Punerea pe piață a unui contor de energie electrică fabricat de o companie chineză nu este în conformitate cu prevederile legale, se arată într-un punct de vedere transmis, luna trecută, de Biroul Român de Metrologie Legală către Distribuție Energie Electrică Romania, compania de distribuție a Electrica. De ce a fost nevoie de acest punct de vedere? Anul trecut au fost achiziționate contoare electrice trifazate fabricate de Ningbo Sanxing Smart Electric Co Ltd China. Biroul Român de Metrologie Legală, direcția regională Cluj-Napoca, a constatat că acestea nu sunt conforme. Ce spune Electrica la solicitarea HotNews.ro? Că este o interpretare greșită a DRML Cluj-Napoca, iar potrivit declarațiilor producătorului, acel tip de contor trifazat respectă toate reglementarile UE.

Contor chinezescFoto: Sanxing Electric

În punctul de vedere al Biroului Român de Metrologie Legală se arată că evaluarea conformității contorului electric a fost efectuată utilizând:

Modulul B- examinarea UE de tip- conform certificatului de examinare UE emis de organismul notificat KEMA B.V. Netherland, valabil până la 29 aprilie 2026.

Modulul D- Conformitatea bazată pe asigurarea calității procesului de producție, conform unui certificat emis de organismul notificat SGS United Kimgdom Limited, valabil până la 31 decembrie 2020, ca urmare a Brexit.

Aceste informații se regăsesc în declarația de conformitate emisă de producător.

Însă, nu ar fi respectat prevederile legale

"În conformitate cu prevederile HG 711/2015, se constată că nu au fost respectate prevederile legale deoarece mijlocul de măsurare nu este în conformitate cu tipul deschis în certificatul de examinare UE de tip- indicele de clasă descris în certificatul de examinare UE de tip CE nu este în conformitate cu indicele de clasă inscripționat pe contorul de energie electrică activă (B) și nici cu cel din declarația UE de conformitate (B)", se arată în punctul de vedere al Biroului Român de Metrologie Legală.

Răspunsul Electrica: În conformitate cu declarațiile producătorului, respectivul tip de contor trifazat respectă toate reglementarile UE

La solicitarea HotNews.ro, Electrica a răspuns că în instalațiile Distribuție Energie Electrică Romania sunt montate mai multe tipuri de contoare electrice trifazate, de la mai mulți producatori. Contoarele utilizate pentru instalare în rețelele de distribuție publică sunt achiziționate în urma unor licitații publice.

De precizat că Distribuție Energie Electrică Romania s-a înființat în decembrie 2020 în urma fuziunii legale a celor trei societăți de distribuție: Transilvania Nord, Transilvania Sud si Muntenia Nord.

În cursul anului 2020, Transilvania Nord a derulat o procedură de achiziție produse și servicii pentru dezvoltarea sistemului de măsurare inteligentă care s-a finalizat cu încheierea unui acord cadru cu doi promitenți-prestatori și, ulterior, încheirea unui contract subscvent cu furnizorul clasat pe primul loc, în conformitate cu decizia CNSC, spune Electrica.

Începând cu finalul anului 2020 au fost livrate pentru instalare în zona Transilvania Nord contoare fabricate în China, majoritatea monofazate, dar și un număr de 794 contoare trifazate, lucrările fiind în curs. Potrivit Electrica, în conformitate cu declarațiile producătorului, respectivul tip de contor trifazat respectă toate reglementarile UE: sistemul de management a fost evaluat și certificat de către organismul notificat SGS - lider mondial în inspecții, verificare, testare și certificare, iar certificatul de examinare UE este emis de CESI-KEMA Lab, liderul mondial pentru activitatea de testare, certificare și inspecții în industria energetică.

Potrivit reglementărilor în vigoare, Operatorul de Distribuție se adresează Biroului Român de Metrologie Legală (BRML) în situațiile în care există neclarități legate de documentația tehnică primită de la furnizorii/ producătorii de contoare.

Pentru situația nedorită în care s-ar constata o neconformitate între documentația care însoțește produsele livrate sau între produsele livrate și documentele din ofertele asociate contractelor de livrare, indiferent de furnizor/ producător, se procedează la remediere sau, în extremă, la reziliere, funcție de poziția BRML, prevederile contractelor și soluțiile legale aplicabile.

