Asociația Energia Inteligentă consideră că ordinele emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) creează haos pe piața energiei, în contextul liberalizării. Potrivit Asociației, ANRE a promovat un articol care nu este legal și care nu poate fi aplicat, consumatorii constantând că vor achita prețul universal, singurul preț legal în lipsa alegerii unei oferte pe piața liberă. Legislația ANRE nu poate să fie aplicată de furnizor deoarece ar încălca prevederile Legii Energiei și a Codului Civil, consideră Asociația Energia Inteligentă.

EnergieFoto: Hotnews

Explicațiile Asociației Energia Inteligentă:

Ordonanta 1/2020 care prevedea în urmă cu 1 an de zile că piața de energie electrică se va liberaliza aducea după sine și legislația care stabilea că în data de 31 decembrie 2020, ora 24, actualele contracte de furnizare energie electrică în regim reglementat, inclusiv prețul reglementat încetau.

În lipsa alegerii de către consumatori a unei oferte și încheierii unui contract până la data de 31 decembrie 2020, începând cu data de 1 ianuarie 2021, ora 0.00, consumatorii de energie electrică reglementați nu au contract de energie electrică. (75% din consumatori de energie români sunt în această situație).

Legea energiei dispune că energia electrică nu se poate furniza fără existența unui contract între consumator și furnizor.

Aceeași lege prevede o excepție: În situația în care un consummator nu mai poate beneficia de energie electrică în baza unui contract, pentru a nu i se intrerupe livrarea de energie electrică consumatorul beneficiază de ”serviciu universal” de furnizare a energiei electrice de la un Furnizor de Ultimă Instanță (FUI) la un preț care se determină în baza unei metodologii adoptate de ANRE.

Metodologia de determinare a pretului serviciului universal, pleacă de la ideea că un consumator rămâne fără energie electrică brusc, urmare a unor probleme ale furnizorului său actual, și atunci un nou furnizor trebuie să achiziționeze imediat energie electrică pentru un nou consumator, o va face pe bursă la un preț care poate fi mai mare decât prețul energiei curente achiziționate în mod constant pentru consumatorii lui din portofoliu.

În situația de față nu se poate vorbi de o trecere bruscă a unui consummator la un FUI, deoarece portofolile furnizorilor și consumatorii ramân aceeași care au existat și înainte de data de 1 ianuarie 2021, este doar o trecere pe hârtie în FUI datorită efectului legii care altfel ar fi trebuit să lase consumatorii fără energie electrică (75% din consumatorii din România).

Asociația Energia Inteligentă a solicitat în decembrie 2020 amânarea prin OUG a liberalizarii pieței de energie pentru a corecta aceste aberații.

S-a preferat să nu se faca acest lucru și să se creeze un haos.

Liberalizarea pieței de energie se poate amâna doar prin OUG de către Guvern și nu de către ANRE.

Așa-zisa ”Amânare” pe care o anunță ANRE nu exista în fapt.

A se vedea articolul propus de ANRE: ”un contract cu intrare în vigoare în perioada 1 - 31 martie 2021, consumul de energie electrică realizat în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 și data intrării în vigoare a noului contract se facturează la prețul din oferta de serviciu universal comunicată de către furnizorul de ultimă instanță.”

Este singura soluție legală, consumatorul să platească prețul de serviciu universal până semnează un contract în piața concurențială.

ANRE a promovat un alt articol care în fapt nu este legal și care nu va fi aplicat, consumatorii constantând că vor achita prețul universal, singurul preț legal în lipsa alegerii unei oferte pe piața liberă:

”Operatorii economici care au și calitatea de furnizori de ultimă instanță, care încheie contracte concurențiale cu clienții casnici în condițiile prevăzute la alin. (2), includ într-o factură emisă în termen de maxim 90 de zile de la data încetării contractului încheiat în calitate de furnizor de ultimă instanță cu clientul casnic, o regularizare comercială, astfel încât valoarea consumului de energie electricărealizat de acești clienți în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 și data încetării contractului încheiat cu furnizorul de ultimă instanță, rezultată după aplicarea regularizarii săfie aceeași cu valoarea care ar fi rezultat în condițiile aplicării , în aceeași perioadă, a ofertei concurențiale pe baza căreia a fost încheiat contractul concurențial.”

Ilegalitatea acestui articol este dată de:

1. Încălcarea Legii energiei

În conformitate cu Legea Energiei ”prețurile se formează în baza cererii și ofertei, ca rezultat al unor mecanisme concurențiale” , fiind interzisă orice intervenție așa cum este articolul din ordinul ANRE.

2. Încălcarea Codului Civil

În conformitate cu jurisprundenta la Codul Civil ”în prezenţa unui contract cu executare succesivă (asa cum este energia electrica care este un bun de gen care este consumată imediat după ce este livrata/masurata), părţile pot conveni asupra revocării sau modificării sale însă, aceste operaţiuni juridice nu pot produce efecte retroactive, şi aceasta datorită ireversibilitaţii prestaţiilor deja executate.”

Legislația ANRE nu poate să fie aplicată de furnizor deoarece ar încălca prevederile Legii Energiei și a Codului Civil (act care are prioritate în raport cu reglementarile ANRE).

Astfel rămâne cum ANRE a stabilit: ”un contract cu intrare în vigoare în perioada 1 - 31 martie 2021, consumul de energie electrică realizat în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 și data intrării în vigoare a noului contract se facturează la prețul din oferta de serviciu universal comunicată de către furnizorul de ultimă instanță".

Citește pe aceeași temă și

Scandalul facturilor la energie: ANRE creează avantaje anticoncurențiale marilor furnizori