​Asociația Operatorilor de Transport și de Sistem din Europa (ENTSO-E) a fãcut public raportul final referitor la evenimentul care a avut loc în rețeaua de transport continental – europeanã în data de 8 ianuarie 2021, care a afectat mai multe țări europene, iar în România județele din nord-vest, informează Transelectrica. Atunci, zona sincronă din Europa continentală a fost separată în două din cauza întreruperilor de pe rețeaua de transport produse într-un timp foarte scurt.

Cum a fost impartita EuropaFoto: ENTSO-E

Vezi aici

raportul final al ENSTO-E

Mai exact, în data de 8 ianuarie 2021, la ora 14:04 CET (15:04 ora României), pe fondul unui transfer foarte ridicat al energiei electrice dinspre partea de sud-est cãtre cea de nord-vest a interconexiunii continental-europene, a avut loc o separare a acestei interconexiuni în două zone separate (zona de sud-est și zona de nord-vest), funcționând la frecvențe diferite. Linia de separație a cuprins instalații din rețelele de transport ale Croației, Serbiei, României și din Bosnia și Herțegovina.

Incidentul a fost inițiat ca urmare a declanșării prin protecții a cuplei transversale din stația electrica de 400 kV Ernestinovo din sistemul Croației, declanșare care, pe fondul puterilor semnificative tranzitate prin elementele de rețea din zona de sud-est a interconexiunii a condus la supraîncãrcarea și declanșarea liniei de 400 kV Subotiça – Novi Sad din rețeaua Serbiei, generând apoi un fenomen de pierdere a stabilității statice și dinamice în funcționarea interconexiunii prin declanșarea în cascadã a mai multor echipamente din rețelele României, Croației și din cea a Bosniei și Herțegovinei.

Fenomenul în cascadă generat prin redirecționarea fluxurilor de putere ca urmare a declanșărilor din stația Ernestinovo și a liniei din rețeaua de transport a Serbiei a condus la numeroase declanșãri prin protecții a unor echipamente din rețeaua de transport din România, practic aceasta fiind cea mai afectatã din acest punct de vedere dintre toate celelalte rețele afectate de incident. Sistemul electroenergetic românesc s-a separat în douã zone, o micã parte din zona de vest și de nord rãmânând conectatã la zona de nord-vest a rețelei europene (funcționând la o frecvențã mai micã decât cea nominalã), iar cea mai mare parte a rãmas în funcționare interconectatã cu zona de sud-est (funcționând la o frecvențã mai mare decât cea nominalã).

Coordonare operațională insuficientă

Restabilirea funcționprii normale a celor douã zone separate de rețea s-a realizat atât prin acțiuni individuale ale fiecărui OTS, luate imediat după producerea fenomenului de separare cât și prin acțiunile și măsurile coordonate operațional pentru fiecare zonã în parte. Resincronizarea celor douã zone s-a realizat la ora 15:07 prin conectarea întrerupătorului cuplei transversale din stația 400 kV Ernestinovo, fiind coordonatã de cãtre operatorii din Serbia și Croația.

În acest context, personalul de conducere operativã din cadrul Transelectrica împreună cu cel al operatorilor de distribuție din zonele afectate și cel al producãtorilor relevanți din sistem au acționat în mai multe direcții: restabilirea funcționării normale la o frecvențã cât mai apropiată de cea nominalã în ambele zone ale rețelei separate, realimentarea cât mai rapidă a consumatorilor a căror alimentare cu energie electricã a fost întreruptă, asigurarea condițiilor de reconectare la rețea a unitãților generatoare deconectate și refacerea integritãții funcționale a rețelelor de transport și distribuție afectate.

Concluziile rezultate în urma investigației și a redactării raportului au scos în evidență, atât cauzele inițiale ale evenimentului – de natură tehnică și operațională – cât și cauze structurale și metodologice, punând în evidență insuficienta coordonare operațională existentă la nivel regional în zona de sud – est a interconexiunii continental – europene, insuficienta dezvoltare a unor metodologii de calcul coordonat al siguranței în funcționare și de calcul a capacitãților transfrontaliere de interconexiune, cât și a punerii în aplicare a acestora prin intermediul aplicațiilor informatice dezvoltate în cadrul centrelor regionale de coordonare operaționalã (TSCNET, pentru zona central – europeanã, respectiv SELENE – CC pentru zona de sud – est a Europei), precum și existența unor zone sensibile în rețelele de transport din punct de vedere al stabilitãții statice și dinamice, generate de insuficiența investițiilor în întãrirea și dezvoltarea acestor rețele.

Raportul a fost elaborat de către grupul de experți constituit în conformitate cu metodologia ENTSO-E privind analiza incidentelor din rețeaua de transport, respectiv Incident Classification Scale Methodology, din care au fãcut parte reprezentanți ai ENTSO-E, ACER (Agenția europeanã pentru coordonarea autoritãților de reglementare din domeniul energiei) și ai unor autoritãți de reglementare naționale.

Pentru mai multe amănunte, citește și: