​Începând cu data de 1 ianuarie 2021 piața de energie electrică se liberalizează complet, furnizarea energiei electrice urmând a se realiza în regim concurențial inclusiv pentru categoria clienților casnici care beneficiază în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2020 de tarife reglementate. Chiar dacă ne găsim aproape de mijlocul lunii decembrie 2020, furnizorii nu au trimis nici o ofertă astfel încât consumatorii să cunoască prețul pe care îl vor plăti peste 20 de zile pentru energie electrică și să analizeze oportunitatea schimbării furnizorului de energie electrică, care oricum durează, arată Asociația Energia Inteligentă.

EnergieFoto: Hotnews

Potrivit acesteia, liberalizarea pieței de energie electrică pentru consumatorii casnici se bazează pe aceleași practici folosite în vară și la așa zisa liberalizare a pieței gazelor naturale, care să asigure ”succesul” furnizorilor actuali, respectiv să le asigure acestora păstrarea, atât a clienților, cât și a modului de stabilire unilaterală a prețului.

Având în vedere lipsa ofertei privind prețul la care se va vinde energia electrică după data de 1 ianuarie 2021 și prevederile legislației în vigoare (dacă nu veți încheia un contract de furnizare a energiei electrice, furnizarea energiei electrice la locul dumneavoastră de consum va fi realizată în mod automat), 1 ianuarie 2021 îi va prinde pe consumatorii casnici la actualul furnizor de energie la prețul stabilit unilateral de acesta, mai precizează Asociația Energia Inteligentă.

Fiecare client casnic trebuie să își aleagă un furnizor în funcție de nevoile specifice și de ofertele concurențiale puse la dispoziție de către aceștia.

ANRE a elaborat un cadru de reglementare pentru liberalizarea completă a pieței de energie electrică, începând cu data de 1 ianuarie 2021, prin care s-au stabilit obligații pentru furnizori de a transmite informări clienților casnici cu privire la liberalizarea pieței de energie electrică (prin intermediul facturilor emise, paginii de internet, prin afișare la punctele de informare etc.).

O chestionare a 100 de consumatori casnici de energie electrică, realizată de Asociația Energia Inteligentă a scos în evidență că:

  • 93,87% din consumatori nu știu că se liberalizează piața de energie electrică la 1 ianuarie 2021;
  • 89,08% din consumatori nu au cunoștință să fi primit o înștiințare că se liberalizează piața de energie electrică la 1 ianuarie 2021.

Asociația Energia Inteligentă consideră că ”Nu au cunoștință” nu înseamnă că nu au și primit înștiințarea, dar ”practica” consumatorului este să meargă cu ”hârtiile” la Pay Point sau Casierie și să achite fără a citi ce este scris pe pagina 2, 3, 4 etc.

Deși practica liberalizării pieței la gaze a scos în evidență că trimiterea unor informări în plic nu este eficientă, pentru a ”bifa informarea” a fost legiferată aceeași metodă de informare ineficientă și practică păguboasă pentru consumatori (hârtia, plicul primit este achitat de consumator), mai spune Asociația.

Conform Ordinului ANRE 171/2020 în vederea realizării activității de informare a consumatorilor privind liberalizarea pieței de energie electrică, furnizorii de ultimă instanță au obligația de a transmite clienților casnici din portofoliul propriu:

  • în perioada 1 octombrie 2020 – 1 decembrie 2020 o informare privind liberalizarea pieței de energie electrică începând cu data de 1 ianuarie 2020;
  • în luna decembrie 2020, după aprobarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție, o ofertă pentru serviciul universal.