​Nuclearelectrica vrea să știe care este valoarea maximă a investiției pentru care Unitatea 1 retehnologizată de la Cernavodă să rămână competitivă pe piața de energie, în noul ciclu de operare de 30 de ani, și să realizeze și un studiu de fezabilitate pentru acest proiect de retehnologizare. Pentru aceasta, Nuclearelectrica a demarat în această săptămână o licitație deschisă, contractul având o valoare estimată de peste 1,17 milioane de euro.

Centrala de la CernavodaFoto: AGERPRES

Nuclearelectrica a demarat luni, 29 iunie, o licitație deschisă pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectul de retehnologizare a reactorului 1 de la Cernavodă.

Potrivit caietului de sarcini, serviciile solicitate vor fi prestate în două etape:

  • Etapa1 - elaborarea unei analize financiare a situației SN Nuclearelectrica (SNN)/CNE Cernavodă care va determina valoarea maximă a investiției pentru care SNN cu Unitatea 1 retehnologizată să rămână competitivă pe piața de energie, în noul ciclu de operare de 30 de ani. De asemenea analiza va determina capacitatea maximă de împrumut pe care SNN o poate susține, în condițiile actuale, având în vedere și celelalte proiecte de investiție planificate.
  • Etapa 2 - studiu de fezabilitate conform cerințelor prevăzute în HG 907/2016 la Anexa 4 și cerințelor menționate în Anexa prezentului caiet de sarcini.

Vezi aici integral caietul de sarcini

Ce spune Nuclearelectrica despre necesitatea achiziției acestor servicii de analiză

  • -Orice unitate nucleară are o durată de viață limitată, stabilită prin proiect. În cazul unităților cu tehnologie CANDU, durata de funcționare cu un factor de capacitate de 80% este de circa 30 de ani. Principalele componente și structuri care limitează durata de viață a unei centrale CANDU sunt canalele de combustibil, tuburile calandria și fiderii.
  • -Date fiind costurile majore pe care le presupune realizarea unor unități noi de producție de mari dimensiuni utilizând tehnologie nucleară, alternativa retehnologizării unei unități aflata la finele exploatării proiectate este atractiva pentru proprietarul unei unități nucleare.
  • - Principalul avantaj al unei asemenea opțiuni este că la finalul retehnologizării, proprietarul se va afla în posesia unei unități nucleare capabile să funcționeze la parametrii de proiect pentru încă un ciclu de viață (25-30 de ani) și la costuri situate în jurul a 40% din efortul pe care l-ar presupune construirea unui obiectiv similar nou.
  • - Suplimentar, retehnologizarea este mai avantajoasă decât construirea unei capacități noi prin faptul că nu necesită obținerea autorizațiilor pentru un nou amplasament, iar durata necesară pentru lucrările efective de retehnologizare este semnificativ mai scurtă fiind estimată între 24 și 30 de luni pe baza informațiilor disponibile în acest moment, față de minim 64 de luni, cât ar dura construcția unei unități noi.

Actionarii Nuclearelectrica au aprobat în anul 2017 demararea proiectului de retehnologizare a Unitatii 1 de la Cernavoda.

Proiectul are trei faze, în prima fiind prevăzute activitatile necesare asigurarii functionarii Unitatii 1 pentru o perioada de 30 de ani, adica extinderea numarului de ore de functionare la putere nominala suplimentar celor 210.000 de ore estimate initial prin proiect.

Faza 1 a proiectului mai include activitatile de organizare a proiectului, la inceputul anului 2018 urmand a se opera modificarile organizationale si logistice rezultate din studiul deja contractat de SNN, dar si procesul de finalizare a documentatiilor suport necesare pentru pregatirea Studiului de Fezabilitate. De asemenea, are in vedere desfasurarea, in continuare, a evaluarilor necesare pentru identificarea tuturor activitatilor ce vor trebui incluse in scopul proiectului de retehnologizare.

Faza 1 mai include studiul de fezabilitate, inclusiv supunerea spre aprobare a acestuia de catre actionari, in anul 2021. Studiul de Fezabilitate va ingloba toate rezultatele studiilor tehnice si analizelor de securitate, in asa maniera incat sa permita o definire cat mai buna a proiectului, atat din punct de vedere tehnic, cat si din punct de vedere financiar.