​Producătorul de gaze Romgaz ar putea deveni proprietarul producătorului de energie termică ELCEN din București, companie aflată în insolvență, potrivit unei note semnate de Adrian Volintiru, directorul general al Romgaz. Astfel, Romgaz ar ajunge în situația de a prelua nu doar simple active, ci și lupta continuă cu rău-platinica Termoenergetica, fostul RADET, și Primăria Capitalei. ELCEN nu-și primește banii pentru energia termică furnizată în Capitală, ajungând la rândul ei să aibă datorii de peste 500 milioane de lei către Romgaz.

Foto:

Mai exact, sunt datorii acumulate deoarece nu a plătit pentru gazele furnizate de Romgaz, folosite la producerea de energie termică.

La nici un an de la preluarea activității RADET, compania municipală Termoenergetica a adunat datorii de peste 400 milioane de lei la ELCEN, producătorul de energie termică. Altfel spus, compania primăriei se comportă la fel ca fostul RADET: Nu plătește energia termică. Reamintim că RADET intrase în faliment după ce a acumulat datorii de 3,7 miliarde lei la ELCEN.​

Acum se pune problema ca Romgaz să preia afacerea ELCEN și astfel ar intra în relație directă cu firma primăriei. Nu este pentru prima oară când Romgaz preia bunuri de la ELCEN în contul unei datorii. Așa s-a întâmplat în 2013, când a fost preluată termocentrala de la Iernut.

Ce arată documentul de la Romgaz?

În mare, spune că Ministerul Economiei, în mod direct sau prin companiile sale, are drept de preemțiune pentru exprimarea intenției de a cumpăra afacerea ELCEN. La nivelul Romgaz a fost constituită o comisie de analiză a oportunității participării societății, singur sau în parteneriat cu o altă entitate aflată sub adminstrarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, la procedura de ofertare. Comisia tehnică internă a analizat Planul de reorganizare, modificat, notificarea precum și cadrul legislativ general aplicabil procedurii de insolvență, fuziuni și achiziții etc.

Comisia de analiză a ajuns la concluzia că este necesară achiziționarea de servicii juridice și de analiză economico-financiară în vederea evaluării oportunității de exercitare a dreptului de preempțiune aferent transferului de afacere de la societatea comercială în discuție. În vederea stabilirii valorii estimate a contractului de furnizare de servicii juridice a fost demarată o procedură de solicitare de oferte neangajante pe baza descrierii activităților principale ce urmează a fi realizate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor urmează să discute pe 21 septembrie cererea privind aprobarea achiziționarii serviciilor de asistență, consultanță și reprezentare juridică.

Conform notificării și planului de reorganizare, se acordă un drept de preempțiune Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în mod direct sau prin entități aflate în adminstrarea acestuia, pe o perioadă de maximum 6 luni de la primirea notificării, pentru exprimarea intenției angajante de cumpărare a afacerii societății comerciale în discuție.

Planul de reorganizare, modificat, prevede, ca strategie principală de reorganizare, transferul activelor din patrimoniul societății, la o valoare de piață estimată de un evaluator independent, în anul 2018, fără a lua în calcul investițiile realizate și în curs precum și valoarea stocurilor.

Prin Planul de reorganizare a fost acordat un drept de preempțiune și Municipiului București, în măsura în care există interes și capacitate financiară, iar în cazul în care Municipiul București nu manifestă interes sau capacitate financiară, având în vedere importanța strategică, s-a acordat un drept de preempțiune către Guvernul României, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sau entități aflate în administrarea acestuia.

Propunere de abordare a analizei și calendarul propus

  • Derularea în paralel atât a analizei juridice cât și a analizei economico-financiare;
  • Demararea discuțiilor cu autoritățile de reglementare competente, de către echipa tehnică a ROMGAZ;
  • Elaborarea unui raport juridic preliminar, la 2 luni de la semnarea contractului de servicii juridice, raport care să cuprindă, cel puțin următoarele elemente: analiza legislației în domeniul concurenței, inclusiv o formă preliminară a notificării privind concentrarea economică; Propuneri privind formula de ofertare (SNGN ROMGAZ SA singur sau în asociere cu o altă entitate aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, majorare de capital social, orice altă formă juridică prin care SNGN ROMGAZ SA poate controla societatea, etc); modul de structurare a tranzacției, raport care să cuprindă elemente de drept fiscal și din materia insolvenței care ar putea afecta tranzacția; pașii procedurali și legali pentru obținerea acordului de delegare a serviciului public în condițiile Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, și, după caz, propuneri legislative și/ sau administrative pentru gestionarea relației contractuale cu principalul client captiv și debitor al societății;
  • Elaborarea unei analize economico-financiare preliminară, la 2 luni de la semnarea contractului de consultanță financiară, care să cuprindă cel puțin următoarele elemente: costurile estimate aferente ROMGAZ pentru realizarea transferului de activitate și finanțarea activității noii societăți; sursele de finanțare a investiției; rata de profitabilitate a investiției.
  • În funcție de rezultatele preliminare ale analizelor juridice și economico-financiare, se va analiza necesitatea și, dacă este cazul, se va demara și solicita extinderea termenului de exercitare a dreptului cu preempțiune, pentru a se asigura respectarea termenelor legale incidente în cauză (înmatriculare societate, obținere licențe/autorizații, obținerea deciziei de compatibilitate cu mediul concurențial din partea Consiliului Concurenței, crearea/modificarea cadrului legal pentru atribuirea gestiunii delegate noii societăți, după caz).
  • Realizarea unei analize de oportunitate de către SNGN ROMGAZ SA, pe baza datelor furnizate de echipele de consultanți, în 30 de zile de la data furnizării rapoartelor preliminare;
  • Informarea Consiliului de Administrație cu privire la rezultatul analizei de oportunitate;
  • În situația în care Consiliul de Administrație va aviza favorabil, se preconizează convocarea Adunării Generale a Acționarilor, în a doua parte a lunii noiembrie 2020, și obținerea aprobării în a doua parte a lunii decembrie 2020;
  • Înființarea unei societăți noi, dacă va fi cazul, și formularea unei oferte neechivoce în luna ianuarie 2021.

Dintr-o analiză preliminară a termenelor prevăzute de legislația în domeniul concurenței, încadrarea în termenul de 6 luni pentru formularea unei oferte angajante și neechivoce, este puțin probabilă. În aceste condiții, Romgaz consideră necesară demararea discuțiilor cu administratorul judiciar pentru a evalua posibilitatea prelungirii termenului și modificarea în consecință a Planului de reorganizare, în forma confirmată de judecătorul sindic.

Vezi aici documentul integral.