OMV Petrom și-a revizuit estimările utilizate în planificare, pentru a reflecta modificările mediului de piață. În Upstream, estimarea pe termen lung a cotației țițeiului Brent este acum redusă la 60 USD/bbl față de 75 USD/bbl folosită anterior.

OMV PetromFoto: OMV Petrom

În Upstream, estimarea pe termen lung a cotației țițeiului Brent este acum redusă la 60 USD/bbl față de 75 USD/bbl folosită anterior. Estimările detaliate ale cotațiilor la țițeiul Brent sunt următoarele:

► Pentru 2021, compania estimează o continuare a efectului macroeconomic al pandemiei COVID-19 și confirmă estimarea de preț al țițeiului de 50 USD/bbl;

► Estimările prețului țițeiului pentru 2022 și 2023 au fost reduse la 60 USD/bbl de la 70 USD/bbl, respectiv 75 USD/bbl;

► Pentru perioada 2024 - 2029, estimăm o cotație a țițeiului Brent de 65 USD/bbl (anterior 75 USD/bbl), care se estimează că va scădea gradual la 60 USD/bbl până în 2035;

► Începând cu 2035, folosim o cotație a țițeiului Brent de 60 USD/bbl (anterior 75 USD/bbl);

► Toate estimările după anul 2025 sunt în termeni reali, la nivelul anului 2025.

Compania se așteaptă ca actualizarea estimărilor de preț al țițeiului să conducă la ajustări nete de depreciere nemonetare de aproximativ 800 mil lei după impozitare, care includ atât ajustări de depreciere pentru active necorporale de explorare, cât și ajustări nete de depreciere pentru active corporale.

În Downstream Gas, estimările de preț pe termen lung pentru energie electrică și certificatele CO2 au fost revizuite, având în vedere condițiile mai bune din piața producției de energie electrică. Aceasta a determinat reversarea integrală a ajustărilor de depreciere aferente centralei electrice cu ciclu combinat de la Brazi, de aproximativ 450 mil lei după impozitare.

Ca urmare a modificărilor enunțate mai sus privind prețurile anticipate ale mărfurilor, OMV Petrom estimează ajustări nete de depreciere de aproximativ 350 mil lei după impozitare în T3/20.

“Modelul nostru integrat de afaceri își demonstrează încă o dată beneficiile, mai ales într-un mediu în care ne așteptăm la un preț scăzut al țițeiului. Vom continua să urmărim execuția strategiei noastre, având ca scop furnizarea de energie mai curată și în mod sustenabil, în care gazul natural va juca un rol semnificativ în cadrul tranziției energetice”, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom.