Consiliul Concurenţei analizează tranzacția prin care Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica intenționează să preia companiile Crucea Wind Farm și Steag Energie Romania, potrivit unui comunicat. Activitatea principală a Crucea Wind Farm este producția și comercializarea energiei electrice în România, prin intermediul Centralei Electrice Eoliene Crucea Nord, cu o putere instalată de 108 MW. Steag Energie Romania prestează servicii tehnice de inginerie și monitorizează serviciile derulate de diverși furnizori pentru Crucea Wind Farm.

Parc eolianFoto: AGERPRES

Hidroelectrica S.A. este unul din principalii producători și furnizori de energie din România, cât și furnizor de servicii tehnologice de sistem.

În conformitate cu prevederile Legii concurenţei (nr. 21/1996), această operaţiune trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei.

Autoritatea de concurenţă va evalua această concentrare economică în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.