În etapa de recepție calitativă, DRML Cluj-Napoca a verificat toate documentele care însoțesc produsele livrate de furnizorul de contoare. Cu această ocazie s-a constatat pentru contoarele trifazate menționate o dezaliniere între documentele prezentate, respectiv:

- Certificatul de tip UE precizează pentru partea de măsurare energie activă clasa de exactitate C (cf. EN 50470-1/3);

- Declarația de conformitate menționează clasa de exactitate B, aceeași clasă fiind inscripționată și pe contoare, după cum prevedea documentația de achiziție și oferta tehnică.

DRML Cluj-Napoca a solicitat furnizorului de produse clarificări cu privire la această dezaliniere iar acesta a răspuns în baza scrisorii Laboratului atestat pentru certificare (KEMA B.V. Netherlands), prin care se menționează faptul că acele contoare certificate în conformitate cu cerințele clasei C sunt superioare clasei B și, prin urmare, se îndeplinesc, implicit, și cerințele clasei B.

Electrica susține că ulterior, DEER a transmis din motive de prudență și către Biroul Român de Metrologie Legală - Direcția Regională de Metrologie Legală Cluj-Napoca această corespondență cu privire la documentele de livrare, solicitând un punct de vedere față de clarificările transmise de către furnizor, respectiv precizările KEMA B.V.

BRML-DRML Cluj-Napoca a transmis către DEER punctul de vedere solicitat, respectiv faptul că această dezaliniere între cele doua documente (Certificatul de tip UE respectiv Declarația de conformitate) cu privire la clasa de exactitate se interpretează ca punerea pe piață nu este în conformitate cu prevederile legale.

Ca si reacție la răspunsul BRML-DRML Cluj-Napoca, DEER s-a adresat din nou furnizorului solicitând soluții pentru remediere. Pentru clarificarea completă a situației, furnizorul a adresat producătorului solicitarea de a obține de la organismul notificat CESI - KEMA B.V. revizuirea/completarea expresă a certificatului UE de tip, cu clasa de precizie B. Acest lucru s-a concretizat prin emiterea Reviziei nr.1/05.02.2021 la certificatul de tip 1187-16, unde este menționat explicit faptul că pentru tipul de contoare respectiv clasa de precizie pentru energia activă este B sau C.

În plus, furnizorul s-a adresat si BRML - Serviciului de Inspecții și Supraveghere a Pieței, pentru a explica situația și a clarifica această speță pe care o considera interpretată greșit de către DRML Cluj-Napoca, mai susține Electrica.

Lucrările vor fi recepționate după lămuriri

Compania mai afirmă că din punct de vedere tehnic, conform precizărilor furnizorului raportat la raspunsul CESI - KEMA B.V., nu există niciun risc legat de măsurarea eronată a energiei electrice de către aceste contoare, deoarece clasa de exactitate certificată de către organismul acreditat și precizată în Certificatul de tip UE este superioară celei precizate în Declarația de conformitate și, mai mult decât atât, a procedat la emiterea Reviziei nr.1/05.02.2021 la certificatul de tip 1187-16, unde este menționat explicit faptul că pentru tipul de contoare respectiv, clasa de precizie pentru energia activă este B sau C.

Totuși, având în vedere răspunsul DRML Cluj-Napoca, pentru situația particulară a acestor contoare trifazate, lucrările vor fi finalizate și recepționate doar după soluționarea completă de către producator/furnizor a cazului și confirmarea în scris din partea BRML - Serviciul de Inspecții și Supraveghere a Pieței.

La punerea pe piață, contoarele de energie electrică activă trebuie să dețină Certificat de Examinare UE de Tip și Declarație UE de Conformitate (cu tipul și cerințele MID - Measurement Instruments Directive). Pentru contoarele de energie reactivă este nevoie de obținerea Certificatului de Aprobare de Model de la BRML și de Buletin de Verificare Metrologică Inițială.

În cazul introducerii pe piață a unor noi tipuri de contoare, procesul de instalare și punere în funcțiune a echipamentelor în instalațiile Operatorului de Distribuție se finalizează doar atunci când toate etapele de validare (tehnică, de reglementare, juridică) sunt parcurse cu succes.

Pentru această situație, DEER a solicitat furnizorului punerea la dispoziție a tuturor documentelor de conformitate necesare, inclusiv răspunsul din partea BRML - Serviciul de Inspecții și Supraveghere a Pieței privind certificarea conformității legale.

În caz contrar, DEER va solicita furnizorului înlocuirea contoarelor livrate cu unele care să aibă documentația de conformitate în linie cu cerințele legale și acceptate de BRML.