Asociația Energia Inteligentă a analizat condițiile din ofertele de furnizare gaze naturale și câteva din contractele propuse spre a fi semnate după data de 1 iulie 2020 de către consumatorii casnici. Asociația a constatat că doar 5 din cei 68 de furnizori care oferă gaze populației (au prezentat oferte pe comparatorul de preț al ANRE) au publicat și contractele în baza cărora se va face livrarea gazelor naturale.

HotNews.roFoto: Hotnews

În aceste contracte, Asociația Energia Inteligentă a identificat clauze care pot să constituie adevărate capcane pentru derularea contractului de furnizare gaze pentru casnici.

 • Se stabilește plata unui abonament zilnic, care în fapt ridică prețul plătit de consumator cu 3-5% peste valoarea prețului prezentat în ofertă (oferta de pe site-ul ANRE), astfel consumatorul se va trezi pe factură cu un preț mai mare decât cel la care se așteaptă;
 • Există furnizori care solicită plata unor tarife de dezechilibre sau de tranzacționare pe bursă, care în fapt ridică prețul plătit de consumator cu alte 5% peste valoarea prețului prezentat în ofertă (oferta de pe site-ul ANRE);
 • Există furnizori care prezintă un preț de furnizare a gazelor naturale fix, doar pentru o perioadă de câteva luni (de obicei aceste luni coincid cu lunile de vară când consumul este foarte mic sau inexistent, adică aceste prețuri mici nu aduc nici un beneficiu consumatorului), după această perioadă existând un alt preț în contract sau urmând ca furnizorul să stabilească un alt preț, fără a se preciza în baza căror criterii se va stabili acest preț;
 • Am identificat în contracte termene de plată foarte scurte (10-15 zile) de la data emiterii facturii, coroborate cu penalități ridicate de întârziere, care vor forța consumatorul să scoată bani mai mulți din buzunar pentru penalități;
 • Există oferte unde plata gazelor trebuie să se facă în avans, înaintea lunii de livrare;
 • Există clauze neclare care pot obliga consumatorii la diverse plăți după semnarea contractului: ”În funcţie de riscurile identificate, se poate solicitata clientului, o garanţie a plăţii consumului de gaze naturale”
 • Există clauze clare care pot obliga consumatorii la diverse plăți după semnarea contractului ”Pentru factura în format tipărit, prețul de furnizare a gazelor naturale crește cu 0,0005 lei/kW”
 • Există contracte în care ”furnizorul își rezervă dreptul de a ajusta prețul contractual în urma modificării costului mediu de achiziție al gazelor naturale”. Astfel, că există posibilitatea teoretică ca oricând și cu oricât, să se modifice prețul gazelor naturale pe parcursul derulării contractului de furnizare gaze.
 • Există clauze care pun presiune exclusiv pe cumpărător: ”În cazul în care Contractul încetează din culpa Cumpărătorului, care îl denunță unilateral înainte de expirarea contractului, Cumpărătorul se obligă să achite Vânzătorului contravaloarea ….”
 • Există contracte care obligă consumatorul să rezerve capacitate orară în sistemul de transport (deși această obligație revine furnizorului), iar ulterior această rezervare să devină motiv de blocare a consumatorului către un alt furnizor cu o ofertă mai bună;

Există clauze contractuale care constituie bariere financiare indirecte ale schimbării furnizorului:

 • ”În situaţia încetării Contractului, indiferent de motivele acesteia, clientul va prelua integral prin transfer în nume propriu capacitatea de transport rezervată” (Fără a se preciza în contract care este această capacitate, adică furnizorul putând să îl oblige pe consumator să preia o capacitate mult mai mare decât a rezervat-o el pentru client, blocând astfel plecarea lui)
 • ”În caz de încetare a contractului Clientul va plăti Furnizorului despăgubiri egale cu costul capacităţii rezervate până la încheierea perioadei pentru care a fost rezervată, respectiv anul gazier.”
 • ”În caz de încetare a contractului Clientul va achita contravaloarea serviciilor de transport şi distribuţie, pe care furnizorul le-a angajat pentru el, precum şi eventualele penalităţi pentru nerespectarea nominalizărilor transmise Furnizorului, vor fi refacturate Clientului pe baza tarifelor reglementate, conform prevederilor Codului Reţelei.”

