​Diferența între prețul pentru serviciu universal și cea mai ieftină ofertă concurențială poate fi semnificativă în cazul unor furnizori de ultimă instanță, precum Enel Energie, Enel Energie Muntenia și CEZ Vânzare. La alți furnizori de ultimă instanță, E.ON Energie și Electrica Furnizare, diferența este foarte mică, se arată într-un document al Consiliului Concurenței, reprezentând un răspuns oferit deputatului liberal Nicolae Giugea, la o întrebare privind clauzele inșelătoare cuprinse în ofertele furnizorilor de energie pentru consumatorii casnici. Vezi din ce este format prețul energiei.

Comparator preturi energieFoto: ANRE

Prețul final din contractele încheiate pe piața concurențială sau în regim de serviciu universal cuprinde pe lângă prețul energiei active, o serie de componente reglementate, aprobate de ANRE, obligatorii pentru toți furnizorii, precizează Consiliul Concurenței.

 • tariful de transport (defalcat pe două componente: extacție și injecție în rețea - TG/TL)
 • tariful de distribuție, valabil pentru fiecare zonă de distribuție
 • contribuția pentru cogenerare
 • certificate verzi
 • acciză

Ceea ce se poate negocia este prețul energiei active, furnizorii având obligația de a respecta întocmai celelalte componente, care sunt reglementate.

Consiliul Concurenței spune că au fost analizate, pe baza datelor disponibile în comparatorul de prețuri al ANRE, prețurile oferite de furnizorul de ultimă instanță pentru serviciul universal, respectiv pentru furnizarea în regim concurențial.

Din această evaluare preliminară a rezultat că prețul pentru serviciu universal este mai mare decât cea mai ieftină ofertă concurențială cu 2-4% în cazul Electrica Furnizare și E.ON Energie România, respectiv cu 9-16% în cazul Enel Energie, Enel Energie Muntenia și CEZ Vânzare. Consiliul Concurenței precizează că toți furnizorii de ultimă instanță au și oferte concurențiale cu prețuri sensibil egale sau chiar mai mari față de cele aferente seviciului universal.

Diferențele de preț pot fi generate de particularitățile aferente clauzelor contractuale din contractul de serviciu universal, reglementat de ANRE, care este cel mai favorabil contract pentru consumator, și contractelor în regim concurențial, în care consumatorul beneficiază de mai puține drepturi și faciilități.

ANRE: Costul activității de furnizare și profitul diferă de la un furnizor la altul

La rândul său, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) îi răspunde deputatului Nicolae Giugea că fiecare furnizor de energie electrică stabilește prețul de furnizoare pe criterii concurențiale, în funcție de structura de achiziție și de costurile proprii de furnizare.

Furnizorii pot achiziționa energie electrică de pe piețele centralizate administrate de către OPCOM, precum Piața pentru Ziua Următoare (PZU), Piața Intrazilnică (PI), Piața centralizată a Contractelor Bilaterale de energie electrică (PCCB-LE, PCCB- LE- FLEX, PCCB-NC), Piața centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică (PC-OTC), Piața Centralizată pentru Serviciul Universal (PCSU), Piața Centralizată pentru energie electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi (PC-ESRE- CV) și ca dezechilibru prin intermediul Pieței de Echilibrare (PE).

În luna ianuarie, prețurile medii ale energiei electrice pe fiecare piață administrată de OPCOM au fost următoarele:

 • PZU- 281,25 lei/ MWh
 • PI- 275,86 lei/ MWh
 • PCCB-LE- 243,86 lei/ MWh
 • PCCB- LE-FLEX - 255,99 lei/ MWh
 • PCCB-NC- 259,18 lei/ MWh
 • PC- OTC- 259,8 lei/ MWh
 • PCE - ESRE - CV - 204,82 lei/ MWh

Pe Piața de Echilibarare, administrată de Transelectrica, prețurile pentru deficit de energie electrică, conform ultimului raport pentru luna decembrie 2020, au variat pentru fiecare interval orar între 41,03 și 100- lei/MWh, iar pentru excedent de energie electrică între - 126,81 și 500 lei/ MWh.

Astfel, furnizorii de energie electrică achiziționează energie electrică cu prețuri diferite, costul activității de furnizare și profitul diferă de la un furnizor la altul.

Pentru mai multe amănunte pe aceată temă, citește și: