ce urmează a fi comercializat în această perioadă, cu excepția consumului propriu;

Pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2022 cantitățile anuale de gaze naturale prevăzute la lit. a) reprezintă o cotă procentuală de 40 % din producția anuală înregistrată în anul anterior ofertării, cu excepția consumului tehnologic și a consumului propriu;

Reglementările ANRE stabilesc un program de ofertare obligatorie, care să cuprindă repartizarea cantităților ofertate pe produse standardizate lunare, trimestriale, semestriale, sezoniere și anuale, astfel încât să fie asigurate condițiile de competiție, transparență și nediscriminare pentru toți potențialii cumpărători.

Începând cu data de 1 iulie 2020, toţi participanţii la piaţa de gaze naturale, în măsura în care contractează cumpărarea de gaze naturale pe piaţa angro, într-un an calendaristic, au obligația să oferteze anual, în calitate de cumpărător, în anul calendaristic în care achiziţionează gazele naturale, cereri de cumpărare gaze naturale pe pieţele centralizate, transparent, public şi nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE.

În nota de fundamentare se precizează că proiectul de act normativ va permite furnizorilor de gaze naturale, pe o piață concurențială, să își gestioneze sursele de gaze naturale (producție internă curentă, înmagazinare, import) necesare pentru acoperirea necesarului de consum al portofoliului de clienți, în condiţii de minimizare a costului resurselor alocate, în scopul consolidării poziției în piață prin oferirea celor mai bune prețuri clienților finali și asigurarea continuității furnizării gazelor naturale.

"De asemenea, pentru producătorii de gaze naturale se elimină obligația de a încheia, în anul calendaristic în care livrează gazele naturale, contracte pe pieţele centralizate angro, transparent, public şi nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală de 50% din cantitatea de gaze naturale contractate cu livrare în anul calendaristic respectiv, în calitate de vânzător, instituindu-se obligația ca în perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022 producătorii de gaze naturale a căror producție anuală realizată în anul anterior depășește 3.000.000 MWh să oferteze anual vânzarea unor cantități de gaze naturale, cu livrare în perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022, în mod transparent, public și nediscriminatoriu, pe piețele centralizate în conformitate cu reglementările emise de ANRE", mai arată nota de fundamentare.