Alte clauze identificate arată că:

 • ”Prețul se poate actualiza și modifica odată cu modificarea referinței pentru prețul gazelor din producția internă sau aplicarea unei noi cerințe legale referitoare la achiziția, transportul, distribuția sau înmagazinarea gazelor naturale”.
 • ”Prețul se poate modifica în cazul apariţiei unor modificări de elemente, survenite la achiziția, accesul, exploatarea sistemelor de distribuție și/sau transport ale furnizorului”.
 • Mai mult pentru a fi sigur că acel consumator care a semnat un contract cu o astfel de clauză să nu se poată razgândi se impun și următoarele clauze: ”Cumpărătorul înțelege și acceptă posibilitatea ca, în cazul survenirii unor modificări/schimbări excepționale ale împrejurărilor care au stat la baza încheierii acestui contract, independent de voința Vânzătorului, executarea obligațiilor sale să devină mai oneroasă. Cumpărătorul este de acord să își asume riscul cu privire la apariția unor astfel de împrejurăriși renunță la dreptul de a solicita în instanță modificarea/adaptarea prețului din acest contract.”

O altă clauză care permite furnizorului modificarea prețului gazelor pe parcursul derulării contractului ” Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica Condițiile comerciale, pentru corelarea cu condiţiile de piaţă, la începutul unei perioade contractuale succesive sau oricând pe parcursul derulării Contractului.”

Alte clauze care transferă orice risc al furnizorului consumatorului casnic, dar îl și blochează să plece la un alt furnizor pe acest motiv: ”Orice impozite, taxe sau contribuții impuse sau modificate de Guvern sau de alte instituții ale statului, se suportă de către client, Contractul fiind considerat modificat de drept în aceste situații, niciuna dintre părți neavând dreptul de a-l denunța pentru acest motiv”.

Există și clauze care arată abordări echilibrate, dar de care probabil va beneficia doar furnizorul (având posibilitatea să crească prețul la gaze), consumatorul probabil neconștientizând existența ei pentru a cere reduceri de preț atunci când piața o permite: ”Dacă, în urma apariției unor evenimente sau circumstanțe excepționale (care includ, fără a se limita la modificări survenite pe piaţa gazelor naturale, la evenimente de natură economică, tehnică, de reglementare sau juridică) cu efecte economice sau juridice asupra acestui Contract, părțile vor negocia şi agrea adaptarea prezentului”.

Unele clauze odată acceptate de consumatorul casnic dau adreptul furnizorului să modifice direct prețul din factură fără o informare prealabilă: ”În cazul apariției unor modificări de costuri (n.a. atenție nu se specifică ce tip de cost) sau comisioane, apărute ulterior datei încheierii prezentului Contract și care au aplicabilitate în perioada Contractului, aceste modificări legislative vor fi aplicabile automat contractului (fără a fi necesară încheierea unui act adițional)”

Există și oferte care stabilesc că prețul se poate modifica în funcție de ”evolutia pretului pe piața externă și internă a gazelor naturale”.

O altă situație care poate determina modificarea prețului plătit de consumator este introducerea unor clauze contractuale prin care consumatorul să plătească dezechilibre: ”Diferenta între valoarea nominalizată și cea consumată efectiv reprezintă dezechilibrul zilnic, iar consecințele financiare ale acestor dezechilibre și modul de decontare sunt cele reglementate prin intermediul Codului Rețelei”

În Comparatorul de Preț al ANRE deși apar oferte avantajoase ele sunt limitate doar la anumite județe sau localități sau sunt valabile doar pentru clienți unde există și servicii de distribuție care aparțin de operatori care fac parte din același grup de firme în care este și furnizorul care a făcut oferta. Astfel, există posibilitatea ca să pierdem timp prețios așteptând oferte de la un astfel de furnizor.

Doresc să fac precizarea că am întâlnit contracte scrise pe 18 pagini cu litere mici, cu multiple anexe, cu trimiteri continue de la contract la Anexe și de la Anexe la Contract, care se parcurg dificil și care pot face greoaie înțelegerea contractului.

În același timp se impune să facem precizarea că este impetuos necesară parcurgerea contractului, acesta fiind cel care va stabili drepturile și obligațile consumatorului și odată semnat produce obligații care pot să afecteze bugetul familiei.

Vezi și