​Guvernul va discuta în ședința de vineri un proiect de Hotărâre privind aprobarea acordului între România și Statele Unite privind cooperarea în domeniul dezvoltării proiectelor nuclearo-electrice de la CNE Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare civile din România, semnat la București, la 9 decembrie 2020. Acordul va rămâne în vigoare o perioadă de 30 de ani şi va fi extins automat cu perioade succesive de cinci ani, dacă una dintre părți nu solicită altfel. Comisia Europeană a acceptat acest acord, dar a cerut Guvernului să se asigure că acordul este compatibil cu dispozițiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Centrala de la CernavodaFoto: Nuclearelectrica

Fiecare parte poate înceta acest acord prin notificare scrisă transmisă celeilalte părţi cu cel puțin cu un an înainte.

În scopul stabilirii compatibilității acestui acord cu dispozițiile TFUE, în perioada următoare, vor continua discuțiile cu serviciile Comisiei Europene.

În perioada 7 – 9 octombrie 2020, la Washington, a fost parafat proiectul de Acord între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul dezvoltării proiectelor nuclearo-electrice de la Cernavodă și în sectorul energiei nucleare civile din România.

Scopul Acordului este dezvoltarea programului nuclear civil din România prin asigurarea expertizei tehnice, de reglementare, securitate și siguranță nucleară și, implicit, întărirea securității, diversității, siguranței în exploatare și stabilității energetice și de mediu ale României, obiective asociate și proiectelor de investiții în producerea energiei nucleare în România, retehnologizarea Unității 1 și extinderea capacitatii CNE Cernavodă.

Acordul acoperă mai multe arii de cooperare, printre care: proiectul Unităților 3 și 4, retehnologizarea Unității 1, cooperare în diferite domenii, precum reglementare, schimburi între laboratoare de cercetare și universități, pregătire personal, cercetare și dezvoltare.

Adițional proiectelor actuale, proiectul Unităților 3 și 4 și retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă, Acordul prevede și cooperarea pe termen lung și foarte lung prin posibilitatea dezvoltării reactoarelor modulare mici în România, pe un amplasament care urmează a fi stabilit, în vederea asigurării în viitor a flexibilității și scalabilității tehnologiilor nucleare.

Tehnologia utilizată în dezvoltarea unităților 3 și 4 va fi CANDU 6, similar celei utilizate în prezent la unitățile 1 și 2, cu îmbunătățirile necesare pentru atingerea nivelului de securitate nucleară conform Directivei de securitate nucleară și normelor și standardelor europene și internaționale.

În conformitate cu prevederile articolului 103 din Tratatul Euratom, România a notificat Acordul Comisiei Europene, în data de 22.10 2020. În urma evaluării proiectului de Acord, COM/DG Energy a informat partea română, în data de 19.11.2020, că acesta nu încalcă prevederile Tratatului EURATOM și că nu se opune încheierii acestui acord. Cu toate acestea, Comisia, prin DG Energy, a transmis unele recomandări:

  • în caz de conflict între dispozițiile acordului și dispozițiile Tratatului Euratom, acestea din urmă vor prevala;
  • în vederea analizării compatibilității proiectului de acord cu dispozițiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și în special principiile nediscriminării, tratamentului egal și transparenței aplicabile procesului de licitație etc, DG Energy recomandă părții române să consulte și celelalte servicii relevante ale Comisiei pe problematica TFUE, în special cu DG GROW, responsabil cu normele privind achizițiile publice.

Pe 27 noiembrie 2020 a fost aprobat Memorandumul prin care ministrul energiei a fost mandatat să semneze, în numele României Acordul, acest document fiind semnat de către partea română la data de 9 decembrie 2020.

Pe 8 decembrie 2020, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a transmis Comisiei Europene o scrisoare prin care a confirmat că dispozițiile Tratatului EURATOM vor prevala în caz de conflict între dispozițiile acordului și dispozițiile Tratatului Euratom, precizând, totodată, că autoritățile române vor consulta și celelalte servicii de specialitate ale Comisiei în vederea stabilirii compatibilității acestui acord cu dispozițiile TFUE.

Citește și